Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Analiza finansowa"" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-91 z 91
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa / Barbara Olejnik
Rok wydania:
2024
Temat:
Analiza finansowa
Bilans księgowy
Finanse przedsiębiorstwa
Zarządzanie finansami
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Szukaj w:
Finanse przedsiębiorstwa. 15, Ocena perspektyw rozwojowych. S. 29-45
Pozycja nr 1: Analiza finansowa w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa / Barbara Olejnik. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy kontrolingu finansowego / Sławomir Nahotko
Wydawca:
Bydgoszcz : OPO
Rok wydania:
2000
Seria:
Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej (1996) ; z. 175
Temat:
Analiza finansowa
Controlling
Rachunek kosztów
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 2: Podstawy kontrolingu finansowego / Sławomir Nahotko. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasada true and fair view jako imperatyw w analizie finansowej przedsiębiorstw / Janusz Ostaszewski, Agnieszka Tłaczała
Rok wydania:
2021
Temat:
Analiza finansowa
Finanse
Sprawozdawczość finansowa
Przedsiębiorstwo
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Szukaj w:
Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 1. s. 192-218.
Pozycja nr 3: Zasada true and fair view jako imperatyw w analizie finansowej przedsiębiorstw / Janusz Ostaszewski, Agnieszka Tłaczała. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wstęp do finansów / A. A. Groppelli, Ehsan Nikbakht ; [przełożył Grzegorz Łętocha et al.]
Wydawca:
Warszawa : WIG-Press
Rok wydania:
1999
Temat:
Analiza finansowa
Finanse
Inwestycje
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 4: Wstęp do finansów / A. A. Groppelli, Ehsan Nikbakht ; [przełożył Grzegorz Łętocha et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów / redakcja naukowa Bożena Nadolna
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2012
Seria:
Vademecum Rachunkowości
Temat:
Analiza finansowa
Rachunkowość
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 5: Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów / redakcja naukowa Bożena Nadolna. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowanie analizy finansowej w zarządzaniu szkołą wyższą / Jerzy Kaszubowski
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2003
Temat:
Analiza finansowa
Finanse
Szkolnictwo wyższe
Gospodarka, ekonomia, finanse
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 6: Zastosowanie analizy finansowej w zarządzaniu szkołą wyższą / Jerzy Kaszubowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena wyników działalności banku komercyjnego : analiza finansowa / Donald R. Fraser, Lyn M. Fraser ; [tłumaczenie Mirella Kamińska]
Wydawca:
Warszawa : Związek Banków Polskich
Rok wydania:
1996
Temat:
Analiza finansowa
Banki
Wynik finansowy
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 7: Ocena wyników działalności banku komercyjnego : analiza finansowa / Donald R. Fraser, Lyn M. Fraser ; [tłumaczenie Mirella Kamińska]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2, Wskaźniki finansowe : charakterystyka wskaźników, systemów wskaźników i metod ich oceny / Dariusz Wędzki
Wydawca:
Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
Wydanie II poprawione i rozszerzone
Rok wydania:
2009
Temat:
Analiza finansowa
Sprawozdawczość finansowa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 8: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2, Wskaźniki finansowe : charakterystyka wskaźników, systemów wskaźników i metod ich oceny / Dariusz Wędzki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 1, Sprawozdanie finansowe : pozycje sprawozdania jednostkowego, skonsolidowanego, dla GUS, raportów spółek giełdowych oraz sprawozdania według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej / Dariusz Wędzki
Wydawca:
Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
Wydanie II poprawione i rozszerzone
Rok wydania:
2009
Temat:
Analiza finansowa
Sprawozdawczość finansowa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 9: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 1, Sprawozdanie finansowe : pozycje sprawozdania jednostkowego, skonsolidowanego, dla GUS, raportów spółek giełdowych oraz sprawozdania według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej / Dariusz Wędzki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego / Dariusz Wędzki
Wydawca:
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Wolters Kluwer Polska
Rok wydania:
2006
Temat:
Analiza finansowa
Sprawozdawczość finansowa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 10: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego / Dariusz Wędzki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczno-finansowa / Agnieszka Cenkier, Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz, Hanna Sokół, Jacek Wysocki
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2022
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Inwestycje
Ryzyko
Wycena
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje naukowe
Podręcznik
Pozycja nr 11: Analiza ekonomiczno-finansowa / Agnieszka Cenkier, Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz, Hanna Sokół, Jacek Wysocki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego / Marek Dylewski, Beata Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2010
Temat:
Analiza finansowa
Budżety terenowe
Planowanie budżetowe
Sprawozdawczość
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 12: Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego / Marek Dylewski, Beata Filipiak, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansowe bankiem w erze cyfrowej / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2021
Temat:
Analiza finansowa
Banki
Sprawozdawczość finansowa
Zarządzanie finansami
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 13: Zarządzanie finansowe bankiem w erze cyfrowej / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami : wprowadzenie, przykłady i zadania / Leszek Czerwonka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2018
Seria:
Finanse
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Zarządzanie finansami
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Podręcznik
Pozycja nr 14: Zarządzanie finansami : wprowadzenie, przykłady i zadania / Leszek Czerwonka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynki obligacji : analiza i strategie / Frank J. Fabozzi ; przekład Jarosław Sobkowiak, Marek Szczepanik
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Finansowe WIG-PRESS : Gazeta Giełdy Parkiet
Rok wydania:
2000
Temat:
Analiza finansowa
Obligacje
Papiery wartościowe
Rynek kapitałowy
Swapy procentowe
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Podręcznik
Pozycja nr 15: Rynki obligacji : analiza i strategie / Frank J. Fabozzi ; przekład Jarosław Sobkowiak, Marek Szczepanik. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa z zastosowaniem Excel'a / autorstwa Conrad'a Carlberga'a ; [tłumaczenie: Przemysław Gniewek]
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza LT&P Sp. z o.o
Rok wydania:
[1997]
Temat:
Analiza finansowa
Excel
Zastosowanie i wykorzystanie
Gospodarka, ekonomia, finanse
Informatyka i technologie informacyjne
Gatunek / Forma:
Książki
Poradniki i przewodniki
Poradnik
Pozycja nr 16: Analiza finansowa z zastosowaniem Excel'a / autorstwa Conrad'a Carlberga'a ; [tłumaczenie: Przemysław Gniewek]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skuteczność modeli dyskryminacyjnych w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa / dr Monika Szczerbak (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Rok wydania:
2023
Temat:
Analiza dyskryminacyjna
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo
Ryzyko upadłości
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Szukaj w:
Zarządzanie organizacją w sytuacjach kryzysowych. S. 196-218
Pozycja nr 17: Skuteczność modeli dyskryminacyjnych w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa / dr Monika Szczerbak (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczno-finansowa spółki / Zdzisław Leszczyński, Anna Skowronek-Mielczarek
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2004
Temat:
Analiza finansowa
Analiza ekonomiczna
Ekonomika
Rachunkowość
Spółki
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 19: Analiza ekonomiczno-finansowa spółki / Zdzisław Leszczyński, Anna Skowronek-Mielczarek. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych / Edwin J. Elton, Martin J. Gruber ; przełożyli Grzegorz Łętocha, Adam Olejniczak i Aneta Wynimko
Wydawca:
Warszawa : WIG-Press
Rok wydania:
1998
Temat:
Analiza finansowa
Inwestycje
Papiery wartościowe
Teoria portfelowa
Zarządzanie portfelem
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 20: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych / Edwin J. Elton, Martin J. Gruber ; przełożyli Grzegorz Łętocha, Adam Olejniczak i Aneta Wynimko. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej i zarządzania finansami w gminie / Bogdan Nogalski, Anna Świrska
Rok wydania:
2016
Temat:
Analiza finansowa
Budżety gminne
Samorząd gminny
Zarządzanie finansami
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje fachowe
Artykuł fachowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Szukaj w:
Samorząd gminny w Polsce. s. 64-83
Pozycja nr 21: Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej i zarządzania finansami w gminie / Bogdan Nogalski, Anna Świrska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Tadeusz Waśniewski
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Rok wydania:
1993
Seria:
Rachunkowość / Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Pozycja nr 22: Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Tadeusz Waśniewski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy finansów przedsiębiorstw. T. 1 / Richard A. Brealey, Stewart C. Myers ; przekład Jerzy Katolik ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
1999
Seria:
Przedsiębiorczość
Temat:
Analiza finansowa
Budżetowanie
Finanse przedsiębiorstwa
Fuzja przedsiębiorstw
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 23: Podstawy finansów przedsiębiorstw. T. 1 / Richard A. Brealey, Stewart C. Myers ; przekład Jerzy Katolik ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Upadłość przedsiębiorstwa : przesłanki i skutki / Agnieszka Kukla
Rok wydania:
2024
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Prawo upadłościowe
Przedsiębiorstwo
Upadłość
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Szukaj w:
Finanse przedsiębiorstwa. 15, Ocena perspektyw rozwojowych. S. 97-120
Pozycja nr 24: Upadłość przedsiębiorstwa : przesłanki i skutki / Agnieszka Kukla. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Financial analysis : managerial level : [relevant for May & November 2009 examinations] / Catherine Gowthorpe
Wydawca:
Oxford : CIMA Publishing
Rok wydania:
2008
Seria:
CIMA's Official Learning System ; P8
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Business enterprises - finance
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Pozycja nr 25: Financial analysis : managerial level : [relevant for May & November 2009 examinations] / Catherine Gowthorpe. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość i analiza finansowa / Jadwiga Dyktus, Maria Gaertner, Barbara Malik
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Stan prawny na dzień 01.01.2017 r
Rok wydania:
2017
Temat:
Analiza finansowa
Sprawozdawczość finansowa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Podręcznik
Pozycja nr 26: Sprawozdawczość i analiza finansowa / Jadwiga Dyktus, Maria Gaertner, Barbara Malik. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analityczna funkcja rachunkowości / Bronisław Micherda
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Wydanie:
Wydanie III poprawione
Rok wydania:
2001
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość zarządcza
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 27: Analityczna funkcja rachunkowości / Bronisław Micherda. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Krystyna Sieniawska
Wydawca:
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Rok wydania:
1996
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 28: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Krystyna Sieniawska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy finansów przedsiębiorstw. T. 2 / Richard A. Brealey, Stewart C. Myers ; przekład Jerzy Katolik ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
1999
Seria:
Przedsiębiorczość
Temat:
Analiza finansowa
Budżetowanie
Finanse przedsiębiorstwa
Fuzja przedsiębiorstw
Koszt kapitału
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 29: Podstawy finansów przedsiębiorstw. T. 2 / Richard A. Brealey, Stewart C. Myers ; przekład Jerzy Katolik ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poradnik analityka czyli Analiza ekonomiczno-finansowa w praktyce z elementami diagnozy ekonomicznej, rachunku kalkulacyjnego i wnioskowania / Wiesław Sasin
Wydawca:
Łódź : Agencja Wydawniczo-Szkoleniowa Interfart
Wydanie:
Wydanie III zaktualizowane i poszerzone ze wskazówkami i przykładami
Rok wydania:
2002
Temat:
Analiza ekonomiczna
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Pozycja nr 30: Poradnik analityka czyli Analiza ekonomiczno-finansowa w praktyce z elementami diagnozy ekonomicznej, rachunku kalkulacyjnego i wnioskowania / Wiesław Sasin. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość i analiza finansowa / Jadwiga Dyktus, Maria Gaertner, Barbara Malik
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie I, dodruk, stan prawny na dzień 01.01.2017 r
Rok wydania:
2018
Temat:
Analiza finansowa
Sprawozdawczość finansowa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Podręcznik
Pozycja nr 32: Sprawozdawczość i analiza finansowa / Jadwiga Dyktus, Maria Gaertner, Barbara Malik. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse menedżerskie : kreowanie wartości dla akcjonariuszy / Gabriel Hawawini, Claude Viallet ; tłumaczenie Kamilla Masłowska-Pietrzak, Tomasz Pietrzak
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2007
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Zarządzanie finansami
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 33: Finanse menedżerskie : kreowanie wartości dla akcjonariuszy / Gabriel Hawawini, Claude Viallet ; tłumaczenie Kamilla Masłowska-Pietrzak, Tomasz Pietrzak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa / pod redakcją naukową prof. dr. hab. Mariana Walczaka
Wydawca:
Warszawa : "Difin"
Rok wydania:
2003
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Zarządzanie finansami
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Praca zbiorowa
Pozycja nr 34: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa / pod redakcją naukową prof. dr. hab. Mariana Walczaka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza i kontrola kosztów przedsiębiorstwa / Edward Nowak
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I (dodruk)
Rok wydania:
2021
Temat:
Analiza finansowa
Controlling
Rachunek kosztów
Rachunkowość zarządcza
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Materiały pomocnicze
Monografia
Pozycja nr 35: Analiza i kontrola kosztów przedsiębiorstwa / Edward Nowak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa : ujęcie sytuacyjne / redaktor naukowy Mirosław Hamrol ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Wydanie:
Wydanie drugie
Rok wydania:
2005
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 36: Analiza finansowa przedsiębiorstwa : ujęcie sytuacyjne / redaktor naukowy Mirosław Hamrol ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy analizy finansowej / Wiktor Gabrusewicz
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie II zmienione
Rok wydania:
2005
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 37: Podstawy analizy finansowej / Wiktor Gabrusewicz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie / Tadeusz Waśniewski, Wanda Skoczylas
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydanie:
Wydanie 2
Rok wydania:
2004
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 38: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie / Tadeusz Waśniewski, Wanda Skoczylas. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza i planowanie finansowe / Edyta Duda-Piechaczek
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Helion
Rok wydania:
copyright 2007
Seria:
Onepress Exclusive
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Planowanie
Rachunkowość
Sprawozdawczość finansowa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 39: Analiza i planowanie finansowe / Edyta Duda-Piechaczek. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza wskaźnikowa na przykładzie przedsiębiorstwa z sektora e-commerce / Magdalena Olbryś
Rok wydania:
2024
Temat:
Analiza finansowa
COVID-19
Finanse przedsiębiorstwa
Handel elektroniczny
Przedsiębiorstwo
Zarządzanie finansami
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Szukaj w:
Finanse przedsiębiorstwa. 15, Ocena perspektyw rozwojowych. S. 47-62
Pozycja nr 40: Analiza wskaźnikowa na przykładzie przedsiębiorstwa z sektora e-commerce / Magdalena Olbryś. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza kosztów w ocenie działalności przedsiębiorstwa / Edward Nowak
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie II (dodruk)
Rok wydania:
2021
Temat:
Analiza finansowa
Koszty
Przedsiębiorstwo
Rachunek kosztów
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Podręcznik
Pozycja nr 41: Analiza kosztów w ocenie działalności przedsiębiorstwa / Edward Nowak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej SM "Bieluch" = Evaluation of the economic and financial situation of SM Bieluch / Aldona Sołoń-Kobel
Rok wydania:
2023
Temat:
Spółdzielnia Mleczarska "Bieluch" (Chełm)
Analiza finansowa
Mleczarstwo
Płynność finansowa
Rentowność
Spółdzielczość mleczarska
Chełm (woj. lubelskie)
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł z pracy zbiorowej
Case study (studium przypadku)
Szukaj w:
Przedsiębiorczość w XXI wieku. S. 107-120
Pozycja nr 42: Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej SM "Bieluch" = Evaluation of the economic and financial situation of SM Bieluch / Aldona Sołoń-Kobel. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Lech Bednarski
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie 5 zmienione / aktualizacja wydania Magdalena Jerzemowska
Rok wydania:
2007
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 43: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Lech Bednarski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa / Wiktor Gabrusewicz
Wydawca:
[Warszawa] : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
[copyright 2019]
Temat:
Analiza finansowa
Przedsiębiorstwo
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Materiały pomocnicze
Opracowanie
Pozycja nr 44: Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa / Wiktor Gabrusewicz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość i analiza finansowa banku / Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Ewa Worobiej ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Wydanie:
Wydanie trzecie rozszerzone i zaktualizowane
Rok wydania:
2008
Temat:
Analiza finansowa
Banki
Sprawozdawczość finansowa
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 45: Sprawozdawczość i analiza finansowa banku / Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Ewa Worobiej ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys metodologiczny analizy finansowej / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2836
Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość
Sprawozdawczość finansowa
Wycena przedsiębiorstwa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 46: Zarys metodologiczny analizy finansowej / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Techniki analizy finansowej / Erich A. Helfert ; tłumaczenie Jarosław Sawicki
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2004
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość
Zarządzanie finansami
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 47: Techniki analizy finansowej / Erich A. Helfert ; tłumaczenie Jarosław Sawicki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Financial analysis : a controller's guide / Steven M. Bragg
Wydawca:
Hoboken : John Wiley & Sons, Inc
Wydanie:
Second edition
Rok wydania:
copyright 2007
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość
Controllership
Corporations - finance
Financial statements
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Publikacje fachowe
Opracowanie
Pozycja nr 48: Financial analysis : a controller's guide / Steven M. Bragg. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw / Konrad Stępień
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2008
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Rentowność
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 49: Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw / Konrad Stępień. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Krystyna Sieniawska
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Szkoły Języków i Zarządzania "Promar-International"
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
1998
Seria:
Skuteczne Zarządzanie
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Sprawozdawczość finansowa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 50: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Krystyna Sieniawska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa w przykładach i zadaniach / redaktor naukowy Edmund Kurtys ; [autorzy Antoni Dowżycki et al.]
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1998
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1427-1117 ; Nr 26
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Ćwiczenia i zadania
Pozycja nr 51: Analiza finansowa przedsiębiorstwa w przykładach i zadaniach / redaktor naukowy Edmund Kurtys ; [autorzy Antoni Dowżycki et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowanie przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej / Hans-Dieter Torspecken ; [tłumaczenie Bożena Nadolna, Zenon Głodek] ; Zachodniopomorska Szkoła Businessu przy Uniwersytecie Szczecińskim, Institut für Betriebliche Informationssysteme und Expertensysteme IBIES przy Fachhochschule Dortmund
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu przy Uniwersytecie Szczecińskim
Rok wydania:
1993
Seria:
Zarządzanie Businessem
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Rynek finansowy
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 52: Finansowanie przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej / Hans-Dieter Torspecken ; [tłumaczenie Bożena Nadolna, Zenon Głodek] ; Zachodniopomorska Szkoła Businessu przy Uniwersytecie Szczecińskim, Institut für Betriebliche Informationssysteme und Expertensysteme IBIES przy Fachhochschule Dortmund. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa / Tadeusz Dudycz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Indygo Zahir Media
Rok wydania:
copyright 2011
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Zarządzanie finansami
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Pozycja nr 53: Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa / Tadeusz Dudycz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse przedsiębiorstwa. 15, Ocena perspektyw rozwojowych / redakcja naukowa Jacek Grzywacz
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2024
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Pozycja nr 54: Finanse przedsiębiorstwa. 15, Ocena perspektyw rozwojowych / redakcja naukowa Jacek Grzywacz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami : cele, organizacja, narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. T. 2 / redaktor naukowy Dariusz Zarzecki ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Rok wydania:
2001
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Finansowanie
Kapitał własny przedsiębiorstwa
Zarządzanie
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 55: Zarządzanie finansami : cele, organizacja, narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r. T. 2 / redaktor naukowy Dariusz Zarzecki ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analizy - przykłady / pod redakcją Ryszarda Borowieckiego ; [autorzy: Ryszard Borowiecki et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Fogra
Wydanie:
Wydanie drugie poprawione
Rok wydania:
1996
Temat:
Analiza ekonomiczna
Analiza finansowa
Efektywność ekonomiczna
Finanse przedsiębiorstwa
Inwestycje
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 56: Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analizy - przykłady / pod redakcją Ryszarda Borowieckiego ; [autorzy: Ryszard Borowiecki et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa. T. 1 / pod redakcją Lecha Bednarskiego i Tadeusza Waśniewskiego ; [poszczególne rozdziały napisali Lech Bednarski et al.] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydanie:
[Wydanie I]
Rok wydania:
1996
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość
Zarządzanie
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Praca zbiorowa
Pozycja nr 57: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa. T. 1 / pod redakcją Lecha Bednarskiego i Tadeusza Waśniewskiego ; [poszczególne rozdziały napisali Lech Bednarski et al.] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa. T. 2 / pod redakcją Lecha Bednarskiego i Tadeusza Waśniewskiego ; [poszczególne rozdziały napisali Lech Bednarski et al.] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkwości w Polsce
Rok wydania:
1996
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość
Zarządzanie
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Praca zbiorowa
Pozycja nr 58: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa. T. 2 / pod redakcją Lecha Bednarskiego i Tadeusza Waśniewskiego ; [poszczególne rozdziały napisali Lech Bednarski et al.] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa / Wiesław Dębski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2005
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Kapitał obrotowy
Koszt kapitału
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 59: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa / Wiesław Dębski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość a zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem / pod redakcją Edwarda Nowaka, Adriany Kaszuby-Perz ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Rok wydania:
2004
Seria:
Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka
Temat:
Analiza finansowa
Organizacja
Przedsiębiorstwo
Rachunkowość
Zarządzanie
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 60: Rachunkowość a zintegrowane zarządzanie przedsiębiorstwem / pod redakcją Edwarda Nowaka, Adriany Kaszuby-Perz ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa : pozycja na rynku kapitałowym / John Ellis & David Williams ; [tłumaczenie Zbigniew Nowak i Janusz Dziwota] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1997
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Planowanie strategiczne
Rynek kapitałowy
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 61: Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa : pozycja na rynku kapitałowym / John Ellis & David Williams ; [tłumaczenie Zbigniew Nowak i Janusz Dziwota] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praktyczne zarządzanie finansami firmy / Robert Machała
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2001
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Wycena przedsiębiorstwa
Zarządzanie finansami
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 62: Praktyczne zarządzanie finansami firmy / Robert Machała. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Marian Walczak
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1998
Temat:
Analiza finansowa
Biznesplan
Finanse przedsiębiorstwa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 63: Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Marian Walczak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa / Włodzimierz Ciseł, Janusz Narkiewicz
Wydawca:
Zamość : Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA
Rok wydania:
2002
Seria:
Podręczniki Akademickie / [Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu] ; nr 14
Temat:
Analiza ekonomiczna
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 64: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa / Włodzimierz Ciseł, Janusz Narkiewicz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa w teorii i praktyce / Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze (dodruk)
Rok wydania:
2010
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Sprawozdawczość finansowa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 65: Analiza finansowa w teorii i praktyce / Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kierunki analizy w zarządzaniu finansami firmy / Tadeusz Waśniewski, Wanda Skoczylas ; Zachodniopomorska Szkoła Businessu w Szczecinie
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu
Rok wydania:
1996
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Rentowność
Zarządzanie finansami
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 66: Kierunki analizy w zarządzaniu finansami firmy / Tadeusz Waśniewski, Wanda Skoczylas ; Zachodniopomorska Szkoła Businessu w Szczecinie. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansowe : teoria i praktyka. T. 1 / Jerzy Gajdka, Ewa Walińska ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Wydanie:
[Wydanie I]
Rok wydania:
1998
Temat:
Analiza finansowa
Dźwignia operacyjna
Finanse przedsiębiorstwa
Sprawozdawczość finansowa
Zarządzanie finansami
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Podręcznik
Pozycja nr 67: Zarządzanie finansowe : teoria i praktyka. T. 1 / Jerzy Gajdka, Ewa Walińska ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zrozumieć finanse firmy / Jarosław Tuczko
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie trzecie
Rok wydania:
copyright 2005
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Koszt kapitału
Struktura kapitału
Wycena przedsiębiorstwa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Poradniki i przewodniki
Poradnik
Pozycja nr 68: Zrozumieć finanse firmy / Jarosław Tuczko. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie : przykłady, zadania i rozwiązania / Beata Kotowska, Aldona Uziębło, Olga Wyszkowska-Kaniewska
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie V
Rok wydania:
2021
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Sprawozdawczość finansowa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje naukowe
Podręcznik
Pozycja nr 69: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie : przykłady, zadania i rozwiązania / Beata Kotowska, Aldona Uziębło, Olga Wyszkowska-Kaniewska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa : zbiór przykładów i zadań / redaktor Czesław Skowronek ; autorzy poszczególnych rozdziałów, wstęp Czesław Skowronek, Krystyna Raduj [et al.]
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wydanie:
Wydanie II poprawione
Rok wydania:
2004
Temat:
Analiza ekonomiczna
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 70: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa : zbiór przykładów i zadań / redaktor Czesław Skowronek ; autorzy poszczególnych rozdziałów, wstęp Czesław Skowronek, Krystyna Raduj [et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa : ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa / Franciszek Bławat, Edyta Drajska, Piotr Figura, Małgorzata Gawrycka, Tomasz Korol, Błażej Prusak
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie III
Rok wydania:
2024
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Sprawozdawczość finansowa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje naukowe
Podręcznik
Pozycja nr 71: Analiza finansowa przedsiębiorstwa : ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa / Franciszek Bławat, Edyta Drajska, Piotr Figura, Małgorzata Gawrycka, Tomasz Korol, Błażej Prusak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa : ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa / Franciszek Bławat, Edyta Drajska, Piotr Figura, Małgorzata Gawrycka, Tomasz Korol, Błażej Prusak
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie II
Rok wydania:
2020
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Sprawozdawczość finansowa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje naukowe
Podręcznik
Pozycja nr 72: Analiza finansowa przedsiębiorstwa : ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa / Franciszek Bławat, Edyta Drajska, Piotr Figura, Małgorzata Gawrycka, Tomasz Korol, Błażej Prusak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza i kontrola kosztów przedsiębiorstwa / Edward Nowak
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie II
Rok wydania:
2024
Temat:
Analiza finansowa
Controlling
Rachunek kosztów
Rachunkowość zarządcza
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Materiały pomocnicze
Monografia
Opracowanie
Pozycja nr 73: Analiza i kontrola kosztów przedsiębiorstwa / Edward Nowak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym / Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2005
Temat:
Analiza ekonomiczna
Ekonomika przedsiębiorstwa
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość
Sprawozdawczość finansowa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 74: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym / Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praktyczne zarządzanie finansami firmy / Robert Machała
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie drugie
Rok wydania:
2004
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość finansowa
Wycena przedsiębiorstwa
Zarządzanie finansami
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 75: Praktyczne zarządzanie finansami firmy / Robert Machała. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami : przewodnik / David J. Leahigh ; tłumaczenie Dorota Dobija, Mieczysław Dobija
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1999
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Dźwignia operacyjna
Koszt kapitału
Zarządzanie finansami
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 76: Zarządzanie finansami : przewodnik / David J. Leahigh ; tłumaczenie Dorota Dobija, Mieczysław Dobija. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mierniki nadrzędnych celów działalności przedsiębiorstwa : rentowność, płynność finansowa, wypłacalność / Konrad Stępień
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie II
Rok wydania:
2024
Temat:
Analiza finansowa
Niewypłacalność
Płynność finansowa
Przedsiębiorstwo
Rentowność
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 77: Mierniki nadrzędnych celów działalności przedsiębiorstwa : rentowność, płynność finansowa, wypłacalność / Konrad Stępień. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategie finansowania aktywów obrotowych wiodących przedsiębiorstw w branży spożywczej w Polsce = Financing strategies of current assets in leading companies in the food industry in Poland / Aleksandra Anna Kopko (Uniwersytet w Białymstoku)
Rok wydania:
2023
Temat:
Analiza finansowa
Finansowanie
Mleczarstwo
Przedsiębiorstwo produkcyjne
Sprawozdawczość finansowa
Środki obrotowe
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł z pracy zbiorowej
Raport z badań
Szukaj w:
Przedsiębiorczość w XXI wieku. S. 121-145
Pozycja nr 78: Strategie finansowania aktywów obrotowych wiodących przedsiębiorstw w branży spożywczej w Polsce = Financing strategies of current assets in leading companies in the food industry in Poland / Aleksandra Anna Kopko (Uniwersytet w Białymstoku). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dyrektor finansowy / Jae K. Shim, Joel G. Siegel ; przełożył Jerzy Juruś ; [autorzy rozdziałów 3, 4, 6, komentarz-realia gospodarki polskiej - Dariusz Wędzki, 34 - Henryk Dzwonkowski]
Wydawca:
Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC
Wydanie:
Wydanie II poprawione
Rok wydania:
2001
Seria:
Biblioteka Praktyków Zarządzania
Temat:
Analiza finansowa
Dyrektorzy finansowi
Finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość
Sprawozdawczość finansowa
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 79: Dyrektor finansowy / Jae K. Shim, Joel G. Siegel ; przełożył Jerzy Juruś ; [autorzy rozdziałów 3, 4, 6, komentarz-realia gospodarki polskiej - Dariusz Wędzki, 34 - Henryk Dzwonkowski]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem : praca zbiorowa / pod redakcją Mariana Walczaka
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2007
Seria:
Vademecum Rachunkowości
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Sprawozdawczość finansowa
Zarządzanie
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Praca zbiorowa
Pozycja nr 80: Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem : praca zbiorowa / pod redakcją Mariana Walczaka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie / redakcja naukowa Magdalena Jerzemowska ; autorzy Michał Ajdacki, Irena Bielińska, Bartłomiej Gabriel, Anna Golec, Magdalena Jerzemowska, Julia Koralun-Bereźnicka, Katarzyna Krawczyk, Olga Martyniuk-Kwiatkowska, Barbara Olzacka, Renata Pałczyńska-Gościniak, Kamila Stańczak-Strumiłło, Jolanta Sułowska, Dawid Szramowski
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie 4. zmienione
Rok wydania:
copyright 2018
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo
Wynik finansowy
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Materiały pomocnicze
Opracowanie
Pozycja nr 81: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie / redakcja naukowa Magdalena Jerzemowska ; autorzy Michał Ajdacki, Irena Bielińska, Bartłomiej Gabriel, Anna Golec, Magdalena Jerzemowska, Julia Koralun-Bereźnicka, Katarzyna Krawczyk, Olga Martyniuk-Kwiatkowska, Barbara Olzacka, Renata Pałczyńska-Gościniak, Kamila Stańczak-Strumiłło, Jolanta Sułowska, Dawid Szramowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami. [T.] 2 / Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski ; redakcja naukowa Ryszard Kokoszczyński, Paweł Wyczański ; tłumaczenie Marta Gołajewska [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2000
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Rynek finansowy
Zarządzanie
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 82: Zarządzanie finansami. [T.] 2 / Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski ; redakcja naukowa Ryszard Kokoszczyński, Paweł Wyczański ; tłumaczenie Marta Gołajewska [et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan Czekaj, Zbigniew Dresler
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
[Wydanie pierwsze]
Rok wydania:
1998
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Fuzja przedsiębiorstw
Leasing
Spółki akcyjne
Zarządzanie finansami
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 83: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan Czekaj, Zbigniew Dresler. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego / Magdalena Kowalczyk
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2017
Temat:
Analiza finansowa
Budżety terenowe
Samorząd terytorialny
Sprawozdawczość finansowa
Zarządzanie
Gospodarka, ekonomia, finanse
Polityka, politologia, administracja publiczna
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Podręcznik
Pozycja nr 84: Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego / Magdalena Kowalczyk. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa : teoria i zastosowanie / Wiktor Gabrusewicz
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
copyright 2014
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo
Sprawozdawczość finansowa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 85: Analiza finansowa przedsiębiorstwa : teoria i zastosowanie / Wiktor Gabrusewicz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Grzegorz Gołębiowski (red.), Adrian Grycuk, Agnieszka Tłaczała, Piotr Wiśniewski
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie 3. zaktualizowane
Rok wydania:
2020
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Sprawozdawczość finansowa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Podręcznik
Pozycja nr 86: Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Grzegorz Gołębiowski (red.), Adrian Grycuk, Agnieszka Tłaczała, Piotr Wiśniewski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa / Nikodem Grzenkowicz, Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak, Zygmunt Podgórski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2017
Temat:
Analiza finansowa
Efektywność ekonomiczna
Przedsiębiorstwo
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Podręcznik
Pozycja nr 87: Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa / Nikodem Grzenkowicz, Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak, Zygmunt Podgórski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw / Tomasz Maślanka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2008
Seria:
Finanse. Finanse Przedsiębiorstwa
Temat:
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Przepływy pieniężne
Zarządzanie finansami
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 88: Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw / Tomasz Maślanka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa : wskaźniki i decyzje w zarządzaniu / Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie 2
Rok wydania:
2017
Seria:
PPP. Przedsiębiorstwo
Temat:
Analiza finansowa
Decyzje
Finanse przedsiębiorstwa
Inwestycje
Rozwój zrównoważony
Zarządzanie strategiczne
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje naukowe
Podręcznik
Pozycja nr 89: Analiza finansowa przedsiębiorstwa : wskaźniki i decyzje w zarządzaniu / Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa z perspektywy HR Business Partner / Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Tomasz Gigol
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2022
Temat:
Analiza finansowa
Efektywność ekonomiczna
Finanse przedsiębiorstwa
Kapitał ludzki
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Podręcznik
Pozycja nr 90: Analiza finansowa z perspektywy HR Business Partner / Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Tomasz Gigol. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych / Tomasz Maślanka, Iwona Mazur-Maślanka
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie II
Rok wydania:
2022
Temat:
Giełda Papierów Wartościowych (GPW)
Analiza finansowa
Finanse przedsiębiorstwa
Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR)
Przepływy pieniężne
Ryzyko upadłości
Spółki giełdowe
Sprawozdawczość finansowa
Wynik finansowy
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Materiały pomocnicze
Opracowanie
Pozycja nr 91: Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych / Tomasz Maślanka, Iwona Mazur-Maślanka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
    Wyświetlanie 1-91 z 91

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies