Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase ""Rehabilitacja medyczna"" according to the criterion: Subject


Showing 1-6 from 6 results
library suggestion
Full title:
Integralny model rewalidacji na podstawie "doświadczenia Dzieła Lasek" w świetle chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej / Józef Placha
Publisher:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Publication Year:
2012
Subject:
Dziecko z niepełnosprawnością
Katolicyzm
Pedagogika specjalna
Rehabilitacja medyczna
Wychowanie
Polska
Edukacja i pedagogika
Medycyna i zdrowie
Genere / Form:
Książki
Position number 1: Integralny model rewalidacji na podstawie "doświadczenia Dzieła Lasek" w świetle chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej / Józef Placha. Go to item details
Books
library suggestion
Full title:
Współczesna recepcja myśli Matki Elżbiety Róży Czackiej : wychowanie / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
Publisher:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Publication Year:
2012
Subject:
Elżbieta Czacka (błogosławiona ; 1876-1961)
Franciszkanki Służebnice Krzyża
Dziecko niewidome
Nauczanie
Rehabilitacja medyczna
Laski (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Izabelin)
Polska
Edukacja i pedagogika
Medycyna i zdrowie
Genere / Form:
Książki
Position number 2: Współczesna recepcja myśli Matki Elżbiety Róży Czackiej : wychowanie / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz. Go to item details
Books
library suggestion
Full title:
Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych / pod redakcją Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause
Publisher:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Publication Year:
copyright 2005
Publication series:
Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 4
Subject:
Integracja społeczna
Kształcenie integracyjne
Osoby z niepełnosprawnością
Pedagogika specjalna
Rehabilitacja medyczna
Edukacja i pedagogika
Socjologia i społeczeństwo
Genere / Form:
Książki
Publikacje naukowe
Position number 3: Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych / pod redakcją Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause. Go to item details
Books
library suggestion
Full title:
Współczesna recepcja myśli Matki Elżbiety Róży Czackiej : kształcenie i rehabilitacja / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
Publisher:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Publication Year:
2012
Subject:
Elżbieta Czacka (błogosławiona ; 1876-1961)
Franciszkanki Służebnice Krzyża
Dziecko niewidome
Nauczanie
Rehabilitacja medyczna
Wpływ i recepcja
Laski (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Izabelin)
Polska
Edukacja i pedagogika
Medycyna i zdrowie
Genere / Form:
Książki
Position number 4: Współczesna recepcja myśli Matki Elżbiety Róży Czackiej : kształcenie i rehabilitacja / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz. Go to item details
Books
library suggestion
Full title:
Głuchoniewidomi w Polsce : specjalna pomoc, edukacja i rehabilitacja / Marzenna Zaorska
Publisher:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Publication Year:
2002
Subject:
Chorzy w rodzinie
Dziecko głuchoniewidome
Nauczanie
Rehabilitacja medyczna
Rozwój psychofizyczny dziecka
Polska
Edukacja i pedagogika
Medycyna i zdrowie
Genere / Form:
Książki
Position number 5: Głuchoniewidomi w Polsce : specjalna pomoc, edukacja i rehabilitacja / Marzenna Zaorska. Go to item details
Books
library suggestion
Full title:
Wkład Matki Elżbiety Róży Czackiej w rozwój tyflologii w kontekście współczesnej recepcji jej myśli / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
Publisher:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Publication Year:
2011
Subject:
Elżbieta Czacka (błogosławiona ; 1876-1961)
Franciszkanki Służebnice Krzyża
Ośrodek Wychowawczy im. Róży Czackiej (Laski)
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Dział Tyflologiczny
Niewidomi
Rehabilitacja medyczna
Szkolnictwo specjalne
Laski (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Izabelin)
Polska
Edukacja i pedagogika
Medycyna i zdrowie
Genere / Form:
Książki
Position number 6: Wkład Matki Elżbiety Róży Czackiej w rozwój tyflologii w kontekście współczesnej recepcji jej myśli / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz. Go to item details
Books
    Showing 1-6 from 6 results

    We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process