Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Satysfakcja zawodowa"" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-36 z 36
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola optymizmu i inteligencji emocjonalnej w osiąganiu satysfakcji z pracy : implikacje dla tworzenia programów rozwojowych pracowników / Agnieszka Czerw, Anna Borkowska
Rok wydania:
2010
Temat:
Inteligencja emocjonalna
Kadry
Optymizm
Satysfakcja zawodowa
Psychologia
Gatunek / Forma:
Artykuły
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
Artykuł z czasopisma naukowego
Szukaj w:
Współczesne Zarządzanie. 2010, nr 1, s. 69-82.
Pozycja nr 3: Rola optymizmu i inteligencji emocjonalnej w osiąganiu satysfakcji z pracy : implikacje dla tworzenia programów rozwojowych pracowników / Agnieszka Czerw, Anna Borkowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The New workplace handbook : a guide to the human impact of modern technologies and working practices / edited by David Holman [et al.]
Wydawca:
Chichester ; Hoboken : John Wiley & Sons
Rok wydania:
copyright 2003
Temat:
Przemysł
Psychologia pracy
Satysfakcja zawodowa
Quality of work life
Job satisfaction
Psychology, Industrial
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 4: The New workplace handbook : a guide to the human impact of modern technologies and working practices / edited by David Holman [et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca bez sensu : teoria / David Graeber ; przełożył Mikołaj Denderski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2020
Seria:
Seria Ekonomiczna
Temat:
Biurokracja
Praca
Psychologia pracy
Satysfakcja zawodowa
Struktura społeczna
Psychologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje popularnonaukowe
Opracowanie
Pozycja nr 5: Praca bez sensu : teoria / David Graeber ; przełożył Mikołaj Denderski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Motywowanie pracowników : teoria i praktyka / Maria Wanda Kopertyńska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Placet
Wydanie:
Wydanie II, uzupełnione
Rok wydania:
2009
Seria:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Temat:
Motywacja pracy
Płaca
Pozapłacowe świadczenia pracownicze
Satysfakcja zawodowa
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 6: Motywowanie pracowników : teoria i praktyka / Maria Wanda Kopertyńska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Happiness quantified : a satisfaction calculus approach / Bernard van Praag, Ada Ferrer-i-Carbonell
Wydawca:
Oxford : Oxford University Press
Wydanie:
Revised edition
Rok wydania:
2008
Temat:
Szczęście
Satysfakcja zawodowa
Satisfaction - tests
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 7: Happiness quantified : a satisfaction calculus approach / Bernard van Praag, Ada Ferrer-i-Carbonell. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczny wymiar pracy zdalnej w ujęciu motywacji i satysfakcji pracowników / Marek Jankowicz-Bogdański (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Rok wydania:
2023
Temat:
Motywacja pracy
Praca zdalna
Produktywność pracy
Satysfakcja zawodowa
Wartościowanie pracy
Polska
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Szukaj w:
Zrównoważony rozwój jako trend kształtujący współczesną gospodarkę. S. 247-258
Pozycja nr 8: Społeczny wymiar pracy zdalnej w ujęciu motywacji i satysfakcji pracowników / Marek Jankowicz-Bogdański (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinants of decent work and employee's expectations / Zdzisław Czajka (The Institute of Labour and Social Studies)
Rok wydania:
2021
Temat:
Praca
Satysfakcja zawodowa
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Szukaj w:
Selected issues of contemporary social policy - between science and practice s. 98-114
Pozycja nr 9: Determinants of decent work and employee's expectations / Zdzisław Czajka (The Institute of Labour and Social Studies). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kompetencje i satysfakcja : identyfikacja, ocena i znaczenie dopasowania / Agnieszka Springer
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2018
Temat:
Kompetencje kluczowe
Praca
Satysfakcja zawodowa
Zarządzanie kompetencjami
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Monografia
Pozycja nr 10: Kompetencje i satysfakcja : identyfikacja, ocena i znaczenie dopasowania / Agnieszka Springer. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ badania satysfakcji pracowników na strategię przeprowadzenia zmian w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa branży usług telekomunikacyjnych / Grzegorz Cymbalak (Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk)
Rok wydania:
2021
Temat:
Badania ilościowe
Przedsiębiorstwo
Telekomunikacja
Satysfakcja zawodowa
Zaangażowanie pracowników
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zmianą
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
Artykuł z czasopisma naukowego
Case study (studium przypadku)
Szukaj w:
Współczesne Problemy Zarządzania. 2021, nr 1, s. 89-120
Pozycja nr 11: Wpływ badania satysfakcji pracowników na strategię przeprowadzenia zmian w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa branży usług telekomunikacyjnych / Grzegorz Cymbalak (Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw : komunikacja z rynkiem, zarządzanie produktami, motywowanie pracowników / pod redakcją Marii Aluchny
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2010
Temat:
Conjoint analysis (marketing)
Innowacje
Motywacja pracy
Ocena pracowników
Satysfakcja zawodowa
Wyroby i towary
Wycena
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 12: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw : komunikacja z rynkiem, zarządzanie produktami, motywowanie pracowników / pod redakcją Marii Aluchny. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zadowolenie z pracy zawodowej osób wybitnie zdolnych / Małgorzata Siekańska
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Rok wydania:
cop. 2005
Seria:
Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 104
Temat:
Olimpiady szkolne
Laureaci
Rynek pracy
Satysfakcja zawodowa
Testy psychologiczne
Zdolności
Województwo małopolskie (1999- )
Województwo świętokrzyskie (1999- )
Województwo mazowieckie (1999- )
Polska
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 13: Zadowolenie z pracy zawodowej osób wybitnie zdolnych / Małgorzata Siekańska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Satisfactions in work design : ergonomics and other approaches / edited by R. G. Sell, Patricia Shipley
Wydawca:
London : Taylor & Francis
Rok wydania:
1979
Temat:
Ergonomia
Organizacja pracy
Satysfakcja zawodowa
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Job satisfaction - congresses
Work design - congresses
Zarządzanie i marketing
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 14: Satisfactions in work design : ergonomics and other approaches / edited by R. G. Sell, Patricia Shipley. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi / [redaktor naukowy Zofia Dach] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2003
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 597
Temat:
Kultura organizacyjna
Satysfakcja zawodowa
Socjologia pracy
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Socjologia i społeczeństwo
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 15: Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi / [redaktor naukowy Zofia Dach] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wypalenie zawodowe jako istotny czynnik wpływający na efektywność służby policjantów garnizonu pomorskiego = Professional burnout as a significant factor influencing the effectiveness of police service in the Pomeranian garrison / Michalina Pietrek (Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku), Grzegorz Pietrek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznyw Siedlcach. Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Rok wydania:
2022
Temat:
Policjanci
Praca
Satysfakcja zawodowa
Stres zawodowy
Wypalenie zawodowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Gdańsk (woj. pomorskie)
Bezpieczeństwo i wojskowość
Psychologia
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł z pracy zbiorowej
Raport z badań
Szukaj w:
Współczesne kierunki transformacji organizacji. S. 267-289
Pozycja nr 16: Wypalenie zawodowe jako istotny czynnik wpływający na efektywność służby policjantów garnizonu pomorskiego = Professional burnout as a significant factor influencing the effectiveness of police service in the Pomeranian garrison / Michalina Pietrek (Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku), Grzegorz Pietrek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznyw Siedlcach. Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jasne i ciemne strony wpływu kryzysu światowego na relacje interpersonalne w przedsiębiorstwach / Agnieszka Izabela Baruk
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2009
Temat:
Kryzys gospodarczy
Organizacja
Przedsiębiorstwo
Satysfakcja zawodowa
Wizerunek przedsiębiorstwa
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 17: Jasne i ciemne strony wpływu kryzysu światowego na relacje interpersonalne w przedsiębiorstwach / Agnieszka Izabela Baruk. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dwa światy : emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności / Anna Zalewska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo SWPS Academica
Rok wydania:
2003
Temat:
Jakość życia
Poczucie własnej wartości
Psychologia różnic indywidualnych
Reaktywność emocjonalna
Satysfakcja zawodowa
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 18: Dwa światy : emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności / Anna Zalewska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Korporacyjni rebelianci : niech praca będzie frajdą / Joost Minnaar, Pim de Morree ; [przekład: Marek Konieczniak]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka
Rok wydania:
copyright 2020
Temat:
Korporacjonizm
Kultura organizacyjna
Motywacja pracy
Psychologia pracy
Satysfakcja zawodowa
Zarządzanie
Praca, kariera, pieniądze
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Poradniki i przewodniki
Poradnik
Pozycja nr 19: Korporacyjni rebelianci : niech praca będzie frajdą / Joost Minnaar, Pim de Morree ; [przekład: Marek Konieczniak]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza porównawcza odczuć satysfakcji zawodowej : Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej / Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, Urszula Załuska, Józef Dziechciarz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2007
Temat:
Satysfakcja zawodowa
Kraje Unii Europejskiej
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 20: Analiza porównawcza odczuć satysfakcji zawodowej : Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej / Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, Urszula Załuska, Józef Dziechciarz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ destrukcyjnego stylu przywództwa, przejmowania inicjatywy przez przełożonych na satysfakcję pracowników w jednostkach ochrony zdrowia / Wojciech Głód
Rok wydania:
2020
Temat:
Kapitał ludzki
Kadry
Przywództwo
Satysfakcja zawodowa
Służba zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Polska
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Szukaj w:
Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania. s. 483-498
Pozycja nr 21: Wpływ destrukcyjnego stylu przywództwa, przejmowania inicjatywy przez przełożonych na satysfakcję pracowników w jednostkach ochrony zdrowia / Wojciech Głód. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Restart kariery : zbuduj swoją przewagę na rynku pracy / Patrycja Załuska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Poltext
Rok wydania:
2019
Temat:
Aspiracje zawodowe
Kariera
Poszukiwanie pracy
Praca
Satysfakcja zawodowa
Wypalenie zawodowe
Polska
Praca, kariera, pieniądze
Gatunek / Forma:
Książki
Poradniki i przewodniki
Poradnik
Pozycja nr 22: Restart kariery : zbuduj swoją przewagę na rynku pracy / Patrycja Załuska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Anomia pracownicza a zaangażowanie i satysfakcja z pracy / Barbara Sypniewska
Rok wydania:
2020
Temat:
Anomia pracownicza
Kapitał ludzki
Satysfakcja zawodowa
Zaangażowanie pracowników
Zachowanie organizacyjne
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Polska
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Szukaj w:
Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania. s. 499-516
Pozycja nr 23: Anomia pracownicza a zaangażowanie i satysfakcja z pracy / Barbara Sypniewska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami / redakcja naukowa Anna Wasiluk
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2009
Temat:
Klaster (ekonomia)
Motywacja pracy
Organizacja
Przedsiębiorczość
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
Satysfakcja zawodowa
Zarządzanie
Zarządzanie zaufaniem
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 24: Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami / redakcja naukowa Anna Wasiluk. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej / Elżbieta Kasprzak
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Jakość życia
Kariera
Satysfakcja zawodowa
Polska
Województwo kujawsko-pomorskie (1999- )
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 25: Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej / Elżbieta Kasprzak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomiędzy sensem a bezsensem pracy : rola zachowań przywódczych w kształtowaniu przekonania o sensie pracy / Bartłomiej Brach
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
copyright 2023
Temat:
Kultura organizacyjna
Motywacja pracy
Praca
Przywództwo
Satysfakcja zawodowa
Styl kierowania
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 26: Pomiędzy sensem a bezsensem pracy : rola zachowań przywódczych w kształtowaniu przekonania o sensie pracy / Bartłomiej Brach. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
CSR jako podstawa tworzenia strategii przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi = CSR as the basis for creating an enterprise strategy in the area of Human Resource Management / Bożenna Barbachowska (Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu)
Rok wydania:
2022
Temat:
Motywacja pracy
Przedsiębiorstwo
Satysfakcja zawodowa
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
Zaangażowanie pracowników
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Polska
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł z pracy zbiorowej
Raport z badań
Szukaj w:
Współczesne kierunki transformacji organizacji. S. 221-245
Pozycja nr 27: CSR jako podstawa tworzenia strategii przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi = CSR as the basis for creating an enterprise strategy in the area of Human Resource Management / Bożenna Barbachowska (Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Grażyna Bartkowiak
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2009
Temat:
Kariera
Psychologia pracy
Satysfakcja zawodowa
Stres zawodowy
Sukces
Wypalenie zawodowe
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 28: Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Grażyna Bartkowiak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach : metody, narzędzia, mierniki / Dagmara Lewicka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2010
Seria:
Wydawnictwa Profesjonalne PWN. HR
Temat:
Kapitał ludzki
Motywacja pracy
Rekrutacja pracowników
Satysfakcja zawodowa
Szkolenie zawodowe
Zarządzanie różnorodnością
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Polska
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 29: Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach : metody, narzędzia, mierniki / Dagmara Lewicka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynniki warunkujące poczucie przeciążenia pracą a spostrzegana jakość życia w okresie środkowej dorosłości / Małgorzata Bratos-Stępień
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2023
Temat:
Jakość życia
Lekarze
Osoby w wieku średnim
Psychologia pracy
Satysfakcja zawodowa
Stres zawodowy
Temperament
Wsparcie społeczne
Medycyna i zdrowie
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 30: Czynniki warunkujące poczucie przeciążenia pracą a spostrzegana jakość życia w okresie środkowej dorosłości / Małgorzata Bratos-Stępień. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Job crafting : nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy / Malwina Puchalska-Kamińska, Agnieszka Łądka-Barańska ; [recenzenci: dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska (Politechnika Warszawska), dr Marta Roczniewska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)]
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Rok wydania:
2019
Seria:
HR
Temat:
Job crafting
Praca
Satysfakcja zawodowa
Zaangażowanie pracowników
Polska
Psychologia
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 31: Job crafting : nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy / Malwina Puchalska-Kamińska, Agnieszka Łądka-Barańska ; [recenzenci: dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska (Politechnika Warszawska), dr Marta Roczniewska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inspirujący lider : jak skutecznie pomnażać potencjał zespołu / Liz Wiseman ; przełożył Aleksander Gomola ; [przedmowa Stephena R. Coveya]
Wydawca:
Poznań : Rebis
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2022
Temat:
Kompetencje przywódcze
Komunikacja interpersonalna
Menedżerowie
Motywacja pracy
Przywództwo
Relacje międzyludzkie
Satysfakcja zawodowa
Styl kierowania
Zaangażowanie pracowników
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Poradniki i przewodniki
Poradnik
Pozycja nr 32: Inspirujący lider : jak skutecznie pomnażać potencjał zespołu / Liz Wiseman ; przełożył Aleksander Gomola ; [przedmowa Stephena R. Coveya]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek w organizacji : zaufanie, przywództwo, zaangażowanie, satysfakcja / redakcja naukowa: Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie II
Rok wydania:
2021
Temat:
Kultura organizacyjna
Praca zespołowa
Przywództwo
Satysfakcja zawodowa
Zaangażowanie pracowników
Zachowanie organizacyjne
Zaufanie
Socjologia i społeczeństwo
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje naukowe
Materiały pomocnicze
Monografia
Pozycja nr 33: Człowiek w organizacji : zaufanie, przywództwo, zaangażowanie, satysfakcja / redakcja naukowa: Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zaangażowany zespół : DISC D3 jako skuteczne narzędzie w rekrutacji, budowaniu relacji i rozwoju kompetencji / Anna Sarnacka-Smith, dr Bradley Smith
Wydawca:
Warszawa : MT Biznes
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2023
Temat:
Kompetencje zawodowe
Motywacja pracy
Praca zespołowa
Przywództwo
Psychologia biznesu
Rekrutacja pracowników
Satysfakcja zawodowa
Zaangażowanie pracowników
Zachowanie organizacyjne
Zarządzanie kompetencjami
Zarządzanie różnorodnością
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Praca, kariera, pieniądze
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Case study (studium przypadku)
Poradnik
Pozycja nr 34: Zaangażowany zespół : DISC D3 jako skuteczne narzędzie w rekrutacji, budowaniu relacji i rozwoju kompetencji / Anna Sarnacka-Smith, dr Bradley Smith. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transformacja organizacyjna w perspektywie psychologicznej / redakcja naukowa Wojciech Orzech
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2024
Temat:
PKP Energetyka
Menedżerowie
Motywacja pracy
Osobowość
Przedsiębiorstwo
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
Satysfakcja zawodowa
Zarządzanie
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Psychologia
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 35: Transformacja organizacyjna w perspektywie psychologicznej / redakcja naukowa Wojciech Orzech. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty satysfakcji z pracy a postawy pracowników wobec miejsca pracy w MSP w Polsce i we Włoszech / Magdalena Elżbieta Kaczkowska-Serafińska
Wydawca:
Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Rok wydania:
2013
Seria:
Monografie / Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Temat:
Postawy
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
Satysfakcja zawodowa
Polska
Włochy
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Rozprawa doktorska
Monografia
Pozycja nr 36: Determinanty satysfakcji z pracy a postawy pracowników wobec miejsca pracy w MSP w Polsce i we Włoszech / Magdalena Elżbieta Kaczkowska-Serafińska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
    Wyświetlanie 1-36 z 36

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies