Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Wypalenie zawodowe"" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-37 z 37
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie ogniem : metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu / Joanna Korczyńska
Rok wydania:
2007
Temat:
Wypalenie zawodowe
Zapobieganie
Psychologia
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Artykuły
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Pozycja nr 1: Zarządzanie ogniem : metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu / Joanna Korczyńska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie wypaleniem czy wypalenie zarządaniem : zespół wypalenia zawodowego / Czesław Noworol
Rok wydania:
2000
Temat:
Psychologia zarządzania
Wypalenie zawodowe
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Artykuły
Artykuł z pracy zbiorowej
Pozycja nr 2: Zarządzanie wypaleniem czy wypalenie zarządaniem : zespół wypalenia zawodowego / Czesław Noworol. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Empatia a zjawisko wypalenia wewnętrznego / Dr Leszek Buller (KUL Stalowa Wola)
Rok wydania:
2008
Temat:
Empatia
Kryzys
Uczucia
Wsparcie społeczne
Wypalenie zawodowe
Zmęczenie
Psychologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł naukowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Referat
Pozycja nr 3: Empatia a zjawisko wypalenia wewnętrznego / Dr Leszek Buller (KUL Stalowa Wola). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Motywacyjno-dążeniowy wymiar jakości życia a zagrożenie wypaleniem egzystencjalnym : na przykładzie nauczycieli / Dr Jadwiga Daszykowska (KUL Stalowa Wola)
Rok wydania:
2008
Temat:
Egzystencja (filozofia)
Frustracja
Jakość życia
Nauczyciele
Wypalenie zawodowe
Zmęczenie
Edukacja i pedagogika
Psychologia
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł naukowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Referat
Pozycja nr 4: Motywacyjno-dążeniowy wymiar jakości życia a zagrożenie wypaleniem egzystencjalnym : na przykładzie nauczycieli / Dr Jadwiga Daszykowska (KUL Stalowa Wola). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zjawisko wypalenia zawodowego w perspektywie socjologicznej : refleksje natury metodologicznej / Dr Marek Ziemba (PWSZ Tarnobrzeg)
Rok wydania:
2008
Temat:
Grupy społeczne
Metodologia
Socjologia pracy
Stres zawodowy
Struktura społeczna
Wychowanie do wartości
Wypalenie zawodowe
Psychologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł naukowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Referat
Pozycja nr 5: Zjawisko wypalenia zawodowego w perspektywie socjologicznej : refleksje natury metodologicznej / Dr Marek Ziemba (PWSZ Tarnobrzeg). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wypalenie zawodowe wśród pracowników socjalnych : przyczyny i sposoby przeciwdziałania / Dr Marek Klimek (KUL Stalowa Wola)
Rok wydania:
2008
Temat:
Czas wolny od pracy
Praca socjalna
Pracownicy socjalni
Problemy społeczne
Stres zawodowy
Wypalenie zawodowe
Zmęczenie
Psychologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł naukowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Referat
Pozycja nr 6: Wypalenie zawodowe wśród pracowników socjalnych : przyczyny i sposoby przeciwdziałania / Dr Marek Klimek (KUL Stalowa Wola). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stres zawodowy : charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych / redakcja naukowa Jan F. Terelak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2007
Temat:
Stres zawodowy
Wypalenie zawodowe
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 7: Stres zawodowy : charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych / redakcja naukowa Jan F. Terelak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wolontariat w pomocy społecznej jako "ucieczka" od wypalenia zawodowego / Dr Beata Szluz (UR Rzeszów)
Rok wydania:
2008
Temat:
Aktywność zawodowa
Działalność charytatywna
Opieka społeczna
Społeczności lokalne
Wolontariat
Wypalenie zawodowe
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł naukowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Referat
Pozycja nr 8: Wolontariat w pomocy społecznej jako "ucieczka" od wypalenia zawodowego / Dr Beata Szluz (UR Rzeszów). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zjawisko wypalenia zawodowego w świadomości pracowników pielęgniarstwa i pedagogów / Dr Mirosław Rewera (KUL Stalowa Wola)
Rok wydania:
2008
Temat:
Jakość życia
Nauczyciele
Osobowość
Pielęgniarki i pielęgniarze
Postawy
Stres zawodowy
Wypalenie zawodowe
Zmęczenie
Psychologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł naukowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Referat
Pozycja nr 9: Zjawisko wypalenia zawodowego w świadomości pracowników pielęgniarstwa i pedagogów / Dr Mirosław Rewera (KUL Stalowa Wola). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W poszukiwaniu teorii socjologicznych wypalenia zawodowego / Dr Teresa Zbyrad (KUL Stalowa Wola)
Rok wydania:
2008
Temat:
Autorytet
Niepowodzenia zawodowe
Relacje międzyludzkie
Rola społeczna
Stres zawodowy
Struktura społeczna
Wypalenie zawodowe
Zachowanie prospołeczne
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł naukowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Referat
Pozycja nr 10: W poszukiwaniu teorii socjologicznych wypalenia zawodowego / Dr Teresa Zbyrad (KUL Stalowa Wola). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problem wypalenia w pracy społecznej : na podstawie badań społecznych kuratorów sądowych / Dr Anna Witkowska-Paleń (KUL Stalowa Wola)
Rok wydania:
2008
Temat:
Komunikacja interpersonalna
Kuratorzy (prawo)
Praca społeczna
Problemy społeczne
Stres zawodowy
Wypalenie zawodowe
Zmęczenie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł naukowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Referat
Pozycja nr 11: Problem wypalenia w pracy społecznej : na podstawie badań społecznych kuratorów sądowych / Dr Anna Witkowska-Paleń (KUL Stalowa Wola). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zespół wypalenia zawodowego, empatia i temperament u pielęgniarek / Dr Iwona Marcysiak (UKSW Warszawa)
Rok wydania:
2008
Temat:
Empatia
Osobowość
Pielęgniarki i pielęgniarze
Stres zawodowy
Temperament
Uczucia
Wypalenie zawodowe
Zawody medyczne
Zmęczenie
Medycyna i zdrowie
Psychologia
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł naukowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Referat
Pozycja nr 12: Zespół wypalenia zawodowego, empatia i temperament u pielęgniarek / Dr Iwona Marcysiak (UKSW Warszawa). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Superwizja : jak chronić się przed wypaleniem zawodowym i utratą zdrowia / Beata Mańkowska
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Rok wydania:
2020
Temat:
Praca
Superwizja
Wypalenie zawodowe
Zapobieganie
Polska
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 13: Superwizja : jak chronić się przed wypaleniem zawodowym i utratą zdrowia / Beata Mańkowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Leczenie, rehabilitacja i opieka nad pacjentami z afazją a zjawisko wypalenia zawodowego / Dr Danuta Grzesiak-Witek, Dr n. med. Piotr Sobolewski
Rok wydania:
2008
Temat:
Afazja
Leczenie
Motywacja pracy
Rehabilitacja medyczna
Staż pracy
Wypalenie zawodowe
Zawody medyczne
Medycyna i zdrowie
Praca, kariera, pieniądze
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł naukowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Referat
Pozycja nr 14: Leczenie, rehabilitacja i opieka nad pacjentami z afazją a zjawisko wypalenia zawodowego / Dr Danuta Grzesiak-Witek, Dr n. med. Piotr Sobolewski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Compassion fatigue and burnout in nursing : enhancing professional quality of life / Vidette Todaro-Franceschi
Wydawca:
New York : Springer Publishing Company
Wydanie:
Second edition
Rok wydania:
2019
Temat:
Empatia
Pielęgniarstwo
Wypalenie zawodowe
Jakość życia
Nurses - psychology
Philosophy, Nursing
Empathy
Burnout, Professional
Quality of Life
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Zawartość:
Zawiera: The good, the bad and the ugly of a nurse's professional quality of life -- Transforming both health and care -- Compassion and contentment : being heartful and happy at work -- Values and excellences in nursing -- The art of reaffirming purpose : a healing model for carers -- Compassion fatigue : a heavy heart hurts -- Moral distress : I know what I ought to do -- Burnt out and seemingly heartless -- Bullying and incivility in nursing : an oxymoron -- Being prepared to care for the dying -- Being traumatized : shared horrors and aching, breaking hearts -- Move it on up! : rebooting the mindset in nursing education -- Cultivating collective mindful awareness : a leadership agenda -- Imagine and actualize the power of nursing
Pozycja nr 15: Compassion fatigue and burnout in nursing : enhancing professional quality of life / Vidette Todaro-Franceschi. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wypalenie zawodowe - drogi wyjścia : jak dokonać trwałej przemiany / Jörg-Peter Schröder ; [przekład Olga Koszutska]
Wydawca:
Warszawa : BC Edukacja
Rok wydania:
copyright 2008
Seria:
Samokształcenie w Biznesie
Temat:
Wypalenie zawodowe
Zapobieganie
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Poradniki i przewodniki
Poradnik
Pozycja nr 16: Wypalenie zawodowe - drogi wyjścia : jak dokonać trwałej przemiany / Jörg-Peter Schröder ; [przekład Olga Koszutska]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / redakcja naukowa Helena Sęk ; [tłumaczenie Józef Radzicki, Mateusz Żywicki]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie II, 2 dodruk
Rok wydania:
2007
Seria:
Nowe Tendencje w Psychologii ; t. 7
Temat:
Wypalenie zawodowe
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 17: Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / redakcja naukowa Helena Sęk ; [tłumaczenie Józef Radzicki, Mateusz Żywicki]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagrożenie wypalenia zawodowego kuratora rodzinnego w działalności resocjalizacyjnej : rola kurateli sądowej w systemie zapobiegania przestępczości / Dr Danuta Grzesiak-Witek, Mgr Paweł Wola (KUL Stalowa Wola)
Rok wydania:
2008
Temat:
Kuratorzy (prawo)
Kuratorzy rodzinni
Pedagogika resocjalizacyjna
Profilaktyka społeczna
Stres zawodowy
Wychowanie
Wypalenie zawodowe
Zachowanie
Edukacja i pedagogika
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł naukowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Referat
Pozycja nr 18: Zagrożenie wypalenia zawodowego kuratora rodzinnego w działalności resocjalizacyjnej : rola kurateli sądowej w systemie zapobiegania przestępczości / Dr Danuta Grzesiak-Witek, Mgr Paweł Wola (KUL Stalowa Wola). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ograniczanie wypalenia zawodowego pracowników służb społecznych w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego / Dr Marek Białach (KUL Lublin)
Rok wydania:
2008
Temat:
Dotacje unijne
Doskonalenie zawodowe
Opieka społeczna
Pomoc psychologiczna
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
Rozwój zawodowy
Wypalenie zawodowe
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł naukowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Referat
Pozycja nr 19: Ograniczanie wypalenia zawodowego pracowników służb społecznych w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego / Dr Marek Białach (KUL Lublin). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / redakcja naukowa Helena Sęk ; [tłumaczenie Józef Radzicki, Mateusz Żywicki]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie II, 3 dodruk
Rok wydania:
2009
Seria:
Nowe Tendencje w Psychologii ; t. 7
Temat:
Wypalenie zawodowe
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 20: Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / redakcja naukowa Helena Sęk ; [tłumaczenie Józef Radzicki, Mateusz Żywicki]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Destrukcyjny wpływ wypalenia zawodowego na jakość opieki pielęgnacyjnej / Mgr Elżbieta Wojtaszek (PWSZ Tarnobrzeg)
Rok wydania:
2008
Temat:
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
Osobowość
Pielęgnacja chorych
Pielęgniarki i pielęgniarze
Służba zdrowia
Wypalenie zawodowe
Zawody medyczne
Psychologia
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł naukowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Referat
Pozycja nr 21: Destrukcyjny wpływ wypalenia zawodowego na jakość opieki pielęgnacyjnej / Mgr Elżbieta Wojtaszek (PWSZ Tarnobrzeg). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wypalenie zawodowe w ujęciu strukturalnym i dynamicznym / Dr hab. Stanisława Tucholska (KUL Lublin)
Rok wydania:
2008
Temat:
Alienacja
Niepowodzenia zawodowe
Psychologia pracy
Stres zawodowy
Wypalenie zawodowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Psychologia
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł naukowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 22: Wypalenie zawodowe w ujęciu strukturalnym i dynamicznym / Dr hab. Stanisława Tucholska (KUL Lublin). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej / redakcja naukowa Krystyna de Walden-Gałuszko, Anna Kaptacz, Izabela Kaptacz
Wydawca:
Warszawa : PZWL
Wydanie:
Wydanie II uaktualnione i rozszerzone
Rok wydania:
2023
Temat:
Chorzy w stanach terminalnych
Opieka paliatywna
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Psychoonkologia
Wypalenie zawodowe
Medycyna i zdrowie
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Podręcznik
Pozycja nr 23: Pielęgniarstwo opieki paliatywnej / redakcja naukowa Krystyna de Walden-Gałuszko, Anna Kaptacz, Izabela Kaptacz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Profilaktyka stresu, nowoczesne doradztwo zawodowe i inne czynniki chroniące przed syndromem wypalenia / Marcin Narecki
Rok wydania:
2008
Temat:
Jakość życia
Osobowość
Poradnictwo zawodowe
Radzenie sobie ze stresem
Stres
Środowisko pracy
Wypalenie zawodowe
Psychologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł naukowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Referat
Pozycja nr 24: Profilaktyka stresu, nowoczesne doradztwo zawodowe i inne czynniki chroniące przed syndromem wypalenia / Marcin Narecki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Max Litzke, Horst Schuh ; przekład Magdalena Wojdak-Piątkowska
Wydawca:
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Rok wydania:
2007
Temat:
Mobbing
Stres
Wypalenie zawodowe
Zapobieganie
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Poradniki i przewodniki
Pozycja nr 25: Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Max Litzke, Horst Schuh ; przekład Magdalena Wojdak-Piątkowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stres w zawodzie nauczyciela / Rudolf Kretschmann, Kornelia Kirschner-Liss, Ingrid Lange-Schmidt, Reinhold Miller, Elke Rabens, Jürgen Thal, Margret Zitzner ; przekład: Joanna Mink
Wydawca:
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Wydanie:
Wydanie pierwsze w języku polskim
Rok wydania:
2003
Seria:
Pedagogika
Temat:
Nauczyciele
Radzenie sobie ze stresem
Stres zawodowy
Wypalenie zawodowe
Edukacja i pedagogika
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Poradnik
Pozycja nr 26: Stres w zawodzie nauczyciela / Rudolf Kretschmann, Kornelia Kirschner-Liss, Ingrid Lange-Schmidt, Reinhold Miller, Elke Rabens, Jürgen Thal, Margret Zitzner ; przekład: Joanna Mink. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Psychologiczne uwarunkowania wypalenia zawodowego / Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki (KUL Stalowa Wola)
Rok wydania:
2008
Temat:
Dystans do siebie
Frustracja
Motywacja pracy
Osobowość
Psychologia pracy
Radzenie sobie ze stresem
Stres zawodowy
Wypalenie zawodowe
Psychologia
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł naukowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 27: Psychologiczne uwarunkowania wypalenia zawodowego / Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki (KUL Stalowa Wola). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wypalenie zawodowe jako istotny czynnik wpływający na efektywność służby policjantów garnizonu pomorskiego = Professional burnout as a significant factor influencing the effectiveness of police service in the Pomeranian garrison / Michalina Pietrek (Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku), Grzegorz Pietrek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznyw Siedlcach. Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Rok wydania:
2022
Temat:
Policjanci
Praca
Satysfakcja zawodowa
Stres zawodowy
Wypalenie zawodowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Gdańsk (woj. pomorskie)
Bezpieczeństwo i wojskowość
Psychologia
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł z pracy zbiorowej
Raport z badań
Pozycja nr 28: Wypalenie zawodowe jako istotny czynnik wpływający na efektywność służby policjantów garnizonu pomorskiego = Professional burnout as a significant factor influencing the effectiveness of police service in the Pomeranian garrison / Michalina Pietrek (Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku), Grzegorz Pietrek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznyw Siedlcach. Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu : monografia : praca zbiorowa. T. 3 / pod redakcją Klaudii Pujer
Wydawca:
Wrocław : Exante Wydawnictwo Naukowe Klaudia Pujer
Rok wydania:
2017
Temat:
Choroby tarczycy
Diagnostyka prenatalna
Hirsutyzm
Medycyna
Starzenie się
Stres
Wypalenie zawodowe
Zaburzenia snu
Zespół policystycznych jajników
Medycyna i zdrowie
Gatunek / Forma:
Publikacje naukowe
E-booki
Dokumenty elektroniczne
Praca zbiorowa
Pozycja nr 29: Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu : monografia : praca zbiorowa. T. 3 / pod redakcją Klaudii Pujer. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Restart kariery : zbuduj swoją przewagę na rynku pracy / Patrycja Załuska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Poltext
Rok wydania:
2019
Temat:
Aspiracje zawodowe
Kariera
Poszukiwanie pracy
Praca
Satysfakcja zawodowa
Wypalenie zawodowe
Polska
Praca, kariera, pieniądze
Gatunek / Forma:
Książki
Poradniki i przewodniki
Poradnik
Pozycja nr 30: Restart kariery : zbuduj swoją przewagę na rynku pracy / Patrycja Załuska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych / pod redakcją Teresy Zbyrad
Wydawca:
Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie. Instytut Socjologii
Rok wydania:
2008
Temat:
Nauczyciele
Pracownicy socjalni
Pracownicy służby zdrowia
Wypalenie zawodowe
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 31: Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych / pod redakcją Teresy Zbyrad. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stres zawodowy w służbach ratowniczych / Nina Ogińska-Bulik, Martyna Kaflik-Pieróg
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Temat:
Lekarze
Policjanci
Ratownictwo
Ratownicy medyczni
Strażacy
Stres zawodowy
Wypalenie zawodowe
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 32: Stres zawodowy w służbach ratowniczych / Nina Ogińska-Bulik, Martyna Kaflik-Pieróg. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2009
Seria:
Engram
Temat:
Dyskryminacja w zatrudnieniu
Mobbing
Patologia społeczna
Pracoholizm
Socjologia pracy
Zapobieganie
Zwalczanie
Wypalenie zawodowe
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 33: Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Patologie i dysfunkcje w organizacji / Karol Kowalewski, Joanna M. Moczydłowska
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2020
Seria:
Engram
Temat:
Anomia pracownicza
Dyskryminacja
Mobbing
Narcyzm
Nepotyzm
Wypalenie zawodowe
Zachowanie organizacyjne
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Materiały pomocnicze
Opracowanie
Pozycja nr 34: Patologie i dysfunkcje w organizacji / Karol Kowalewski, Joanna M. Moczydłowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Grażyna Bartkowiak
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2009
Temat:
Kariera
Psychologia pracy
Satysfakcja zawodowa
Stres zawodowy
Sukces
Wypalenie zawodowe
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 35: Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Grażyna Bartkowiak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stres zawodowy w zawodach usług społecznych : źródła, konsekwencje, zapobieganie / Nina Ogińska-Bulik
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
copyright 2006
Temat:
Infrastruktura społeczna
Psychologia pracy
Stres zawodowy
Radzenie sobie ze stresem
Wypalenie zawodowe
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 36: Stres zawodowy w zawodach usług społecznych : źródła, konsekwencje, zapobieganie / Nina Ogińska-Bulik. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Work-life balance w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji / redakcja naukowa Teresa Piecuch, Elżbieta Szczygieł ; [autorzy dr hab. Teresa Piecuch prof. PRz (Politechnika Rzeszowska), Bartłomiej Piecuch (Politechnika Rzeszowska), dr Katarzyna Chudy-Laskowska (Politechnika Rzeszowska), dr Elżbieta Szczygieł (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr Maciej Chrzanowski (Politechnika Rzeszowska), dr Lucyna Witek (Politechnika Rzeszowska), dr hab. Katarzyna Szalonka (Uniwersytet Wrocławski), dr Jolanta Stec-Rusiecka (Politechnika Rzeszowska), dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz (Politechnika Rzeszowska), mgr Marek Stelmachowicz (Politechnika Rzeszowska), dr Wojciech Broszkiewicz (Uniwersytet Rzeszowski) ; [recenzenci dr hab. Wiesława Kuźniar prof. UR]
Wydawca:
[Rzeszów] : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
[copyright 2019]
Temat:
Jakość życia
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
Stres zawodowy
Work-life balance (WLB)
Wypalenie zawodowe
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
E-booki
Publikacje naukowe
Dokumenty elektroniczne
Monografia
Praca zbiorowa
Pozycja nr 37: Work-life balance w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji / redakcja naukowa Teresa Piecuch, Elżbieta Szczygieł ; [autorzy dr hab. Teresa Piecuch prof. PRz (Politechnika Rzeszowska), Bartłomiej Piecuch (Politechnika Rzeszowska), dr Katarzyna Chudy-Laskowska (Politechnika Rzeszowska), dr Elżbieta Szczygieł (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr Maciej Chrzanowski (Politechnika Rzeszowska), dr Lucyna Witek (Politechnika Rzeszowska), dr hab. Katarzyna Szalonka (Uniwersytet Wrocławski), dr Jolanta Stec-Rusiecka (Politechnika Rzeszowska), dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz (Politechnika Rzeszowska), mgr Marek Stelmachowicz (Politechnika Rzeszowska), dr Wojciech Broszkiewicz (Uniwersytet Rzeszowski) ; [recenzenci dr hab. Wiesława Kuźniar prof. UR]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Dokument elektroniczny
    Wyświetlanie 1-37 z 37

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies