Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Socjologia i społeczeństwo"" wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk / [Edward Rosset red. nacz.]
Wydawca:
Warszawa : PWN
Rok wydania:
1963-
Temat:
Demografia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Czasopismo polskie
Czasopismo naukowe
Pozycja nr 1: Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk / [Edward Rosset red. nacz.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zoon Politikon : [rocznik naukowy Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas i Stowarzyszenia CAL ; Stanisław Mocek red. nacz.]
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie CAL
Rok wydania:
2010-
Temat:
Socjologia polityki
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Pozycja nr 2: Zoon Politikon : [rocznik naukowy Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas i Stowarzyszenia CAL ; Stanisław Mocek red. nacz.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Proces komunikacyjny w przekazie reklamowym, nadawanym poprzez środki społecznego przekazu / Robert Grochowski
Rok wydania:
2009
Temat:
Reklama
Socjologia i społeczeństwo
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Artykuły
Pozycja nr 3: Proces komunikacyjny w przekazie reklamowym, nadawanym poprzez środki społecznego przekazu / Robert Grochowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego = Podkarpackie Voivodship Statistical Yearbook / Urząd Statystyczny w Rzeszowie ; [zespół red. przewod. Jan Węgrzyn et al.]
Wydawca:
Rzeszów : Urząd Statystyczny
Rok wydania:
2000-
Temat:
Województwo podkarpackie (1999- )
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Rocznik statystyczny
Dane statystyczne
Pozycja nr 4: Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego = Podkarpackie Voivodship Statistical Yearbook / Urząd Statystyczny w Rzeszowie ; [zespół red. przewod. Jan Węgrzyn et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cywilizacyjna emergencja konsumpcji : siła, ekspansja, skutki = The civilization emergence of consumption - strength, expansion, effects / Jan Szmyd ; Uniwersytet Pedagogiczny, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Kraków
Rok wydania:
2018
Temat:
Społeczeństwo konsumpcyjne
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Pozycja nr 5: Cywilizacyjna emergencja konsumpcji : siła, ekspansja, skutki = The civilization emergence of consumption - strength, expansion, effects / Jan Szmyd ; Uniwersytet Pedagogiczny, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Kraków. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej = Statistical Yearbook of the Republic of Poland / Główny Urząd Statystyczny ; [red. gł. Halina Dmochowska]
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydaw. Statystycznych
Rok wydania:
1998-
Temat:
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Rocznik statystyczny
Dane statystyczne
Pozycja nr 6: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej = Statistical Yearbook of the Republic of Poland / Główny Urząd Statystyczny ; [red. gł. Halina Dmochowska]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Proceedings of The Human Factors Society
Wydawca:
Santa Monica : Human Factors Society
Rok wydania:
1980--
Temat:
Ergonomia
Socjologia i społeczeństwo
Pozycja nr 7: Proceedings of The Human Factors Society. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society
Wydawca:
Santa Monica : Human Factors and Ergonomics Society
Rok wydania:
1995-
Temat:
Ergonomia
Socjologia i społeczeństwo
Pozycja nr 8: Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socjologia religii / Joachim Wach ; [tł. z ang. Zygmunt Poniatowski, Bogusław Wolniewicz]
Wydawca:
Warszawa : "Książka i Wiedza"
Rok wydania:
1961
Seria:
Seria Religioznawcza
Temat:
Socjologia religii
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 9: Socjologia religii / Joachim Wach ; [tł. z ang. Zygmunt Poniatowski, Bogusław Wolniewicz]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socjologia religii : antologia tekstów / wybór i wprowadzenie Władysław Piwowarski ; [aut. Robert R. Alford et al. ; oprac. tł. Natalia Barbaro et al.]
Wydawca:
Kraków : "Nomos"
Rok wydania:
1998
Temat:
Socjologia religii
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 10: Socjologia religii : antologia tekstów / wybór i wprowadzenie Władysław Piwowarski ; [aut. Robert R. Alford et al. ; oprac. tł. Natalia Barbaro et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tyczyńskie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie ; [red. nacz. Kazimierz Surowiec]
Wydawca:
Tyczyn : WSS-G
Rok wydania:
2000-2007
Temat:
Gospodarka
Społeczeństwo
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Pozycja nr 12: Tyczyńskie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie ; [red. nacz. Kazimierz Surowiec]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polish Sociological Review : quarterly of the Polish Sociological Association / [The Polish Sociological Association ; Witold Morawski chief ed.]
Wydawca:
Warszawa : "Letter Quality"
Rok wydania:
1993-
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Czasopismo polskie
Czasopismo socjologiczne
Pozycja nr 13: Polish Sociological Review : quarterly of the Polish Sociological Association / [The Polish Sociological Association ; Witold Morawski chief ed.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Theoretical Issues in Ergonomics Science / ed. -in-chief Waldemar Karwowski
Wydawca:
London : Taylor & Francis
Rok wydania:
2000-
Temat:
Ergonomia
Socjologia i społeczeństwo
Pozycja nr 14: Theoretical Issues in Ergonomics Science / ed. -in-chief Waldemar Karwowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezradny respondent : trudności pytań w wywiadzie kwestionariuszowym / Włodzimierz A. Rostocki ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
Wydawca:
Łódź : Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
1992
Temat:
Ankieta
Opinia publiczna
Wywiad socjologiczny
Nauka i badania
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 16: Bezradny respondent : trudności pytań w wywiadzie kwestionariuszowym / Włodzimierz A. Rostocki ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czas w społeczeństwie : problemy, tradycje, kierunki badań / Elżbieta Tarkowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1987
Seria:
Prace Habilitacyjne / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
Temat:
Czas
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 17: Czas w społeczeństwie : problemy, tradycje, kierunki badań / Elżbieta Tarkowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wstęp do socjologii / Florian Znaniecki ; oprac. tekstu i wprowadzenie Stanisław Burakowski
Wydawca:
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1988
Seria:
Biblioteka Socjologiczna
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 18: Wstęp do socjologii / Florian Znaniecki ; oprac. tekstu i wprowadzenie Stanisław Burakowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czym jest socjologia? / Norbert Elias ; przeł. Bogdan Baran
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia
Rok wydania:
2010
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 19: Czym jest socjologia? / Norbert Elias ; przeł. Bogdan Baran. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinants of social and emotional competencies / ed. by Anna Matczak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Socjalizacja
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 20: Determinants of social and emotional competencies / ed. by Anna Matczak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doświadczenia audiowizualne : o mediach w kulturze współczesnej / Maryla Hopfinger
Wydawca:
Warszawa : "Sic!"
Rok wydania:
cop. 2003
Temat:
Kultura audiowizualna
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 21: Doświadczenia audiowizualne : o mediach w kulturze współczesnej / Maryla Hopfinger. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
European Studies on Inequalities and Social Cohesion / [ed. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska]
Wydawca:
Łódź : Łódź University Press
Rok wydania:
2005-2010
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo polskie
Czasopismo socjologiczne
Pozycja nr 22: European Studies on Inequalities and Social Cohesion / [ed. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pułapki społeczne / Elemér Hankiss ; [z języka węgierskiego tłumaczył Tomasz Kulisiewicz]
Wydawca:
Warszawa : "Wiedza Powszechna"
Rok wydania:
1986
Seria:
Omega : biblioteka wiedzy współczesnej, 0208-9653 ; 396
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 23: Pułapki społeczne / Elemér Hankiss ; [z języka węgierskiego tłumaczył Tomasz Kulisiewicz]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elementarne pojęcia socjologii / Jan Szczepański
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie:
Wydanie drugie
Rok wydania:
copyright 1970
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 24: Elementarne pojęcia socjologii / Jan Szczepański. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socjologia : zagadnienia podstawowe / Jacenta Łucewicz
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. WSZ "Edukacja"
Rok wydania:
2000
Seria:
Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu ; nr 1
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 25: Socjologia : zagadnienia podstawowe / Jacenta Łucewicz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybór pism / Ludwik Krzywicki ; wyboru dokonała i wstępem opatrzyła Henryka Hołda-Róziewicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1978
Seria:
Biblioteka Socjologiczna
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 27: Wybór pism / Ludwik Krzywicki ; wyboru dokonała i wstępem opatrzyła Henryka Hołda-Róziewicz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socjologia jako krytyka społeczna : orientacja radykalna i krytyczna we współczesnej socjologii zachodniej / Janusz Mucha
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1986
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 28: Socjologia jako krytyka społeczna : orientacja radykalna i krytyczna we współczesnej socjologii zachodniej / Janusz Mucha. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria socjologiczna a praktyka społeczna / Bronisław Misztal
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
Rok wydania:
cop. 2000
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 29: Teoria socjologiczna a praktyka społeczna / Bronisław Misztal. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socjologia / Georg Simmel ; przełożyła Małgorzata Łukasiewicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie drugie
Rok wydania:
2005
Seria:
Biblioteka Socjologiczna
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 30: Socjologia / Georg Simmel ; przełożyła Małgorzata Łukasiewicz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socjologia / Georg Simmel ; przeł. Małgorzata Łukasiewicz ; wstęp Stefan Nowak
Wydawca:
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1975
Seria:
Biblioteka Socjologiczna
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 31: Socjologia / Georg Simmel ; przeł. Małgorzata Łukasiewicz ; wstęp Stefan Nowak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wstęp do socjologii / Norman Goodman ; przekład Jędrzej Polak, Janusz Ruszkowski, Urszula Zielińska
Wydawca:
Poznań : Zysk i S-ka. Wydawnictwo
Wydanie:
[Wydanie I]
Rok wydania:
copyright 1997
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 32: Wstęp do socjologii / Norman Goodman ; przekład Jędrzej Polak, Janusz Ruszkowski, Urszula Zielińska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka i społeczeństwo : zarys socjologii rozumiejącej / Max Weber ; przełożyła i wstępem opatrzyła Dorota Lachowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2002
Seria:
Biblioteka Socjologiczna
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 33: Gospodarka i społeczeństwo : zarys socjologii rozumiejącej / Max Weber ; przełożyła i wstępem opatrzyła Dorota Lachowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zaproszenie do socjologii / Peter L. Berger ; przeł. [z ang.] Janusz Stawiński
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Wydanie:
[Wyd. 3]
Rok wydania:
1997
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 34: Zaproszenie do socjologii / Peter L. Berger ; przeł. [z ang.] Janusz Stawiński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zaproszenie do socjologii / Peter L. Berger ; przełożył Janusz Stawiński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictow Naukowe PWN
Wydanie:
[Wydanie czwarte]
Rok wydania:
1998
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 35: Zaproszenie do socjologii / Peter L. Berger ; przełożył Janusz Stawiński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zaproszenie do socjologii / Peter L. Berger ; przełożył Janusz Stawiński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie szóste
Rok wydania:
2000
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 36: Zaproszenie do socjologii / Peter L. Berger ; przełożył Janusz Stawiński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z zagadnień socjologii stosowanej / pod redakcją Krzysztofa Frysztackiego
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
copyright 1996
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 37: Z zagadnień socjologii stosowanej / pod redakcją Krzysztofa Frysztackiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pisma socjologiczne / Georg Simmel ; wybór, opracowanie i wprowadzenie Heinz-Jürgen Dahme i Otthein Rammstedt ; przekład Małgorzata Łukasiewicz ; wstęp do wydania polskiego Jerzy Szacki
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Naukowa
Rok wydania:
2008
Seria:
Biblioteka Myśli Socjologicznej ; 6
Temat:
Simmel, Georg (1858-1918)
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 38: Pisma socjologiczne / Georg Simmel ; wybór, opracowanie i wprowadzenie Heinz-Jürgen Dahme i Otthein Rammstedt ; przekład Małgorzata Łukasiewicz ; wstęp do wydania polskiego Jerzy Szacki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wprowadzenie do socjologii / René Maunier ; spolszczyła Nina Assorodobraj ; opatrzył przedmową i uzupełnił Stefan Czarnowski
Wydawca:
Warszawa : nakładem "Naszej Księgarni"
Rok wydania:
1932
Seria:
Biblioteka Samokształcenia ; Nr 1
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 39: Wprowadzenie do socjologii / René Maunier ; spolszczyła Nina Assorodobraj ; opatrzył przedmową i uzupełnił Stefan Czarnowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Die Lehre von der Gesellschaft : ein Lehrbuch der Soziologie / In Verbindung mit Paul Honigsheim et al. ; bearb. und hrsg. von Gottfried Eisermann
Wydawca:
Stuttgart : Ferdinand Enke
Rok wydania:
1958
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 40: Die Lehre von der Gesellschaft : ein Lehrbuch der Soziologie / In Verbindung mit Paul Honigsheim et al. ; bearb. und hrsg. von Gottfried Eisermann. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego / Jolanta Kurkiewicz, Józef Pociecha, Kazimierz Zając
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
1991
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Uwarunkowania Demograficzne Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski, 0860-7524 ; 21
Temat:
Demografia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 41: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego / Jolanta Kurkiewicz, Józef Pociecha, Kazimierz Zając. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Latvijas Statistikas Gadagrāmata / Latvijas Republikas Valsts Statistikas Komiteja = Statistical Yearbook of Lativia / State Committee for Statisitcs of the Republic of Latvia
Wydawca:
Riga : LRVSK = SCS RL
Rok wydania:
1992-
Temat:
Łotwa
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Rocznik statystyczny
Pozycja nr 42: Latvijas Statistikas Gadagrāmata / Latvijas Republikas Valsts Statistikas Komiteja = Statistical Yearbook of Lativia / State Committee for Statisitcs of the Republic of Latvia. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The structure of social action : a study in social theory with special reference to a group of recent european writers : [with a new introduction]. Volume 2, Weber / Talcott Parsons
Wydawca:
New York : The Free Press ; London : Collier Macmillan Publishers
Rok wydania:
1968
Temat:
Socjologia
Sociology
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 43: The structure of social action : a study in social theory with special reference to a group of recent european writers : [with a new introduction]. Volume 2, Weber / Talcott Parsons. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Światy społeczne i społeczeństwo / Anselm L. Strauss ; przełożyła Katarzyna Waniek
Rok wydania:
2012
Temat:
Społeczeństwo
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Pozycja nr 44: Światy społeczne i społeczeństwo / Anselm L. Strauss ; przełożyła Katarzyna Waniek. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sociology : the classic statements / edited by Marcello Truzzi
Wydawca:
New York : Random House
Rok wydania:
copyright 1971
Temat:
Socjologia
Sociology
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 46: Sociology : the classic statements / edited by Marcello Truzzi. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The structure of social action : a study in social theory with special reference to a group of recent european writers : [with a new introduction]. Volume 1, Marshall, Pareto, Durkheim / Talcott Parsons
Wydawca:
New York : The Free Press ; London : Collier Macmillan Publishers
Rok wydania:
1968
Temat:
Socjologia
Sociology
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 47: The structure of social action : a study in social theory with special reference to a group of recent european writers : [with a new introduction]. Volume 1, Marshall, Pareto, Durkheim / Talcott Parsons. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Basic concepts in sociology / Max Weber ; translation and with an introduction by H. P. Secher
Wydawca:
New York : The Citadel Press
Wydanie:
4th paperbound edition
Rok wydania:
1966
Temat:
Socjologia
Sociology
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 49: Basic concepts in sociology / Max Weber ; translation and with an introduction by H. P. Secher. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Society : the basics / John J. Macionis
Wydawca:
Upper Saddle River : Prentice-Hall
Wydanie:
Fourth edition
Rok wydania:
copyright 1998
Temat:
Socjologia
Sociology
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 51: Society : the basics / John J. Macionis. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przyjaźń - społeczne spoiwo współczesnego społeczeństwa? / Ray Pahl ; przekład Marcin Korzewski
Rok wydania:
2008
Temat:
Przyjaźń
Życie codzienne
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Artykuł monograficzny
Pozycja nr 54: Przyjaźń - społeczne spoiwo współczesnego społeczeństwa? / Ray Pahl ; przekład Marcin Korzewski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The theory of social and economic organization / translated by A. M. Henderson and Talcott Parsons ; edited with an introduction by Talcott Parsons
Wydawca:
New York : The Free Press ; London : Collier Macmillan Publishers
Rok wydania:
1964
Temat:
Socjologia
Economics
Sociology
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 56: The theory of social and economic organization / translated by A. M. Henderson and Talcott Parsons ; edited with an introduction by Talcott Parsons. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niewidzialna religia : problem religii we współczesnym społeczeństwie / Thomas Luckmann ; tł. Lucjan Bluszcz ; wstęp Hubert Knoblauch ; tł. Dominika Motak
Wydawca:
Kraków : "Nomos"
Rok wydania:
1996
Seria:
Socjologia Religii
Temat:
Socjologia religii
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 57: Niewidzialna religia : problem religii we współczesnym społeczeństwie / Thomas Luckmann ; tł. Lucjan Bluszcz ; wstęp Hubert Knoblauch ; tł. Dominika Motak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zaproszenie do socjologii / Peter L. Berger ; przełożył Janusz Stawiński
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1988
Seria:
Logos
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 58: Zaproszenie do socjologii / Peter L. Berger ; przełożył Janusz Stawiński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jaki region? Jaka Polska? Jaka Europa? : studia i szkice socjologiczne / redakcja naukowa Marek S. Szczepański
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 1934
Temat:
Regionalizacja gospodarcza
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 59: Jaki region? Jaka Polska? Jaka Europa? : studia i szkice socjologiczne / redakcja naukowa Marek S. Szczepański. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aspekty mitu / Mircea Eliade ; przeł. Piotr Mrówczyński
Wydawca:
Warszawa : "KR"
Rok wydania:
1998
Temat:
Mitologia
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 60: Aspekty mitu / Mircea Eliade ; przeł. Piotr Mrówczyński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sociology / John J. Macionis
Wydawca:
Upper Saddle River : Pearson Education
Wydanie:
Eleventh edition
Rok wydania:
copyright 2007
Temat:
Socjologia
Sociology
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 61: Sociology / John J. Macionis. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socjologia : rozwój problematyki i metod / Jan Szczepański
Wydawca:
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1961
Temat:
Metodologia
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 62: Socjologia : rozwój problematyki i metod / Jan Szczepański. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Statystyczny Województw / Główny Urząd Statystyczny ; [red. gł. Janina Pawlik]
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydaw. Statystycznych
Rok wydania:
1997-1999
Temat:
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Rocznik statystyczny
Dane statystyczne
Pozycja nr 63: Rocznik Statystyczny Województw / Główny Urząd Statystyczny ; [red. gł. Janina Pawlik]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zaufanie : warunek podmiotowości społeczeństwa / Piotr Sztompka (Uniwersytet Jagielloński)
Rok wydania:
1996
Temat:
Podmiotowość
Zaufanie
Społeczeństwo
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Pozycja nr 64: Zaufanie : warunek podmiotowości społeczeństwa / Piotr Sztompka (Uniwersytet Jagielloński). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pointa Achillesa : globalizacja jako profanizacja : echa zjawiska / Mikołaj Madurowicz
Rok wydania:
2000
Temat:
Globalizacja
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Pozycja nr 65: Pointa Achillesa : globalizacja jako profanizacja : echa zjawiska / Mikołaj Madurowicz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Atrakcyjność interpersonalna i jej wpływ na budowanie wizerunku i interakcje z innymi / Magdalena Szpunar
Rok wydania:
2009
Temat:
Atrakcyjność interpersonalna
Interakcje społeczne
Reklama
Stereotyp
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Pozycja nr 66: Atrakcyjność interpersonalna i jej wpływ na budowanie wizerunku i interakcje z innymi / Magdalena Szpunar. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępująca zmiana istoty tego, co społeczne / Gilles Lipovetsky ; przekład Paulina Sekuła
Rok wydania:
2008
Temat:
Moda
Życie codzienne
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Artykuł monograficzny
Pozycja nr 68: Postępująca zmiana istoty tego, co społeczne / Gilles Lipovetsky ; przekład Paulina Sekuła. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Introduction to sociology / Lewis A. Coser [et al.] ; under the general editorship of Robert K. Merton
Wydawca:
San Diego : Harcourt Brace Jovanovich
Wydanie:
Third edition
Rok wydania:
copyright 1991
Temat:
Socjologia
Sociology
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 72: Introduction to sociology / Lewis A. Coser [et al.] ; under the general editorship of Robert K. Merton. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sociology : a down-to-earth approach / James M. Henslin ; instructor's section and annotations prepared by Robert Thompson
Wydawca:
Boston : Allyn and Bacon
Wydanie:
Third edition
Rok wydania:
copyright 1997
Temat:
Socjologia
Sociology
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 78: Sociology : a down-to-earth approach / James M. Henslin ; instructor's section and annotations prepared by Robert Thompson. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sociological ideas : concepts and applications / William C. Levin
Wydawca:
Belmont : Wadsworth Publishing Company
Wydanie:
Fourth edition
Rok wydania:
copyright 1994
Temat:
Socjologia
Sociology
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Pozycja nr 79: Sociological ideas : concepts and applications / William C. Levin. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Contemporary labor economics / Campbell R. McConnel, Stanley L. Brue
Wydawca:
New York : McGraw Hill Book Company
Wydanie:
Second edition
Rok wydania:
copyright 1989
Temat:
Ergonomia
Labor economics
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 84: Contemporary labor economics / Campbell R. McConnel, Stanley L. Brue. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wprowadzenie do socjologii religii / Günter Kehrer ; tł. Janusz Piegza
Wydawca:
Kraków : "Nomos"
Rok wydania:
1997
Temat:
Socjologia religii
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 85: Wprowadzenie do socjologii religii / Günter Kehrer ; tł. Janusz Piegza. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socjologia religii : wybór tekstów / wyboru dokonał i oprac. Franciszek Adamski
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy
Rok wydania:
[1984]
Temat:
Socjologia religii
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 87: Socjologia religii : wybór tekstów / wyboru dokonał i oprac. Franciszek Adamski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne / Eric M. Uslander ; przekład Hanna Roczniak, Magdalena Zasada
Rok wydania:
2008
Temat:
Zaufanie
Życie codzienne
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Artykuł monograficzny
Pozycja nr 88: Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne / Eric M. Uslander ; przekład Hanna Roczniak, Magdalena Zasada. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia z teorii i praktyki socjologicznej
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem UJ
Rok wydania:
1980
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Socjologiczne ; z. 6
Temat:
Socjologia
Socjologia miasta
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 94: Studia z teorii i praktyki socjologicznej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Święty baldachim : elementy socjologicznej teorii religii / Peter L. Berger ; tłumaczył Włodzimierz Kurdziel
Wydawca:
Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos"
Rok wydania:
1997
Seria:
Socjologia Religii
Temat:
Socjologia religii
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 95: Święty baldachim : elementy socjologicznej teorii religii / Peter L. Berger ; tłumaczył Włodzimierz Kurdziel. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mężczyzna w świetle rozważań na temat istoty kobiecości : analiza problemu na bazie internetowych środków komunikacji społecznej, adresowanych do kobiet / Paulina Wiśniewska
Temat:
Internet
Kobiecość
Komunikacja społeczna
Mężczyzna
Socjologia i społeczeństwo
Media i komunikacja społeczna
Informatyka i technologie informacyjne
Pozycja nr 96: Mężczyzna w świetle rozważań na temat istoty kobiecości : analiza problemu na bazie internetowych środków komunikacji społecznej, adresowanych do kobiet / Paulina Wiśniewska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reklama a kultura masowa - konotacje kulturowe w komunikatach reklamowych / Anna Siewierska-Chmaj
Rok wydania:
2000
Temat:
Kultura masowa
Reklama
Socjologia i społeczeństwo
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Artykuły
Artykuł z czasopisma naukowego
Pozycja nr 97: Reklama a kultura masowa - konotacje kulturowe w komunikatach reklamowych / Anna Siewierska-Chmaj. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prestiż / Henryk Domański ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Wydawca:
Wrocław : "Typo-Graf" : ["Funna"]
Rok wydania:
1999
Seria:
Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna
Temat:
Prestiż
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 98: Prestiż / Henryk Domański ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Panika moralna versus społeczeństwo ryzyka : konsekwencje zmian w sferze niepokojów społecznych / Sheldon Ungar ; przekład Ewa Kopczyńska
Rok wydania:
2008
Temat:
Lęk
Życie codzienne
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Artykuł monograficzny
Pozycja nr 101: Panika moralna versus społeczeństwo ryzyka : konsekwencje zmian w sferze niepokojów społecznych / Sheldon Ungar ; przekład Ewa Kopczyńska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W stronę socjologicznej konceptualizacji problemu lęku / Iain Wilkinson ; przekład Andrzej Bukowski
Rok wydania:
2008
Temat:
Lęk
Życie codzienne
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Artykuł monograficzny
Pozycja nr 102: W stronę socjologicznej konceptualizacji problemu lęku / Iain Wilkinson ; przekład Andrzej Bukowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Socjologiczno-Polityczne / [redaguje Zespół Katedry Socjologii Stosunków Politycznych UW pod kierunkiem Juliana Hochfelda]
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1958-1968
Temat:
Socjologia
Socjologia polityki
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo naukowe
Czasopismo polityczne
Czasopismo polskie
Czasopismo socjologiczne
Pozycja nr 104: Studia Socjologiczno-Polityczne / [redaguje Zespół Katedry Socjologii Stosunków Politycznych UW pod kierunkiem Juliana Hochfelda]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socjologia / Steve Bruce ; przełożył Marcin Stopa
Wydawca:
Warszawa : Prószyński i S-ka
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2000
Seria:
Bardzo Krótkie Wprowadzenie
Temat:
Socjologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Wydawnictwa popularne
Pozycja nr 105: Socjologia / Steve Bruce ; przełożył Marcin Stopa. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty umieralności w świetle teorii i badań empirycznych / pod redakcją Marka Okólskiego
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Rok wydania:
1990
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Uwarunkowania Demograficzne Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski, 0860-7524 ; 9
Temat:
Śmiertelność
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Dane statystyczne
Pozycja nr 107: Determinanty umieralności w świetle teorii i badań empirycznych / pod redakcją Marka Okólskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The evolution of societies / Talcott Parsons ; edited and with an introduction by Jackson Toby
Wydawca:
Englewood Cliff : Prentice-Hall
Rok wydania:
copyright 1977
Seria:
Prentice-Hall Foundations of Modern Sociology Series
Temat:
Społeczeństwo
Historia społeczna
Social evolution
Social history
Social systems
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 108: The evolution of societies / Talcott Parsons ; edited and with an introduction by Jackson Toby. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo Informacyjne w Polsce : wyniki badań statystycznych z lat ... / Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie
Wydawca:
Warszawa : GUS
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Społeczeństwo informacyjne
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Druki ulotne
Dane statystyczne
Pozycja nr 109: Społeczeństwo Informacyjne w Polsce : wyniki badań statystycznych z lat ... / Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Paranoja zbiorowa : nieufność między grupami społecznymi / Roderick M. Kramer ; przekład Paulina Sekuła
Rok wydania:
2008
Temat:
Interakcje społeczne
Paranoja
Życie codzienne
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Artykuł monograficzny
Pozycja nr 110: Paranoja zbiorowa : nieufność między grupami społecznymi / Roderick M. Kramer ; przekład Paulina Sekuła. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kultura masowa : krytyka i obrona / Antonina Kłoskowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie IV
Rok wydania:
2005
Temat:
Kultura masowa
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 112: Kultura masowa : krytyka i obrona / Antonina Kłoskowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalizacja na obszarze kultury a problemy lokalnej nietolerancji / Wojciech J. Cynarski
Rok wydania:
2005
Temat:
Globalizacja
Postawy
Socjologia kultury
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Artykuł z czasopisma naukowego
Pozycja nr 113: Globalizacja na obszarze kultury a problemy lokalnej nietolerancji / Wojciech J. Cynarski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zaufanie : fundament społeczeństwa / Piotr Sztompka
Wydawca:
Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Rok wydania:
2007
Temat:
Zaufanie
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 117: Zaufanie : fundament społeczeństwa / Piotr Sztompka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O strukturze społecznej / Stanisław Ossowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie:
[Wyd. 2]
Rok wydania:
1986
Temat:
Struktura społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 118: O strukturze społecznej / Stanisław Ossowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Homoseksualizm / Zbigniew Lew-Starowicz, Michał Lew-Starowicz, Stanisław Dulko
Rok wydania:
2005
Temat:
Homoseksualizm
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Pozycja nr 119: Homoseksualizm / Zbigniew Lew-Starowicz, Michał Lew-Starowicz, Stanisław Dulko. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Duży Format : czwartkowiec "Gazety Wyborczej" / [red. Juliusz Rawicz et al.]
Wydawca:
Warszawa : "Agora"
Rok wydania:
2002-
Temat:
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo polskie
Czasopismo społeczno-kulturalne
Pozycja nr 120: Duży Format : czwartkowiec "Gazety Wyborczej" / [red. Juliusz Rawicz et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemowa analiza społeczeństwa / Janusz Sztumski
Wydawca:
Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2013
Temat:
Społeczeństwo
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 121: Systemowa analiza społeczeństwa / Janusz Sztumski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Krytyka i afirmacja polityki społecznej / Ryszard Szarfenberg ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR
Rok wydania:
2006
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 123: Krytyka i afirmacja polityki społecznej / Ryszard Szarfenberg ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pojęcie pokrewieństwa i inne szkice o metodzie i wyjaśnianiu antropologicznym / Ernest Gellner ; przeł. [z ang.] Antoni Bydłoń
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
Rok wydania:
copyright 1995
Temat:
Antropologia społeczna
Socjologia
Historia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 126: Pojęcie pokrewieństwa i inne szkice o metodzie i wyjaśnianiu antropologicznym / Ernest Gellner ; przeł. [z ang.] Antoni Bydłoń. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prestiż / Henryk Domański
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2012
Seria:
Res Humanae
Temat:
Prestiż
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 127: Prestiż / Henryk Domański. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The Human use of human beings : cybernetics and society / Norbert Wiener
Wydawca:
New York : Da Capo Press
Rok wydania:
[1988]
Seria:
The Da Capo Series in Science
Temat:
Cybernetyka
Cybernetics
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 129: The Human use of human beings : cybernetics and society / Norbert Wiener. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wypaczanie charakteru : wpływ pracy zarobkowej na prywatne życie ludzi w nowym kapitalizmie / Richard Sennett ; przekład Katarzyna Jasikowska
Rok wydania:
2008
Temat:
Kariera
Praca
Życie codzienne
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Artykuł monograficzny
Pozycja nr 130: Wypaczanie charakteru : wpływ pracy zarobkowej na prywatne życie ludzi w nowym kapitalizmie / Richard Sennett ; przekład Katarzyna Jasikowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wspólnie czy osobno? : rozważania o polityce społecznej / Mirosław Księżopolski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Polityki Społecznej
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2013
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 131: Wspólnie czy osobno? : rozważania o polityce społecznej / Mirosław Księżopolski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Polityki Społecznej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ludzkie reakcje na ryzyko : "to nie ja", "należy obwinić kogoś innego" / Helene Joffe ; przekład Daria Łucka
Rok wydania:
2008
Temat:
Odmienność kulturowa
Ryzyko
Życie codzienne
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Artykuł monograficzny
Pozycja nr 134: Ludzkie reakcje na ryzyko : "to nie ja", "należy obwinić kogoś innego" / Helene Joffe ; przekład Daria Łucka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Antropologia strukturalna II / Claude Lévi-Strauss ; przełożył Maciej Falski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo KR
Rok wydania:
2001
Temat:
Antropologia strukturalna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 135: Antropologia strukturalna II / Claude Lévi-Strauss ; przełożył Maciej Falski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauki o kulturze : narodziny i rozwój / Florian Znaniecki ; przeł. [z ang.] Jerzy Szacki ; wstępem opatrzył Jan Szczepański
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1971
Seria:
Biblioteka Socjologiczna
Temat:
Socjologia kultury
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 136: Nauki o kulturze : narodziny i rozwój / Florian Znaniecki ; przeł. [z ang.] Jerzy Szacki ; wstępem opatrzył Jan Szczepański. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemowe determinanty polityki społecznej / Ludmiła Dziewięcka-Bokun
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1999
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis 0239-6661 no 2114
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 137: Systemowe determinanty polityki społecznej / Ludmiła Dziewięcka-Bokun. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wprowadzenie do pomocy społecznej : wybrane zagadnienia / Tomasz Kaźmierczak, Marta Łuczyńska
Wydawca:
Katowice : Śląsk
Rok wydania:
1998
Seria:
Biblioteka Pracownika Socjalnego
Temat:
Opieka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 138: Wprowadzenie do pomocy społecznej : wybrane zagadnienia / Tomasz Kaźmierczak, Marta Łuczyńska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sieci społeczne, podróże i rozmowy / John Urry ; przekład Małgorzata Krywult
Rok wydania:
2008
Temat:
Komunikacja społeczna
Podróżnictwo
Życie codzienne
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Artykuł monograficzny
Pozycja nr 141: Sieci społeczne, podróże i rozmowy / John Urry ; przekład Małgorzata Krywult. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
From Max Weber : essays in sociology / translated, edited and with an introduction by H. H. Gerth and C. Wright Mills
Wydawca:
New York : Oxford University Press
Rok wydania:
1958
Temat:
Nauki społeczne
Socjologia
Social sciences
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Esej
Pozycja nr 142: From Max Weber : essays in sociology / translated, edited and with an introduction by H. H. Gerth and C. Wright Mills. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca biograficzna i biograficzne strukturyzowanie we współczesnych społeczeństwach / Wolfram Fischer ; przełożyła Paulina Polak
Rok wydania:
2012
Temat:
Metoda biograficzna
Społeczeństwo
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Pozycja nr 143: Praca biograficzna i biograficzne strukturyzowanie we współczesnych społeczeństwach / Wolfram Fischer ; przełożyła Paulina Polak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socjologia kultury : zarys zagadnień / Marian Filipiak
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1996
Temat:
Socjologia kultury
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 144: Socjologia kultury : zarys zagadnień / Marian Filipiak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-kulturowe korelaty wykształcenia w świetle wstępnej teorii pól wolności / Tadeusz Borkowski
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Jagielloński
Rok wydania:
1987
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński, 0239-782X ; nr 129
Temat:
Socjologia rodziny
Wolność
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 145: Społeczno-kulturowe korelaty wykształcenia w świetle wstępnej teorii pól wolności / Tadeusz Borkowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka