Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST
Change library

You search for a phrase "Wspólna Polityka Rolna UE" according to the criterion: All fields


Showing 1-31 from 31 results
Title :
Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa : (synteza)
Authors :
Urban, Roman
Szczepaniak, Iwona (ekonomia)
Mroczek, Robert
Publication Year :
2010
Publisher :
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy
Co-authors :
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i regionów wiejskich : raport końcowy
Authors :
Bołtromiuk, Artur
Publication Year :
2010
Publisher :
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Co-authors :
Rowiński, Janusz. Redakcja
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Wydawca, nakładca (publisher)
Books
Title :
Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR. Cz. 2
Authors :
Dudek, Michał (nauki ekonomiczne)
Wrzochalska, Agnieszka
Publication Year :
2008
Publisher :
Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Co-authors :
Sikorska, Alina. Redakcja
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Wydawca, nakładca (publisher)
Books
    Showing 1-31 from 31 results

    We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process