Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego."" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-99 z 99
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie satysfakcji, użyteczności i wykorzystania oprogramowania Open Source / Tomasz Przechlewski
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Oprogramowanie open source
Informatyka i technologie informacyjne
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 2: Modelowanie satysfakcji, użyteczności i wykorzystania oprogramowania Open Source / Tomasz Przechlewski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim / Radosław Giętkowski
Wydawca:
Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 15 V 2013 r.]
Rok wydania:
2013
Temat:
Odpowiedzialność dyscyplinarna
Prawo karne
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 3: Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim / Radosław Giętkowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewolucja strategii transmedialnych korporacji transnarodowych / Jan Kreft
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Przedsiębiorstwo międzynarodowe
Środki masowego przekazu
Zarządzanie
Media i komunikacja społeczna
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 4: Ewolucja strategii transmedialnych korporacji transnarodowych / Jan Kreft. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody obiektywizacji oceny ryzyka w inwestycjach infrastrukturalnych w transporcie / Przemysław Borkowski
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Ekonomika transportu
Inwestycje infrastrukturalne
Ryzyko inwestycyjne
Infrastruktura transportowa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Transport i logistyka
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 5: Metody obiektywizacji oceny ryzyka w inwestycjach infrastrukturalnych w transporcie / Przemysław Borkowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reformatio in peius w postępowaniu administracyjnym / Agnieszka Skóra
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2002
Temat:
Postępowanie administracyjne
Reformationis in peius
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Pozycja nr 6: Reformatio in peius w postępowaniu administracyjnym / Agnieszka Skóra. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Styl zarządzania jako instytucjonalny czynnik kreowania kapitału przedsiębiorczości organizacyjnej : koncepcja ewolucyjno-normatywna / Marian Mroziewski
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Przedsiębiorstwo
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 7: Styl zarządzania jako instytucjonalny czynnik kreowania kapitału przedsiębiorczości organizacyjnej : koncepcja ewolucyjno-normatywna / Marian Mroziewski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy / Jacek Grodzicki
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Gospodarka oparta na wiedzy
Zarządzanie talentami
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Zdolności
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 8: Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy / Jacek Grodzicki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż / Joanna Bednarz
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Konkurencyjność
Przedsiębiorstwo
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 9: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż / Joanna Bednarz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dojrzałość rynku akcji : istota, determinanty, pomiar / Marcin Kalinowski
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Akcje (ekonomia)
Giełda
Rynek kapitałowy
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 10: Dojrzałość rynku akcji : istota, determinanty, pomiar / Marcin Kalinowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewolucja usług private banking & wealth management : od banków prywatnych do konglomeratów finansowych / Joanna Pietrzak
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Bankowe usługi detaliczne
Inwestorzy indywidualni
Majątek
Usługi finansowe
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 11: Ewolucja usług private banking & wealth management : od banków prywatnych do konglomeratów finansowych / Joanna Pietrzak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Design management : uwarunkowania i efekty wdrożenia w przedsiębiorstwie / Anna Dziadkiewicz
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2021
Temat:
Design management
Globalizacja
Przedsiębiorstwo
Rozwój gospodarczy
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Monografia
Raport z badań
Pozycja nr 12: Design management : uwarunkowania i efekty wdrożenia w przedsiębiorstwie / Anna Dziadkiewicz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Logistyka miejska w świetle idei zrównoważonego rozwoju / Maria Matusiewicz
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2022
Temat:
Logistyka miejska
Polityka transportowa UE
Rozwój zrównoważony
Gdańsk (woj. pomorskie)
Gdynia (woj. pomorskie)
Gospodarka, ekonomia, finanse
Transport i logistyka
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Materiały pomocnicze
Monografia
Pozycja nr 13: Logistyka miejska w świetle idei zrównoważonego rozwoju / Maria Matusiewicz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hezbollah w stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie / Rafał Ożarowski
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Hezbollah
Geopolityka
Polityka zagraniczna
Bliski Wschód
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 14: Hezbollah w stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie / Rafał Ożarowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Logika z ogólną metodologią nauk : podręcznik dla humanistów / Jan Przybyłowski
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2000
Temat:
Logika formalna
Metodologia
Filozofia i etyka
Nauka i badania
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 15: Logika z ogólną metodologią nauk : podręcznik dla humanistów / Jan Przybyłowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej / Jacek Grodzicki
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2003
Temat:
Globalizacja
Gospodarka oparta na wiedzy
Siła robocza
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 16: Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej / Jacek Grodzicki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego / Dariusz Tłoczyński
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2016
Temat:
Konkurencyjność
Transport powietrzny
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Transport i logistyka
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 17: Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego / Dariusz Tłoczyński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski / Stanisław Umiński
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2002
Temat:
Inwestycje zagraniczne
Transfer technologii
Europa
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 19: Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski / Stanisław Umiński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozważania nad naturą, przyczynami oraz konkurencyjnością działalności eksportowej w ujęciu regionalnym dla Polski / Stanisław Umiński
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Gospodarka regionalna
Handel zagraniczny
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 20: Rozważania nad naturą, przyczynami oraz konkurencyjnością działalności eksportowej w ujęciu regionalnym dla Polski / Stanisław Umiński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności rynku pracy w krajach OECD / Anita Szymańska
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Rynek pracy
Kraje OECD
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 21: Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności rynku pracy w krajach OECD / Anita Szymańska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska polityka handlu zagranicznego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / Bohdan Jedliński
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie:
Wydanie drugie, uzupełnione i zaktualizowane
Rok wydania:
2003
Temat:
Unia Europejska (UE)
Handel zagraniczny
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 22: Polska polityka handlu zagranicznego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / Bohdan Jedliński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ład logistyczny w gospodarowaniu / Mirosław Chaberek
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2020
Temat:
Logistyka
Transport i logistyka
Gatunek / Forma:
E-booki
Dokumenty elektroniczne
Pozycja nr 23: Ład logistyczny w gospodarowaniu / Mirosław Chaberek. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ryzyko planu realizacji projektu na przykładzie przedsięwzięć informatycznych / Jacek Winiarski
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Informatyka
Zarządzanie projektami
Zarządzanie ryzykiem
Informatyka i technologie informacyjne
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 24: Ryzyko planu realizacji projektu na przykładzie przedsięwzięć informatycznych / Jacek Winiarski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przekład tekstów medycznych : normy, standardy i problemy / Wioleta Karwacka
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Przekładając Nieprzekładalne ; 6
Temat:
Język angielski
Język polski
Medycyna
Przekłady
Teoria przekładu
Językoznawstwo
Medycyna i zdrowie
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 25: Przekład tekstów medycznych : normy, standardy i problemy / Wioleta Karwacka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samoregulacja w symetryzacji systemów przedsiębiorstw / Andrzej Letkiewicz
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Przedsiębiorstwo
Równowaga ekonomiczna
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 26: Samoregulacja w symetryzacji systemów przedsiębiorstw / Andrzej Letkiewicz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie procesów logistycznych / Cezary Mańkowski
Wydawca:
Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2020
Temat:
Gospodarka
Logistyka
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
E-booki
Publikacje naukowe
Dokumenty elektroniczne
Opracowanie
Pozycja nr 27: Modelowanie procesów logistycznych / Cezary Mańkowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Izabela Nakielska
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2002
Temat:
Europejska Konwencja Praw Człowieka
Prawo międzynarodowe
Własność
Europa
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 28: Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Izabela Nakielska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku / Andrzej Jezierski
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Logistyka gospodarcza
Zarządzanie i marketing
Transport i logistyka
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 29: Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku / Andrzej Jezierski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych / Marek Szczepaniec
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Marketing bankowy
Marketing partnerski
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 30: Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych / Marek Szczepaniec. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami gmin : aspekty teoretyczne / Maria Jastrzębska
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
1999
Temat:
Budżety terenowe
Gminy
Zarządzanie finansami
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 32: Zarządzanie finansami gmin : aspekty teoretyczne / Maria Jastrzębska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych / Barbara Pawłowska
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Ekonomika transportu
Rozwój zrównoważony
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 33: Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych / Barbara Pawłowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe / Elżbieta Ostrowska
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2003
Temat:
Papiery wartościowe
Rynek kapitałowy
Ryzyko inwestycyjne
Inwestycje
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 34: Inwestycje finansowe / Elżbieta Ostrowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych / Joanna Pietrzak
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2002
Temat:
Banki
Bankowe usługi detaliczne
Konkurencyjność
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 36: Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych / Joanna Pietrzak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ryzyko inwestycyjne : identyfikacja i metody oceny / Elżbieta Ostrowska
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
1999
Temat:
Finanse przedsiębiorstwa
Ryzyko inwestycyjne
Zarządzanie
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 38: Ryzyko inwestycyjne : identyfikacja i metody oceny / Elżbieta Ostrowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Diagnoza kompetencji pracowników : modele kompetencji uniwersalnych, menedżerskich i handlowych / Paweł Jurek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2019
Temat:
Handlowcy
Kompetencje menedżerskie
Kompetencje zawodowe
Przydatność zawodowa
Menedżerowie
Zarządzanie kompetencjami
Psychologia
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 39: Diagnoza kompetencji pracowników : modele kompetencji uniwersalnych, menedżerskich i handlowych / Paweł Jurek. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie / Wojciech Grabowski
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Al-Kaida
Bracia Muzułmanie
Fundamentalizm muzułmański
Islamizm
Polityka międzynarodowa
Terroryzm
Wahhabizm
Bliski Wschód
Kraje muzułmańskie
Bezpieczeństwo i wojskowość
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 40: Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie / Wojciech Grabowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencja na rynku usług logistycznych w Polsce / Andrzej Jezierski
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2019
Temat:
Konkurencja
Usługi logistyczne
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Transport i logistyka
Gatunek / Forma:
E-booki
Dokumenty elektroniczne
Pozycja nr 42: Konkurencja na rynku usług logistycznych w Polsce / Andrzej Jezierski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne / Andrzej Balicki
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Nauki ekonomiczne
Nauki społeczne
Statystyka matematyczna
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 43: Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne / Andrzej Balicki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego / Jerzy Gwizdała
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Banki - polityka
Kredyt
Ryzyko kredytowe
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 44: Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego / Jerzy Gwizdała. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizatorzy transportu w kształtowaniu ładu przestrzennego gospodarki / Jagienka Rześny-Cieplińska
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Transport
Polska
Transport i logistyka
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 45: Organizatorzy transportu w kształtowaniu ładu przestrzennego gospodarki / Jagienka Rześny-Cieplińska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cywilizacje w czasie i przestrzeni / Andrzej Piskozub
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie:
[Wydanie II]
Rok wydania:
1998
Seria:
Elementy Nauki o Cywilizacji ; 1
Temat:
Cywilizacja
Kultura
Historia
Kultura i sztuka
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 46: Cywilizacje w czasie i przestrzeni / Andrzej Piskozub. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wstęp do badań politologicznych / Andrzej Chodubski
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie:
Wydanie 1. dodruk
Rok wydania:
1998
Temat:
Metodologia
Politologia
Teoria polityki
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 47: Wstęp do badań politologicznych / Andrzej Chodubski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Życie społeczne jako Gra : kontekst międzykulturowy / Joanna Różycka
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Monografie z Psychologii Międzykulturowej, 2299-7741 ; t. 1
Temat:
Antropologia społeczna
Komunikacja międzykulturowa
Psychologia społeczna
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 48: Życie społeczne jako Gra : kontekst międzykulturowy / Joanna Różycka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Logistyka w regionalnej polityce lokalizacyjnej / Grażyna Chaberek-Karwacka
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Logistyka gospodarcza
Planowanie przestrzenne
Regionalizacja gospodarcza
Rozwój zrównoważony
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Architektura i budownictwo
Transport i logistyka
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 49: Logistyka w regionalnej polityce lokalizacyjnej / Grażyna Chaberek-Karwacka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Magia politycznych wizerunków w mediach : Aleksander Kwaśniewski i Andrzej Lepper : studium przypadków / Beata Czechowska-Derkacz
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Kwaśniewski, Aleksander (1954- )
Lepper, Andrzej (1954-2011)
Gazeta Wyborcza
Image
Polityka
Środki masowego przekazu
Tematy i motywy
Wizerunek medialny
Polska
Media i komunikacja społeczna
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Literatura faktu, eseje, publicystyka
Case study (studium przypadku)
Publicystyka
Przynależność kulturowa:
Literatura polska
Pozycja nr 50: Magia politycznych wizerunków w mediach : Aleksander Kwaśniewski i Andrzej Lepper : studium przypadków / Beata Czechowska-Derkacz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski eksport do Rosji : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / Agnieszka Stanowska-Hirsch
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Eksport
Handel zagraniczny
Polska
Rosja
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 51: Polski eksport do Rosji : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / Agnieszka Stanowska-Hirsch. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W służbie ludu i inżynierii społecznej : media publiczne w Danii, Norwegii i Szwecji w perspektywie historycznej i kulturowej / Maja Chacińska
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2018
Temat:
Kultura polityczna
Media publiczne
Oświata
Wpływ społeczny
Wychowanie obywatelskie
Dania
Norwegia
Szwecja
Historia
Media i komunikacja społeczna
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 52: W służbie ludu i inżynierii społecznej : media publiczne w Danii, Norwegii i Szwecji w perspektywie historycznej i kulturowej / Maja Chacińska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej : teoria handlu i polityki handlowej / Anna Zielińska-Głębocka
Wydawca:
Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
1997
Temat:
Handel międzynarodowy
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 53: Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej : teoria handlu i polityki handlowej / Anna Zielińska-Głębocka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wstęp do badań politologicznych / Andrzej Jan Chodubski
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2005
Temat:
Metodologia
Politologia
Teoria polityki
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 54: Wstęp do badań politologicznych / Andrzej Jan Chodubski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach / Monika Boguszewicz-Kreft
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Konsumenci
Marketing partnerski
Obsługa klienta
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 55: Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach / Monika Boguszewicz-Kreft. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konflikt w organizacji : style postępowania / Bożena Kłusek-Wojciszke
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2020
Temat:
Konflikt
Organizacja
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 56: Konflikt w organizacji : style postępowania / Bożena Kłusek-Wojciszke. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Asymetria informacji w relacjach inwestorskich : perspektywa nadzoru korporacyjnego / Anna Blajer-Gołębiewska
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Asymetria informacji
Prawo do informacji
Nadzór korporacyjny
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 57: Asymetria informacji w relacjach inwestorskich : perspektywa nadzoru korporacyjnego / Anna Blajer-Gołębiewska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Americanisms : słownik amerykanizmów / Małgorzata Kowalczyk
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Amerykanizmy
Język angielski (odmiana amerykańska)
Słownictwo
Stany Zjednoczone (USA)
Językoznawstwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje informacyjne
Słownik angielsko-polski
Pozycja nr 58: Americanisms : słownik amerykanizmów / Małgorzata Kowalczyk. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Aneta Oniszczuk-Jastrząbek
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Konkurencyjność
Przedsiębiorczość (postawa)
Przedsiębiorstwo
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 59: Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Aneta Oniszczuk-Jastrząbek. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sektor publiczny a gospodarka polska w dobie transformacji systemowej / pod redakcją Grzegorza Szczodrowskiego
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
1999
Temat:
Finanse publiczne
Sektor publiczny
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 60: Sektor publiczny a gospodarka polska w dobie transformacji systemowej / pod redakcją Grzegorza Szczodrowskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy funkcjonowania europejskiego transportu i rynku transportowego w XXI wieku / pod redakcją Danuty Rucińskiej
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka ; nr 44
Temat:
Transport
Europa
Transport i logistyka
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 61: Problemy funkcjonowania europejskiego transportu i rynku transportowego w XXI wieku / pod redakcją Danuty Rucińskiej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej : konwergencja czy polaryzacja? / Krystyna Gawlikowska-Hueckel
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie:
Wydanie I 2002 - Dodruk
Rok wydania:
2003
Temat:
Polityka regionalna UE
Regionalizacja gospodarcza
Regiony (administracja)
Kraje Unii Europejskiej
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 62: Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej : konwergencja czy polaryzacja? / Krystyna Gawlikowska-Hueckel. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Językowy obraz starości i starzenia się w reklamie telewizyjnej / Joanna Ginter
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Reklama
Reklama telewizyjna
Starość
Tematy i motywy
Polska
Językoznawstwo
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 63: Językowy obraz starości i starzenia się w reklamie telewizyjnej / Joanna Ginter. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku / pod redakcją Henryka Ćwiklińskiego
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Dług publiczny
Finanse
Kryzys gospodarczy
Polityka makroekonomiczna
Zdrowie publiczne
Polska
Stany Zjednoczone (USA)
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Pozycja nr 64: Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku / pod redakcją Henryka Ćwiklińskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja transportu pasażerskiego w Unii Europejskiej / pod redakcją Moniki Bąk
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka ; nr 45
Temat:
Transport pasażerski
Kraje Unii Europejskiej
Transport i logistyka
Gatunek / Forma:
E-booki
Dokumenty elektroniczne
Pozycja nr 65: Integracja transportu pasażerskiego w Unii Europejskiej / pod redakcją Moniki Bąk. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji : model tercji organizacji - ujęcie fraktalne / Agnieszka A. Szpitter
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Organizacja
Organizacja ucząca się
Przedsiębiorstwo
Zarządzanie projektami
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 66: Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji : model tercji organizacji - ujęcie fraktalne / Agnieszka A. Szpitter. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wesele, kilka chrztów i pogrzebów : uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku / Edmund Kizik ; Uniwersytet Gdański, Fundacja Ferberowska
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : Officina Ferberiana
Rok wydania:
2001
Seria:
Gdańskie Studia z Dziejów Nowożytnych = Danziger Studien zur Geschichte der Neuzeit ; vol. 1
Temat:
Hanza
Chrzest
Miasta
Obyczaje i zwyczaje
Pogrzeb
Ślub i wesele
Śmierć
Życie codzienne
Europa
Etnologia i antropologia kulturowa
Kultura i sztuka
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 67: Wesele, kilka chrztów i pogrzebów : uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku / Edmund Kizik ; Uniwersytet Gdański, Fundacja Ferberowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka regionalna Unii Europejskiej / Dorota Czykier-Wierzba
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
1998
Temat:
Unia Europejska (UE)
Finanse
Polityka regionalna UE
Regionalizacja gospodarcza
Wspólna Polityka Rolna UE
Europa Zachodnia
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 68: Polityka regionalna Unii Europejskiej / Dorota Czykier-Wierzba. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Cz. 12 / pod redakcją Mirosława Chaberka i Leszka Reszki
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka ; nr 46
Temat:
Logistyka gospodarcza
Transport i logistyka
Gatunek / Forma:
E-booki
Dokumenty elektroniczne
Pozycja nr 69: Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Cz. 12 / pod redakcją Mirosława Chaberka i Leszka Reszki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej / pod redakcją Anny Zielińskiej-Głębockiej
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2003
Temat:
Konkurencyjność
Przemysł
Kraje Unii Europejskiej
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 70: Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej / pod redakcją Anny Zielińskiej-Głębockiej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania i skutki rozwoju migracji ekonomicznych w Unii Europejskiej w świetle wybranych teorii migracji międzynarodowych / Renata Orłowska
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Emigracja zarobkowa
Migracje
Swobodny przepływ osób
Kraje Unii Europejskiej
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Opracowanie
Pozycja nr 71: Uwarunkowania i skutki rozwoju migracji ekonomicznych w Unii Europejskiej w świetle wybranych teorii migracji międzynarodowych / Renata Orłowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Matematyczne modelowanie wybranych procesów finansowych / Jerzy Jarosław Kozubski
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
1998
Temat:
Akumulacja (proces ekonomiczny)
Matematyka finansowa
Matematyka
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 72: Matematyczne modelowanie wybranych procesów finansowych / Jerzy Jarosław Kozubski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pozyskiwanie kapitału na działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych / Joanna Bednarz, Eugeniusz Gostomski
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Finanse przedsiębiorstwa
Kapitał
Rynek finansowy międzynarodowy
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 73: Pozyskiwanie kapitału na działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych / Joanna Bednarz, Eugeniusz Gostomski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sieci komputerowe w biznesie / Jacek Winiarski (red.) ; [autorzy] Jacek Winiarski [et al.]
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Informatyka Ekonomiczna ; 11
Temat:
Komputeryzacja
Przedsiębiorstwo
Sieć komputerowa
Informatyka i technologie informacyjne
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 74: Sieci komputerowe w biznesie / Jacek Winiarski (red.) ; [autorzy] Jacek Winiarski [et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model terytorialnego bieguna wzrostu jako systemu czynników rozwojowych / Elżbieta Wojnicka-Sycz
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Regionalizacja gospodarcza
Wzrost gospodarczy
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 75: Model terytorialnego bieguna wzrostu jako systemu czynników rozwojowych / Elżbieta Wojnicka-Sycz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy matematyki finansowej / Krystyna i Andrzej Dziworscy
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie:
Wydanie II poprawione i uzupełnione
Rok wydania:
1998
Temat:
Amortyzacja
Matematyka finansowa
Papiery wartościowe
Matematyka
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Pozycja nr 76: Podstawy matematyki finansowej / Krystyna i Andrzej Dziworscy. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej / pod redakcją Elżbiety Babuli, Teresy Kamińskiej
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Bogactwo
Jakość życia
Kraje Unii Europejskiej
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 77: Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej / pod redakcją Elżbiety Babuli, Teresy Kamińskiej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna / Kazimierz Podoski, Witold Turnowiecki
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie:
Wydanie drugie uzupełnione
Rok wydania:
2003
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 78: Polityka społeczna / Kazimierz Podoski, Witold Turnowiecki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka gospodarcza / pod redakcją Henryka Ćwiklińskiego ; [poszczególne rozdziały napisali Henryk Ćwikliński et al.]
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie:
Wydanie czwarte
Rok wydania:
2004
Temat:
Gospodarka kapitalistyczna
Polityka gospodarcza
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 79: Polityka gospodarcza / pod redakcją Henryka Ćwiklińskiego ; [poszczególne rozdziały napisali Henryk Ćwikliński et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka gospodarcza / pod redakcją Henryka Ćwiklińskiego ; [poszczególne rozdziały napisali Henryk Ćwikliński et al.]
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie:
Wydanie czwarte (dodruk)
Rok wydania:
2004
Temat:
Gospodarka kapitalistyczna
Polityka gospodarcza
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 80: Polityka gospodarcza / pod redakcją Henryka Ćwiklińskiego ; [poszczególne rozdziały napisali Henryk Ćwikliński et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Możliwość wykorzystania swobodnego transferu kapitału przez polskie firmy na obszarze Unii Europejskiej / Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie:
[Wydanie drugie poszerzone]
Rok wydania:
1998
Temat:
Unia Europejska (UE)
Inwestycje zagraniczne
Polityka podatkowa
Swobodny przepływ kapitału
Europa
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 81: Możliwość wykorzystania swobodnego transferu kapitału przez polskie firmy na obszarze Unii Europejskiej / Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Cz. 22 / pod redakcją Cezarego Mańkowskiego i Leszka Reszki
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2021
Temat:
Logistyka gospodarcza
Gospodarka, ekonomia, finanse
Transport i logistyka
Gatunek / Forma:
E-booki
Publikacje naukowe
Dokumenty elektroniczne
Praca zbiorowa
Pozycja nr 82: Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Cz. 22 / pod redakcją Cezarego Mańkowskiego i Leszka Reszki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauczanie na odległość : wyzwania, tendencje, aplikacje / pod red. Stanisława Wryczy i Jerzego Wojtkowiaka
Wydawca:
Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2002
Temat:
Nauczanie na odległość
Edukacja i pedagogika
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 83: Nauczanie na odległość : wyzwania, tendencje, aplikacje / pod red. Stanisława Wryczy i Jerzego Wojtkowiaka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fremdsprachenlernen im Studienbegleitenden Deutschunterricht : Sammelband zu den Allgemeinpolnischen Sommerkursen, Gdańsk 1990-2005 / pod redakcją Renaty Rozalowskiej-Żądło ; Uniwersytet Gdański. Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2007
Temat:
Język niemiecki
Nauczanie języków obcych
Edukacja i pedagogika
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 84: Fremdsprachenlernen im Studienbegleitenden Deutschunterricht : Sammelband zu den Allgemeinpolnischen Sommerkursen, Gdańsk 1990-2005 / pod redakcją Renaty Rozalowskiej-Żądło ; Uniwersytet Gdański. Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Władcy torrentów : wokół angażującego modelu telewizji / pod red. Małgorzaty Major i Justyny Bucknall-Hołyńskiej
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Serial filmowy amerykański
Serial filmowy angielski
Telewizja internetowa
Media i komunikacja społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 85: Władcy torrentów : wokół angażującego modelu telewizji / pod red. Małgorzaty Major i Justyny Bucknall-Hołyńskiej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transport lotniczy w rozwoju globalnej mobilności / Dariusz Tłoczyński, Adam Hoszman, Paweł Zagrajek
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2021
Temat:
Dostępność komunikacyjna
Globalizacja
Ruchliwość społeczna
Transport powietrzny
Geografia i nauki o Ziemi
Gospodarka, ekonomia, finanse
Transport i logistyka
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 86: Transport lotniczy w rozwoju globalnej mobilności / Dariusz Tłoczyński, Adam Hoszman, Paweł Zagrajek. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy handlu zagranicznego / pod redakcją Hanny Treder ; [poszczególne rozdziały napisali Eugeniusz Gostomski et al.]
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2003
Temat:
Handel zagraniczny
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 87: Podstawy handlu zagranicznego / pod redakcją Hanny Treder ; [poszczególne rozdziały napisali Eugeniusz Gostomski et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Państwa, regiony, świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej / pod redakcją Katarzyny Kamińskiej, Sylwii Mrozowskiej, Grzegorza Piwnickiego
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Antyglobalizm
Globalizacja
Polityka międzynarodowa
Regionalizacja gospodarcza
Gospodarka, ekonomia, finanse
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Pozycja nr 88: Państwa, regiony, świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej / pod redakcją Katarzyny Kamińskiej, Sylwii Mrozowskiej, Grzegorza Piwnickiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji / pod redakcją Anny Zielińskiej-Głębockiej i Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Gospodarka
Gospodarka regionalna
Grupa Wyszehradzka
Konkurencyjność
Rozwój regionalny
Europa Środkowo-Wschodnia
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 89: Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji / pod redakcją Anny Zielińskiej-Głębockiej i Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jednostka, społeczeństwo, państwo wobec megatrendów współczesnego świata / pod redakcją Grzegorza Piwnickiego, Sylwii Mrozowskiej
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Globalizacja
Społeczeństwo informacyjne
Wielokulturowość
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 90: Jednostka, społeczeństwo, państwo wobec megatrendów współczesnego świata / pod redakcją Grzegorza Piwnickiego, Sylwii Mrozowskiej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka bez ekonoma : materiały z I Ogólnopolskiej konferencji naukowej im. prof. Jana Winieckiego / pod redakcją Elżbiety Adamowicz i Henryka Ćwiklińskiego
Wydawca:
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2020
Temat:
Winiecki, Jan (1938-2016).
Gospodarka narodowa
Polityka pieniężna
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa
Pozycja nr 91: Gospodarka bez ekonoma : materiały z I Ogólnopolskiej konferencji naukowej im. prof. Jana Winieckiego / pod redakcją Elżbiety Adamowicz i Henryka Ćwiklińskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse, bankowość i rynki finansowe : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Edmunda Pietrzaka, Magdaleny Markiewicz ; [autorzy Sławomir Antkiewicz et al.]
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2007
Temat:
Banki
Finanse
Finanse publiczne
Polityka fiskalna
Rynek finansowy
Rynek kapitałowy
Rynek pieniężny
System walutowy
Unia Gospodarcza i Walutowa (1991)
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Praca zbiorowa
Pozycja nr 92: Finanse, bankowość i rynki finansowe : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Edmunda Pietrzaka, Magdaleny Markiewicz ; [autorzy Sławomir Antkiewicz et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesna gospodarka światowa / pod redakcją Anny Barbary Kisiel-Łowczyc ; [autorzy rodziałów Antoni Makać et al.]
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie:
[Wydanie II uzupełnione]
Rok wydania:
1997
Temat:
Gospodarka
Integracja europejska
Konkurencyjność
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 93: Współczesna gospodarka światowa / pod redakcją Anny Barbary Kisiel-Łowczyc ; [autorzy rodziałów Antoni Makać et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public economic law / edited by Anna Dobaczewska ; [autorzy] Anna Dobaczewska, Agnieszka Grygier, Magdalena Jaś-Nowopolska, Sławomir Koroluk, Andrzej Powałowski ; [translation Michał Bank]
Wydawca:
Gdańsk : Gdańsk University Press
Wydanie:
Legal status: 15 November 2016
Rok wydania:
2016
Temat:
Prawo gospodarcze
Pomoce dydaktyczne
Prawo publiczne
Prawo Unii Europejskiej
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Podręcznik
Praca zbiorowa
Pozycja nr 94: Public economic law / edited by Anna Dobaczewska ; [autorzy] Anna Dobaczewska, Agnieszka Grygier, Magdalena Jaś-Nowopolska, Sławomir Koroluk, Andrzej Powałowski ; [translation Michał Bank]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Constitutional law / Agnieszka Gajda, Anna Rytel-Warzocha, Piotr Uziębło ; [translation David Malcolm, Jennifer Zielińska]
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Legal status 15 December 2017
Rok wydania:
2017
Seria:
Law: the Basic Concepts
Temat:
Trybunał Konstytucyjny (Polska)
Prawo konstytucyjne
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Materiały pomocnicze
Pozycja nr 95: Constitutional law / Agnieszka Gajda, Anna Rytel-Warzocha, Piotr Uziębło ; [translation David Malcolm, Jennifer Zielińska]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
An outline of Polish commercial law / edited by Joanna Kruczalak-Jankowska ; [autorzy] Joanna Kruczalak-Jankowska, Kaja Zaleska-Korziuk, Monika Maśnicka, Robert Obrzud, Maciej Zejda ; [translation David Malcolm]
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ; Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Legal status 1 January 2018
Rok wydania:
2019
Seria:
Law: the Basic Concepts
Temat:
Prawo handlowe
Prawo restrukturyzacyjne
Upadłość
Polska
Bankruptcy - Poland
Commercial law - Poland
Corporate reorganizations - Poland
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Podręcznik
Pozycja nr 96: An outline of Polish commercial law / edited by Joanna Kruczalak-Jankowska ; [autorzy] Joanna Kruczalak-Jankowska, Kaja Zaleska-Korziuk, Monika Maśnicka, Robert Obrzud, Maciej Zejda ; [translation David Malcolm]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska a bezpieczeństwo Polski / redakcja naukowa Marek J. Malinowski, Stanisław Musiał ; Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopocka Szkoła Wyższa
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Unia Europejska (UE)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Polityka bezpieczeństwa
Polska
Bezpieczeństwo i wojskowość
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 97: Unia Europejska a bezpieczeństwo Polski / redakcja naukowa Marek J. Malinowski, Stanisław Musiał ; Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopocka Szkoła Wyższa. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
General history of the state and of law / edited by Tadeusz Maciejewski ; [autorzy] Tadeusz Maciejewski, Michał Gałędek, Piotr Kitowski, Maria Lewandowicz, Maja Maciejewska-Szałas, Marcin Michalak, Dawid Michalski, Jacek Wałdoch
Wydawca:
Gdańsk : Gdansk University Press ; Warszawa : Wolters Kluwer
Rok wydania:
2019
Seria:
Law: the Basic Concepts
Temat:
Historia prawa
Państwo
Ustrój polityczny
Law - history
State, The
Historia
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje naukowe
Podręcznik
Pozycja nr 98: General history of the state and of law / edited by Tadeusz Maciejewski ; [autorzy] Tadeusz Maciejewski, Michał Gałędek, Piotr Kitowski, Maria Lewandowicz, Maja Maciejewska-Szałas, Marcin Michalak, Dawid Michalski, Jacek Wałdoch. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polish financial law / edited by Anna Dobaczewska, Andrzej Drwiłło ; [autorzy] Damian Cyman, Anna Dobaczewska, Andrzej Drwiłło, Edward Juchniewicz, Dorota Maśniak, Rafał Mroczkowski, Przemysław Panfil, Anna Reiwer-Kaliszewska, Tomasz Sowiński, Małgorzata Stwoł, Małgorzata Wróblewska, Anna Jurkowska-Zeidler ; [translation David Malcolm]
Wydawca:
Gdańsk : Gdansk University Press ; Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Legal status: June 2019
Rok wydania:
2019
Seria:
Law: The Basic Concepts
Temat:
Prawo finansowe
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Podręcznik
Pozycja nr 99: Polish financial law / edited by Anna Dobaczewska, Andrzej Drwiłło ; [autorzy] Damian Cyman, Anna Dobaczewska, Andrzej Drwiłło, Edward Juchniewicz, Dorota Maśniak, Rafał Mroczkowski, Przemysław Panfil, Anna Reiwer-Kaliszewska, Tomasz Sowiński, Małgorzata Stwoł, Małgorzata Wróblewska, Anna Jurkowska-Zeidler ; [translation David Malcolm]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
    Wyświetlanie 1-99 z 99

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies