Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST
Change library

You search for a phrase "Edukacja i pedagogika" according to the criterion: Subject


Title :
Rocznik Pedagogiczny
Authors :
Komitet Nauk Pedagogicznych (Polska Akademia Nauk)
Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr (Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy)
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Publication Year :
1974-
Publisher :
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN
Co-authors :
Suchodolski, Bogdan (1903-1992). Redakcja
Periodicals and journals