Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Polityka społeczna"" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-245 z 245
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Krytyka i afirmacja polityki społecznej / Ryszard Szarfenberg ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR
Rok wydania:
2006
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 2: Krytyka i afirmacja polityki społecznej / Ryszard Szarfenberg ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wspólnie czy osobno? : rozważania o polityce społecznej / Mirosław Księżopolski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Polityki Społecznej
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2013
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 3: Wspólnie czy osobno? : rozważania o polityce społecznej / Mirosław Księżopolski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Polityki Społecznej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemowe determinanty polityki społecznej / Ludmiła Dziewięcka-Bokun
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1999
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis 0239-6661 no 2114
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 4: Systemowe determinanty polityki społecznej / Ludmiła Dziewięcka-Bokun. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Social policy in the modern world : a comparative text / Michael Hill
Wydawca:
Malden ; Oxford : Blackwell
Rok wydania:
2006
Temat:
Polityka społeczna
Social planning - cross-cultural studies
Social policy - cross-cultural studies
Public welfare - cross-cultural studies
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Zawartość:
Introducing the comparative study of social policy -- Comparative theory -- Policy processes -- Social security -- Employment policy (by Margaret May) -- Health services -- Social care -- Education -- Social divisions -- Gender divisions -- Ethnic divisions -- Ageing societies -- Conclusions : social policy convergence and globalism
Pozycja nr 6: Social policy in the modern world : a comparative text / Michael Hill. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Diversity and commonality in European social policies : the forging of a European social model / edited by Stanisława Golinowska, Peter Hengstenberg, Maciej Żukowski
Wydawca:
Warsaw : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Friedrich-Ebert-Stiftung
Rok wydania:
copyright 2009
Temat:
Polityka społeczna
Europa
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 8: Diversity and commonality in European social policies : the forging of a European social model / edited by Stanisława Golinowska, Peter Hengstenberg, Maciej Żukowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia o kwestiach społecznych / wybór i opracowanie Barbara Rysz-Kowalczyk ; [Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej]
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Badań Społecznych
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1991
Seria:
Postęp i Regres Społeczny
Temat:
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 9: Studia o kwestiach społecznych / wybór i opracowanie Barbara Rysz-Kowalczyk ; [Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoretyczne podstawy a praktyka funkcjonowania sektora socjalnego w Polsce : zarys problematyki / Józef Zarzeczny
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2001
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2327
Temat:
Polityka społeczna
Europa
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 10: Teoretyczne podstawy a praktyka funkcjonowania sektora socjalnego w Polsce : zarys problematyki / Józef Zarzeczny. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej : studium ekonomiczne / Stanisława Golinowska
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Rok wydania:
cop. 1994
Seria:
Ekonomia XX Wieku
Temat:
Ekonomika
Polityka społeczna
Europa Zachodnia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 11: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej : studium ekonomiczne / Stanisława Golinowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model społeczny zintegrowanej Europy : nowe wyzwania i perspektywy / pod redakcją Józefa Zarzecznego
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2961
Temat:
Polityka społeczna
Kraje Unii Europejskiej
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 13: Model społeczny zintegrowanej Europy : nowe wyzwania i perspektywy / pod redakcją Józefa Zarzecznego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kwestie społeczne na przełomie stuleci : materiały z Konferencji Naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 6-7 listopada 1997 r. / pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
1998
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 14: Kwestie społeczne na przełomie stuleci : materiały z Konferencji Naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 6-7 listopada 1997 r. / pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej : materiały z konferencji w Warszawie, 27-29 XI 1997 r. / pod redakcją Juliana Auleytnera i Jana Daneckiego ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
1999
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 15: Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej : materiały z konferencji w Warszawie, 27-29 XI 1997 r. / pod redakcją Juliana Auleytnera i Jana Daneckiego ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wskaźniki społeczne jako narzędzia pomiaru skuteczności i efektywności polityki społecznej / Marek Bednarski, Barbara Szatur-Jaworska (red.)
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1999
Seria:
Opracowania PBZ, 1507-9163 ; nr 12
Temat:
Polityka społeczna
Wskaźniki społeczne
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 16: Wskaźniki społeczne jako narzędzia pomiaru skuteczności i efektywności polityki społecznej / Marek Bednarski, Barbara Szatur-Jaworska (red.). Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna w okresie przemian : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Piekary i Jolanty Supińskiej
Wydawca:
Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1985
Seria:
Polityka Społeczna w PRL
Temat:
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Praca zbiorowa
Pozycja nr 17: Polityka społeczna w okresie przemian : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Piekary i Jolanty Supińskiej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna : teksty źródłowe / wybór i oprac. Ludmiła Dziewięcka-Bokun i Katarzyna Zamorska
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2003
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2556
Temat:
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 18: Polityka społeczna : teksty źródłowe / wybór i oprac. Ludmiła Dziewięcka-Bokun i Katarzyna Zamorska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna czyli Ujarzmianie chaosu socjalnego / Julian Auleytner ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
Wydanie:
Wydanie III uzupełnione i poprawione
Rok wydania:
2002
Temat:
Organizacja
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Zawartość:
Zawiera także międzynarodowe dokumenty dotyczące polityki społecznej
Pozycja nr 19: Polityka społeczna czyli Ujarzmianie chaosu socjalnego / Julian Auleytner ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa / Bogusław Jagusiak
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2015
Temat:
Bezpieczeństwo socjalne
Polityka społeczna
Kraje Unii Europejskiej
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 20: Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa / Bogusław Jagusiak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku / [red. Hanna Czerniewska, Barbara Stachurska-Marcińczak]
Wydawca:
Warszawa : IPiSS : Krajowy Urząd Pracy, ([s.l.] : "BartGraf")
Rok wydania:
1998
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Temat:
Unia Europejska (UE)
Polityka społeczna
Praca
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 21: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku / [red. Hanna Czerniewska, Barbara Stachurska-Marcińczak]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Leksykon polityki społecznej / redaktor naukowy Barbara Rysz-Kowalczyk ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa : "Aspra-Jr"
Rok wydania:
2001
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje informacyjne
Encyklopedia
Pozycja nr 22: Leksykon polityki społecznej / redaktor naukowy Barbara Rysz-Kowalczyk ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej / [red. serii: Prawo Arkadiusz Nowak ; red. Elżbieta Giszter]
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Temat:
Prawo pracy
Polityka społeczna
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Socjologia i społeczeństwo
Pozycja nr 23: Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej / [red. serii: Prawo Arkadiusz Nowak ; red. Elżbieta Giszter]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna : wybrane problemy porównań międzynarodowych / Mirosław Księżopolski
Wydawca:
Katowice : "Śląsk"
Rok wydania:
1999
Seria:
Biblioteka Pracownika Socjalnego
Temat:
Polityka społeczna
Historia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 24: Polityka społeczna : wybrane problemy porównań międzynarodowych / Mirosław Księżopolski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dekada polskiej polityki społecznej : od przełomu do końca wieku / Stanisława Golinowska [et al.] ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
2000
Seria:
Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Temat:
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 25: Dekada polskiej polityki społecznej : od przełomu do końca wieku / Stanisława Golinowska [et al.] ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szanse realizacji "państwa opiekuńczego" w procesie integracji europejskiej / Robert Janik
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2003
Seria:
Monografie / Politechnika Częstochowska, 0860-5017 ; nr 91
Temat:
Państwo dobrobytu
Polityka społeczna
Kraje Unii Europejskiej
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 26: Szanse realizacji "państwa opiekuńczego" w procesie integracji europejskiej / Robert Janik. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauka o polityce społecznej : wybrane problemy teorii i praktyki / pod redakcją Juliana Auleytnera ; [autorzy Julian Auleytner, Mirosław Księżopolski, Małgorzata Szylko-Skoczny] ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Badań Społecznych
Rok wydania:
1990
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 28: Nauka o polityce społecznej : wybrane problemy teorii i praktyki / pod redakcją Juliana Auleytnera ; [autorzy Julian Auleytner, Mirosław Księżopolski, Małgorzata Szylko-Skoczny] ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna jako zaspokajanie istotnych potrzeb społecznych / Marek Bednarz
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo KPSW
Rok wydania:
2008
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 29: Polityka społeczna jako zaspokajanie istotnych potrzeb społecznych / Marek Bednarz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka rodzinna między dwoma modelami / Bożena Balcerzak-Paradowska
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1999
Seria:
Opracowania PBZ, 1507-9163 ; nr 10
Temat:
Polityka prorodzinna
Polityka społeczna
Organizacja
Rodzina
Europa
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 30: Polityka rodzinna między dwoma modelami / Bożena Balcerzak-Paradowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna / Kazimierz Podoski, Witold Turnowiecki
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie:
Wydanie drugie uzupełnione
Rok wydania:
2003
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 31: Polityka społeczna / Kazimierz Podoski, Witold Turnowiecki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna : wybrane zagadnienia : (zarys wykładu) / Tadeusz Kowalak
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej
Wydanie:
Wydanie drugie, uzupełnione i zaktualizowane
Rok wydania:
2002
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 32: Polityka społeczna : wybrane zagadnienia : (zarys wykładu) / Tadeusz Kowalak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna : uwarunkowania i cele / Józef Orczyk ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2005
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 33: Polityka społeczna : uwarunkowania i cele / Józef Orczyk ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wprowadzenie do polityki społecznej / Zbigniew Machelski
Wydawca:
Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski
Rok wydania:
2005
Seria:
Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 34: Wprowadzenie do polityki społecznej / Zbigniew Machelski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna : podręcznik akademicki / pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Małgorzaty Szylko-Skoczny
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie I - 2 dodruk
Rok wydania:
2009
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 35: Polityka społeczna : podręcznik akademicki / pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Małgorzaty Szylko-Skoczny. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna : uwarunkowania i cele / Józef Orczyk ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Wydanie:
Wydanie drugie rozszerzone
Rok wydania:
2008
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 36: Polityka społeczna : uwarunkowania i cele / Józef Orczyk ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy / pod redakcją Michael Lavalette, Alan Pratt ; [autorzy Stephen Cunningham et al. ; tłumaczenie Paweł Jaworski]
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2010
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 38: Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy / pod redakcją Michael Lavalette, Alan Pratt ; [autorzy Stephen Cunningham et al. ; tłumaczenie Paweł Jaworski]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna we współczesnym świecie : analiza porównawcza / Michael Hill ; [translation by Przemysław Sadura]
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2010
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 39: Polityka społeczna we współczesnym świecie : analiza porównawcza / Michael Hill ; [translation by Przemysław Sadura]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością / Julian Auleytner, Katarzyna Głąbicka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2000
Temat:
Unia Europejska (UE)
Bezrobocie
Instytucje nonprofit
Polityka społeczna
Ubóstwo
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 40: Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością / Julian Auleytner, Katarzyna Głąbicka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Converging worlds of welfare? : British and German social policy in the 21st century / edited by Jochen Clasen
Wydawca:
Oxford ; New York : Oxford University Press
Rok wydania:
2011
Temat:
Polityka społeczna
Niemcy
Wielka Brytania
Public welfare - Great Britain
Public welfare - Germany
Great Britain - social policy - 21st century
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Zawartość:
Welfare values - Welfare policies. Supporting families - Supporting pensioners - Employment and unemployment
Pozycja nr 41: Converging worlds of welfare? : British and German social policy in the 21st century / edited by Jochen Clasen. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczno-gospodarcza : wybrane problemy i zagadnienia / Elżbieta Trafiałek
Wydawca:
Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2012
Seria:
Profesjonalny Pracownik Socjalny ; 7
Temat:
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 42: Polityka społeczno-gospodarcza : wybrane problemy i zagadnienia / Elżbieta Trafiałek. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / pod redakcją Renaty Gabryszak i Dariusza Magierka
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2009
Seria:
Engram
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Praca zbiorowa
Pozycja nr 43: Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / pod redakcją Renaty Gabryszak i Dariusza Magierka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna w Polsce : synteza badań / [Julian Auleytner, Mirosław Księżopolski]
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Badań Społecznych
Rok wydania:
1990
Seria:
Centralny Program Badań Podstawowych 09.09. Polityka Społeczna w Polsce
Temat:
Metody badawcze
Polityka społeczna
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 44: Polityka społeczna w Polsce : synteza badań / [Julian Auleytner, Mirosław Księżopolski]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wymiary polityki społecznej / pod redakcją Olgi Kowalczyk i Stanisława Kamińskiego ; autorzy poszczególnych rozdziałów: Krystyna Gilga, Aleksandra Helbich-Syrek, Stanisław Kamiński, Olga Kowalczyk, Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska, Joanna Szczepaniak
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2009
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje naukowe
Podręcznik
Pozycja nr 45: Wymiary polityki społecznej / pod redakcją Olgi Kowalczyk i Stanisława Kamińskiego ; autorzy poszczególnych rozdziałów: Krystyna Gilga, Aleksandra Helbich-Syrek, Stanisław Kamiński, Olga Kowalczyk, Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska, Joanna Szczepaniak . Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ludność świata : powinność i kapitał / Andrzej Ochocki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Demografia
Polityka prorodzinna
Polityka społeczna
Rozwój społeczny
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 46: Ludność świata : powinność i kapitał / Andrzej Ochocki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W stronę aktywnej polityki społecznej / pod redakcją Tomasza Kaźmierczaka i Marka Rymszy ; Instytut Spraw Publicznych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Spraw Publicznych
Rok wydania:
2003
Temat:
Aktywizacja zawodowa
Ekonomia społeczna
Polityka społeczna
Kraje Unii Europejskiej
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 47: W stronę aktywnej polityki społecznej / pod redakcją Tomasza Kaźmierczaka i Marka Rymszy ; Instytut Spraw Publicznych. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał ludzki jako cel strategiczny polityki społecznej / Danuta Graniewska ; [Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Instytut Polityki Społecznej UW]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1999
Seria:
Opracowania PBZ, 1507-9163 ; z. 8
Temat:
Kapitał ludzki
Polityka prorodzinna
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 48: Kapitał ludzki jako cel strategiczny polityki społecznej / Danuta Graniewska ; [Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Instytut Polityki Społecznej UW]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna : podręcznik akademicki / pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Małgorzaty Szylko-Skoczny
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2007
Temat:
Polityka społeczna
Problemy społeczne
Historia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 49: Polityka społeczna : podręcznik akademicki / pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Małgorzaty Szylko-Skoczny. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pisma wybrane / Gabriel Bonnot de Mably ; z oryginału francuskiego przełożyła Danuta Malewska ; przejrzał i przypisami opatrzył Stanisław Ossowski ; posłowie napisał Jakub Litwin ; [Polska Akademia Nauk]
Wydawca:
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1956
Seria:
Biblioteka Klasyków Filozofii ; [27]
Temat:
Polityka społeczna
Prawa i wolności obywatelskie
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 50: Pisma wybrane / Gabriel Bonnot de Mably ; z oryginału francuskiego przełożyła Danuta Malewska ; przejrzał i przypisami opatrzył Stanisław Ossowski ; posłowie napisał Jakub Litwin ; [Polska Akademia Nauk]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Potrzeby socjalno-medyczne ludności w wybranych rejonach / pod red. Adama Kurzynowskiego ; Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego
Wydawca:
Warszawa : SGH
Rok wydania:
2002
Temat:
Jakość życia
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 51: Potrzeby socjalno-medyczne ludności w wybranych rejonach / pod red. Adama Kurzynowskiego ; Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna na drodze do Unii Europejskiej : materiały z konferencji naukowej we Włocławku w dniach 27-28 września 1996 r. / [redaktor naukowy Krzysztof Piątek] ; Wyższa Szkoła Pracy Socjalnej
Wydawca:
Włocławek : Wyższa Szkoła Pracy Socjalnej
Rok wydania:
1997
Temat:
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 52: Polityka społeczna na drodze do Unii Europejskiej : materiały z konferencji naukowej we Włocławku w dniach 27-28 września 1996 r. / [redaktor naukowy Krzysztof Piątek] ; Wyższa Szkoła Pracy Socjalnej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna - globalna i lokalna / pod redakcją Adama Kurzynowskiego ; Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
copyright 1999
Temat:
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 53: Polityka społeczna - globalna i lokalna / pod redakcją Adama Kurzynowskiego ; Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy polityki społecznej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Babiaka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : UAM
Rok wydania:
1995
Temat:
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Praca zbiorowa
Pozycja nr 54: Wybrane problemy polityki społecznej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Babiaka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane aspekty bezpieczeństwa społecznego / Marek Leszczyński
Wydawca:
Kielce ; Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój"
Rok wydania:
2011
Temat:
Bezpieczeństwo społeczne
Polityka społeczna
Bezpieczeństwo i wojskowość
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 55: Wybrane aspekty bezpieczeństwa społecznego / Marek Leszczyński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna : zarys wykładu wybranych problemów : praca zbiorowa / pod redakcją Lucyny Frąckiewicz
Wydawca:
Katowice : Śląsk
Rok wydania:
2002
Temat:
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Praca zbiorowa
Pozycja nr 56: Polityka społeczna : zarys wykładu wybranych problemów : praca zbiorowa / pod redakcją Lucyny Frąckiewicz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska polityka społeczna : kreowanie ładu społecznego / Julian Auleytner ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
Wydanie:
Wydanie II zmienione
Rok wydania:
2005
Temat:
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 57: Polska polityka społeczna : kreowanie ładu społecznego / Julian Auleytner ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-ekonomiczne aspekty procesu dostosowywania gospodarki Polski do standardów Unii Europejskiej / redaktor Bogumiła Mucha-Leszko ; autorzy Piotr Baliński [et al.]
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1997
Temat:
Unia Europejska (UE)
Gospodarka
Integracja europejska
Polityka społeczna
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 58: Społeczno-ekonomiczne aspekty procesu dostosowywania gospodarki Polski do standardów Unii Europejskiej / redaktor Bogumiła Mucha-Leszko ; autorzy Piotr Baliński [et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany / Julian Auleytner ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2004
Temat:
Polityka społeczna
Polska
Historia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 59: Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany / Julian Auleytner ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socjologia i komunikacja społeczna : wykłady / Jerzy Jarco, Bianka Lewandowska, Joanna Stasiuk ; redaktor naukowy Jerzy Jarco ; Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania
Rok wydania:
2000
Seria:
Skrypty Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu
Temat:
Komunikacja społeczna
Polityka społeczna
Socjologia
Media i komunikacja społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 60: Socjologia i komunikacja społeczna : wykłady / Jerzy Jarco, Bianka Lewandowska, Joanna Stasiuk ; redaktor naukowy Jerzy Jarco ; Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy Polityki Społecznej : studia i dyskusje / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej ; [Jan Danecki red. nacz.]
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. IFiS PAN
Rok wydania:
1999-
Temat:
Polityka społeczna
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo ekonomiczne
Czasopismo naukowe
Czasopismo polskie
Pozycja nr 61: Problemy Polityki Społecznej : studia i dyskusje / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej ; [Jan Danecki red. nacz.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej / red. nauk. Izydor Sobczak, Monika Wyrzykowska-Antkiewicz
Wydawca:
Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 1899-9867 ; t. 25/2013
Temat:
Bezpieczeństwo społeczne
Demografia
Ludność
Polityka społeczna
Kraje Unii Europejskiej
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 62: Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej / red. nauk. Izydor Sobczak, Monika Wyrzykowska-Antkiewicz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna : materiały do studiowania / pod redakcją Antoniego Rajkiewicza, Jolanty Supińskiej, Mirosława Księżopolskiego
Wydawca:
Katowice : "Śląsk"
Rok wydania:
1998
Seria:
BPS Biblioteka Pracownika Socjalnego
Temat:
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 63: Polityka społeczna : materiały do studiowania / pod redakcją Antoniego Rajkiewicza, Jolanty Supińskiej, Mirosława Księżopolskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public finance and social policy : proceedings of the 39th Congress of the International Institute of Public Finance, Budapest, Hungary, 1983 = Finances publiques et politiques sociales / Guy Terny, A.J. Culyer, editors
Wydawca:
Detroit : Wayne State University Press
Rok wydania:
1985
Temat:
Finanse publiczne
Polityka społeczna
Finance, Public
Social policy
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 64: Public finance and social policy : proceedings of the 39th Congress of the International Institute of Public Finance, Budapest, Hungary, 1983 = Finances publiques et politiques sociales / Guy Terny, A.J. Culyer, editors. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy polityki społecznej / Ludmiła Dziewięcka-Bokun, Jerzy Mielecki
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydanie:
Wydanie II, poprawione
Rok wydania:
1998
Temat:
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 65: Wybrane problemy polityki społecznej / Ludmiła Dziewięcka-Bokun, Jerzy Mielecki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna w Unii Europejskiej : aspekty aksjologiczne i empiryczne / Katarzyna Głąbicka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2001
Temat:
Unia Europejska (UE)
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 66: Polityka społeczna w Unii Europejskiej : aspekty aksjologiczne i empiryczne / Katarzyna Głąbicka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy i polityka społeczna w wybranych krajach europejskich : praca zbiorowa / pod redakcją Jerzego Babiaka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydawca:
Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Ddziennikarstwa
Rok wydania:
1998
Temat:
Polityka społeczna
Rynek pracy
Siła robocza
Ubezpieczenia społeczne
Europa
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 67: Rynek pracy i polityka społeczna w wybranych krajach europejskich : praca zbiorowa / pod redakcją Jerzego Babiaka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne problemy zarządzania / pod redakcją Zbigniewa Jastrzębowskiego
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie i Marketing, 1506-0829 ; 7
Temat:
Polityka społeczna
Psychologia zarządzania
Zarządzanie
Psychologia
Socjologia i społeczeństwo
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 68: Społeczne problemy zarządzania / pod redakcją Zbigniewa Jastrzębowskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktywizująca polityka społeczna / redaktorzy naukowi Józef Orczyk, Maciej Żukowski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2007
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1641-2168 ; 89
Temat:
Aktywizacja zawodowa
Bezrobocie
Polityka społeczna
Zatrudnienie socjalne
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 69: Aktywizująca polityka społeczna / redaktorzy naukowi Józef Orczyk, Maciej Żukowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim / Ewa Leś ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR
Rok wydania:
2013
Temat:
Instytucje nonprofit
Polityka społeczna
Kraje Unii Europejskiej
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 70: Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim / Ewa Leś ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską / pod redakcją Katarzyny Głąbickiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa : Wydawncitwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Rok wydania:
1999
Temat:
Unia Europejska (UE)
Bezrobocie
Migracje
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 71: Społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską / pod redakcją Katarzyny Głąbickiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka Społeczna : miesięcznik poświęcony zagadnieniom pracy, płac i zabezpieczenia społecznego / [Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych]
Wydawca:
Warszawa : MPPiSS
Rok wydania:
1974-
Temat:
Polityka społeczna
Ubezpieczenia społeczne
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Publikacje naukowe
Czasopismo polskie
Czasopismo ekonomiczne
Czasopismo naukowe
Czasopismo socjologiczne
Pozycja nr 72: Polityka Społeczna : miesięcznik poświęcony zagadnieniom pracy, płac i zabezpieczenia społecznego / [Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Politologia, polityka społeczna, praca socjalna : praca zbiorowa / pod redakcją Tadeusza Kamińskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Opieka społeczna
Politologia
Polityka społeczna
Wykluczenie społeczne
Zapobieganie
Polityka, politologia, administracja publiczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Praca zbiorowa
Pozycja nr 73: Politologia, polityka społeczna, praca socjalna : praca zbiorowa / pod redakcją Tadeusza Kamińskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska? / przygot. pod kier. Tymoteusza Zycha ; red. Tymoteusz Zych, Karolina Dobrowolska, Olaf Szczypiński ; [aut. Tymoteusz Zych, Karolina Dobrowolska, Olaf Szczypiński oraz Janusz Roszkiewicz, Jędrzej Jabłoński, Piotr Celiński, Bartłomiej Baran, Marta Gan, Dominik Kulpa, Maria Gołębiewska] ; Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
Wydawca:
Warszawa : Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
Rok wydania:
2015
Seria:
Raport Instytutu Ordo Iuris ; 2
Temat:
Polityka prorodzinna
Polityka społeczna
Socjologia rodziny
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 74: Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska? / przygot. pod kier. Tymoteusza Zycha ; red. Tymoteusz Zych, Karolina Dobrowolska, Olaf Szczypiński ; [aut. Tymoteusz Zych, Karolina Dobrowolska, Olaf Szczypiński oraz Janusz Roszkiewicz, Jędrzej Jabłoński, Piotr Celiński, Bartłomiej Baran, Marta Gan, Dominik Kulpa, Maria Gołębiewska] ; Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielosektorowa polityka społeczna : o przeobrażeniach państwa opiekuńczego / Mirosław Grewiński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
Rok wydania:
2009
Temat:
Państwo dobrobytu
Polityka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 75: Wielosektorowa polityka społeczna : o przeobrażeniach państwa opiekuńczego / Mirosław Grewiński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji : (tom szkiców) / Andrzej Radziewicz-Winnicki
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Wydanie:
Wyd. 2 poszerz
Rok wydania:
1999
Temat:
Oświata
Polityka społeczna
Polska
Edukacja i pedagogika
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 76: Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji : (tom szkiców) / Andrzej Radziewicz-Winnicki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Debunking economics : the naked emperor dethroned? / Steve Keen
Wydawca:
London : Zed Book
Wydanie:
Rev. and expanded ed
Rok wydania:
cop. 2011
Temat:
Ekonomia
Polityka gospodarcza
Polityka społeczna
Economic policy
Globalisation
Social policy
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 77: Debunking economics : the naked emperor dethroned? / Steve Keen. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna w Chinach : rozwój a dobrostan / Chak Kwan Chan, King Lun Ngok, David Phillips ; przekład Justyna Karwacka, Natalia Bradbury
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
copyright 2012
Seria:
Współczesna Polityka Społeczna ; 12
Temat:
Polityka społeczna
Chiny
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 78: Polityka społeczna w Chinach : rozwój a dobrostan / Chak Kwan Chan, King Lun Ngok, David Phillips ; przekład Justyna Karwacka, Natalia Bradbury. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Władysław Ratyński
Wydawca:
Warszawa : "Difin"
Rok wydania:
2003
Temat:
Bezrobocie
Demografia
Polityka prorodzinna
Polityka społeczna
Ubóstwo
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 79: Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Władysław Ratyński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna w Polsce i w świecie / Julian Auleytner
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2011
Temat:
Unia Europejska (UE)
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Pozycja nr 80: Polityka społeczna w Polsce i w świecie / Julian Auleytner. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Social policy : theory and practice / Paul Spicker
Wydawca:
Bristol ; Chicago : Policy Press
Wydanie:
Third edition, reprinted
Rok wydania:
2015
Temat:
Opieka społeczna
Polityka społeczna
Wielka Brytania
Great Britain
Human services
Public welfare
Social policy
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 81: Social policy : theory and practice / Paul Spicker. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku? : kwestia socjalna w Trzeciej Rzeczypospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych / Marek Rymsza ; Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski
Wydawca:
Warszawa : "Tepis"
Rok wydania:
1998
Temat:
Gospodarka kapitalistyczna
Polityka społeczna
Reforma
Ubezpieczenia społeczne
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 82: Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku? : kwestia socjalna w Trzeciej Rzeczypospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych / Marek Rymsza ; Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej / redakcja Wioletta Szymczak
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Rok wydania:
copyright 2009
Seria:
Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 134
Temat:
Opieka społeczna
Organizacja
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 83: Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej / redakcja Wioletta Szymczak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podmioty sfery polityki społecznej w Stanach Zjednoczonych i ich wzajemne stosunki : (na przykładzie Stanu Ohio) / Tadeusz Kowalak ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Instytut Polityki Społecznej
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
1998
Seria:
Studia nad Polityką ; t. 4
Z Prac Instytutu Polityki Społecznej ; 1
Temat:
Opieka społeczna
Polityka społeczna
Ohio (Stany Zjednoczone ; stan)
Stany Zjednoczone (USA)
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 84: Podmioty sfery polityki społecznej w Stanach Zjednoczonych i ich wzajemne stosunki : (na przykładzie Stanu Ohio) / Tadeusz Kowalak ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Instytut Polityki Społecznej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej / pod redakcją Bogusława Ponikowskiego i Józefa Zarzecznego
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2002
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2429
Temat:
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 85: Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej / pod redakcją Bogusława Ponikowskiego i Józefa Zarzecznego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Krewni, znajomi, obywatele : kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna / Maria Theiss
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2007
Seria:
Człowiek, Środowisko Życia, Edukacja
Temat:
Kapitał społeczny
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 86: Krewni, znajomi, obywatele : kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna / Maria Theiss. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowy glosariusz terminów : polski, angielski, niemiecki, francuski : prawo pracy, polityka społeczna, zbiorowe stosunki pracy / [zespół autorski Przemysław Musiałkowski, Barbara Kiszczak, Małgorzata Ślusarek] ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : we współpracy z Fundacją Promocji Prawa Europejskiego
Wydanie:
Wyd. I
Rok wydania:
copyright 1996
Temat:
Polityka społeczna
Prawo pracy
Terminologia
Układ zbiorowy pracy
Językoznawstwo
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje informacyjne
Słownik terminologiczny
Słownik wielojęzyczny
Pozycja nr 87: Międzynarodowy glosariusz terminów : polski, angielski, niemiecki, francuski : prawo pracy, polityka społeczna, zbiorowe stosunki pracy / [zespół autorski Przemysław Musiałkowski, Barbara Kiszczak, Małgorzata Ślusarek] ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna / pod redakcją Adama Kurzynowskiego ; Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Wydanie:
Wydanie trzecie poprawione (dodruk)
Rok wydania:
2003
Temat:
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 88: Polityka społeczna / pod redakcją Adama Kurzynowskiego ; Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Routledge handbook of european welfare systems / Sonja Blum, Johanna Kuhlmann, Klaus Schubert
Wydawca:
London : Routledge
Wydanie:
Second edition
Rok wydania:
2021
Seria:
Routledge International Handbooks
Temat:
Unia Europejska (UE)
Opieka społeczna
Polityka społeczna
Public welfare - European Union countries
European Union countries - social policy
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 89: Routledge handbook of european welfare systems / Sonja Blum, Johanna Kuhlmann, Klaus Schubert. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna / pod redakcją Adama Kurzynowskiego ; Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Wydanie:
Wydanie drugie
Rok wydania:
2002
Temat:
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 90: Polityka społeczna / pod redakcją Adama Kurzynowskiego ; Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca socjalna jako edukacja ku zmianie : od edukacji do polityki / [pod redakcją Marii Mendel, Bohdana Skrzypczaka]
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Laboratorium Innowacji Społecznej ; 03
Temat:
Opieka społeczna
Polityka społeczna
Praca socjalna
Pracownicy socjalni
Szkolenie zawodowe
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 91: Praca socjalna jako edukacja ku zmianie : od edukacji do polityki / [pod redakcją Marii Mendel, Bohdana Skrzypczaka]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wolny wybór / Milton i Rose Friedman ; [tłumaczenie Jacek Kwaśniewski ; przedmowa, rodział IX, przypisy i dodatki Ireneusz Jakubczak]
Wydawca:
Sosnowiec : Wydawnictwo Aspekt
Rok wydania:
2006
Temat:
Interwencjonizm
Polityka gospodarcza
Polityka społeczna
Stany Zjednoczone (USA)
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 92: Wolny wybór / Milton i Rose Friedman ; [tłumaczenie Jacek Kwaśniewski ; przedmowa, rodział IX, przypisy i dodatki Ireneusz Jakubczak]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Małgorzata Szylko-Skoczny ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR
Rok wydania:
2004
Temat:
Bezrobocie
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 93: Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Małgorzata Szylko-Skoczny ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo społeczne : pojęcia, uwarunkowania, wyzwania / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Stanisław Sulowski
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2012
Temat:
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo społeczne
Polityka społeczna
Polska
Bezpieczeństwo i wojskowość
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 94: Bezpieczeństwo społeczne : pojęcia, uwarunkowania, wyzwania / red. nauk. Aleksandra Skrabacz, Stanisław Sulowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo społeczne : podstawy teoretyczne i praktyczne / Aleksandra Skrabacz
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2012
Temat:
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo społeczne
Polityka społeczna
Polska
Bezpieczeństwo i wojskowość
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 95: Bezpieczeństwo społeczne : podstawy teoretyczne i praktyczne / Aleksandra Skrabacz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Trzecia droga : odnowa socjaldemokracji / Anthony Giddens ; z angielskiego przełożyła Hanna Jankowska
Wydawca:
Warszawa : "Książka i Wiedza"
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
copyright 1999
Temat:
Globalizacja
Polityka społeczna
Socjaldemokratyzm
Społeczeństwo obywatelskie
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 96: Trzecia droga : odnowa socjaldemokracji / Anthony Giddens ; z angielskiego przełożyła Hanna Jankowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola ojców w równoważeniu życia zawodowego, rodzinnego i osobistego / nadzór naukowy, [autorzy] Aleksandra Koroneou [et al.] ; tłumaczenie z języka greckiego Justyna Słowik ; [Ośrodek Badań Nad Równością]
Wydawca:
Ateny : Ośrodek Badań Nad Równością
Rok wydania:
2007
Temat:
Ojcostwo
Polityka społeczna
Grecja
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 97: Rola ojców w równoważeniu życia zawodowego, rodzinnego i osobistego / nadzór naukowy, [autorzy] Aleksandra Koroneou [et al.] ; tłumaczenie z języka greckiego Justyna Słowik ; [Ośrodek Badań Nad Równością]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityki publiczne : doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach : jak działa państwo, gdy zamierza, chce, musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli? / Andrzej Zybała ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Wydawca:
Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Rok wydania:
2012
Temat:
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
E-booki
Dokumenty elektroniczne
Pozycja nr 98: Polityki publiczne : doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach : jak działa państwo, gdy zamierza, chce, musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli? / Andrzej Zybała ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem : determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym / Jerzy Krzyszkowski ; [Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego]
Wydawca:
Łódź : Wydaw. UŁ
Rok wydania:
2005
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Organizacja
Opieka społeczna
Polityka społeczna
Społeczności lokalne
Polska
Europa
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 99: Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem : determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym / Jerzy Krzyszkowski ; [Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O nową wolność : manifest libertariański / Murray N. Rothbard ; tłumaczył Witold Falkowski
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska : Oficyna Wydawnicza Volumen
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2004
Seria:
Biblioteka Obywatelska
Temat:
Libertarianizm
Polityka społeczna
Polityka gospodarcza
Wolność
Stany Zjednoczone (USA)
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 100: O nową wolność : manifest libertariański / Murray N. Rothbard ; tłumaczył Witold Falkowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej : studium ekonomiczne / Stanisława Golinowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
[Wydanie drugie]
Rok wydania:
[1997]
Seria:
Ekonomia XX Wieku
Temat:
Ekonomika
Opieka społeczna
Polityka społeczna
Ubezpieczenia społeczne
Umowa społeczna
Wskaźniki społeczne
Europa Zachodnia
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Polityka, politologia, administracja publiczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 101: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej : studium ekonomiczne / Stanisława Golinowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo socjalne Polaków : analiza porównawcza / Dariusz Zalewski
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
2022
Seria:
Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Temat:
Bezpieczeństwo socjalne
Polityka społeczna
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Historia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 102: Bezpieczeństwo socjalne Polaków : analiza porównawcza / Dariusz Zalewski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania polityki gospodarczej i społecznej w Europie / red. nauk. Mirosław Czapka, Barbara Klimas
Wydawca:
Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji
Rok wydania:
2010
Temat:
Polityka gospodarcza
Polityka społeczna
Kraje Unii Europejskiej
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
E-booki
Dokumenty elektroniczne
Pozycja nr 103: Wyzwania polityki gospodarczej i społecznej w Europie / red. nauk. Mirosław Czapka, Barbara Klimas. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej / Mirosław Grewiński, Krzysztof Malinowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej : współpraca Dom Wydawniczy "Elipsa"
Rok wydania:
1999
Temat:
Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska (UE)
Polityka społeczna
Rynek pracy
Kraje Unii Europejskiej
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 104: Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej / Mirosław Grewiński, Krzysztof Malinowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postęp i regres społeczny : raport z badań prowadzonych w latach 1987-1990 / redaktor naukowy Jan Danecki ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Badań Społecznych
Rok wydania:
1991
Temat:
Kryzys
Polityka społeczna
Rozwój społeczny
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Raport z badań
Pozycja nr 105: Postęp i regres społeczny : raport z badań prowadzonych w latach 1987-1990 / redaktor naukowy Jan Danecki ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Selected issues of contemporary social policy - between science and practice / scientific editors: Elżbieta Bojanowska and Gertruda Uścińska
Wydawca:
Warsaw : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
2021
Seria:
Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Temat:
Opieka długoterminowa
Polityka społeczna
Praca
Gospodarka, ekonomia, finanse
Polityka, politologia, administracja publiczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Pozycja nr 106: Selected issues of contemporary social policy - between science and practice / scientific editors: Elżbieta Bojanowska and Gertruda Uścińska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych / Piotr Błędowski
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2002
Seria:
Monografie i Opracowania / [Szkoła Główna Handlowa], 0867-8827 ; 510
Temat:
Osoby w wieku starszym
Polityka społeczna
Samorząd terytorialny
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 107: Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych / Piotr Błędowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne wyzwania współczesnych państw / redakcja naukowa Dorota Gizicka
Wydawca:
Lublin : Instytut Sądecko-Lubelski
Rok wydania:
2011
Seria:
Studia Sądecko-Lubelskie
Temat:
Państwo
Polityka społeczna
Prawa człowieka
Społeczeństwo informacyjne
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 108: Społeczne wyzwania współczesnych państw / redakcja naukowa Dorota Gizicka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej : studium ekonomiczne / Stanisława Golinowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie drugie, dodruk
Rok wydania:
[2000]
Seria:
Ekonomia XX wieku
Temat:
Ekonomika
Opieka społeczna
Polityka społeczna
Ubezpieczenia społeczne
Umowa społeczna
Wskaźniki społeczne
Europa Zachodnia
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Polityka, politologia, administracja publiczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 109: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej : studium ekonomiczne / Stanisława Golinowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy / Zygmunt Bauman ; przekład Stanisław Obirek
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo WAM
Rok wydania:
2006
Temat:
Konsumenci
Konsumpcja (ekonomia)
Polityka społeczna
Praca - etyka
Ubóstwo
Socjologia i społeczeństwo
Filozofia i etyka
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 110: Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy / Zygmunt Bauman ; przekład Stanisław Obirek. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast / Paweł Swianiewicz z Joanną Krukowską i Pauliną Nowicką
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2011
Temat:
Polityka społeczna
Socjologia miasta
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 111: Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast / Paweł Swianiewicz z Joanną Krukowską i Pauliną Nowicką. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku / Marek Leszczyński
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2011
Seria:
Zarządzanie Bezpieczeństwem
Temat:
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo społeczne
Polityka społeczna
Polska
Bezpieczeństwo i wojskowość
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 112: Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku / Marek Leszczyński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aborcja w Polsce : kwadratura koła / Jacqueline Heinen, Anna Matuchniak-Krasuska ; wstęp i redakcja naukowa Krystyna Darczewska ; [przekład Anna Matuchniak-Krasuska, Zbigniew Marcin Kowalewski] ; Polskie Towarzystwo Religioznawcze
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Religioznawcze
Rok wydania:
1995
Temat:
Kościół katolicki
Aborcja
Antykoncepcja
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 113: Aborcja w Polsce : kwadratura koła / Jacqueline Heinen, Anna Matuchniak-Krasuska ; wstęp i redakcja naukowa Krystyna Darczewska ; [przekład Anna Matuchniak-Krasuska, Zbigniew Marcin Kowalewski] ; Polskie Towarzystwo Religioznawcze. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorządowa polityka społeczna : praca zbiorowa / pod redakcją Aldony Frączkiewicz-Wronki ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
Rok wydania:
2002
Temat:
Polityka społeczna
Samorząd terytorialny
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Praca zbiorowa
Pozycja nr 114: Samorządowa polityka społeczna : praca zbiorowa / pod redakcją Aldony Frączkiewicz-Wronki ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Spory wokół Nowej Trzeciej Drogi / wybór i opracowanie Tadeusz Kowalik
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar" : Friedrich Ebert Stiftung
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2001
Temat:
Polityka gospodarcza
Polityka społeczna
Prognozy
Socjaldemokratyzm
Europa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 115: Spory wokół Nowej Trzeciej Drogi / wybór i opracowanie Tadeusz Kowalik. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elementy społeczne w społecznej gospodarce rynkowej / Sławomir Partycki
Wydawca:
Lublin : Ośrodek Studiów Polonijnych i Społecznych PZKS
Rok wydania:
1996
Seria:
Biblioteka Polskiego Związku Katolicko-Społecznego ; t. 2
Temat:
Gospodarka kapitalistyczna
Katolicka nauka społeczna
Polityka społeczna
Niemcy
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 116: Elementy społeczne w społecznej gospodarce rynkowej / Sławomir Partycki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stosowana polityka gospodarcza / Antonin Slany
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja"
Rok wydania:
2004
Seria:
Skrypty Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja"
Temat:
Integracja gospodarcza
Polityka gospodarcza
Polityka społeczna
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 117: Stosowana polityka gospodarcza / Antonin Slany. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczno-gospodarcza i jej determinanty w procesach integracyjnych / Waldemar Grzywacz [et al.]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (792) 718
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Integracja europejska
Polityka gospodarcza
Polityka społeczna
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 118: Polityka społeczno-gospodarcza i jej determinanty w procesach integracyjnych / Waldemar Grzywacz [et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce : uwarunkowania demograficzne i społeczne : I Kongres Demograficzny w Polsce. T. 12 / pod red. Danuty Graniewskiej ; aut. Danuta Graniewska [et al.] ; Rządowa Rada Ludnościowa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
2004
Temat:
Polityka prorodzinna
Polityka społeczna
Socjologia rodziny
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 119: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce : uwarunkowania demograficzne i społeczne : I Kongres Demograficzny w Polsce. T. 12 / pod red. Danuty Graniewskiej ; aut. Danuta Graniewska [et al.] ; Rządowa Rada Ludnościowa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczna w polityce publicznej / red. Aleksander Surdej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Rok wydania:
2012
Temat:
Ekonomia społeczna
Polityka społeczna
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 120: Analiza ekonomiczna w polityce publicznej / red. Aleksander Surdej ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 2 / Władysław Ratyński
Wydawca:
Warszawa : "Difin"
Rok wydania:
2003
Temat:
Domy pomocy społecznej
Osoby z niepełnosprawnością
Polityka społeczna
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
Starzenie się społeczeństwa
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 121: Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 2 / Władysław Ratyński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kłopoty dobrobytu / Daniel Cohen ; przekł. Zofia Wolińska
Wydawca:
Kraków : "Znak" ; Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego
Rok wydania:
1998
Seria:
Demokracja : filozofia i praktyka
Temat:
Bezrobocie
Polityka finansowa
Interwencjonizm
Keynesizm
Polityka społeczna
Wzrost gospodarczy
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 122: Kłopoty dobrobytu / Daniel Cohen ; przekł. Zofia Wolińska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy polityki społeczno-gospodarczej : praca zbiorowa / pod redakcją Stanisława Jankowskiego
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Rok wydania:
2007
Temat:
Państwo dobrobytu
Partnerstwo publiczno-prywatne
Polityka gospodarcza
Polityka społeczna
Rozwój zrównoważony
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Praca zbiorowa
Pozycja nr 123: Wybrane problemy polityki społeczno-gospodarczej : praca zbiorowa / pod redakcją Stanisława Jankowskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo społeczne jednostki : założenia i polska rzeczywistość / Krzysztof Szewior ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Europeistyki
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR
Rok wydania:
2016
Temat:
Bezpieczeństwo społeczne
Budżet państwa
Opieka społeczna
Polityka społeczna
Praca
Struktura społeczna
Świadczenia społeczne
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Raport z badań
Pozycja nr 124: Bezpieczeństwo społeczne jednostki : założenia i polska rzeczywistość / Krzysztof Szewior ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Europeistyki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska i Romowie : system wobec kultury etnicznej / Marcin Szewczyk
Wydawca:
Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Wydanie:
Wyd. I
Rok wydania:
2013
Temat:
Unia Europejska (UE)
Cyganie
Dyskryminacja etniczna
Integracja społeczna
Polityka narodowościowa
Polityka społeczna
Wykluczenie społeczne
Kraje Unii Europejskiej
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 125: Unia Europejska i Romowie : system wobec kultury etnicznej / Marcin Szewczyk. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa w epoce globalnej / Anthony Giddens ; przełożyli Magdalena Klimowicz, Miłosz Habura ; redakcja naukowa polskiego wydania Tomasz Żyro
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2009
Seria:
Współczesna Europa
Temat:
Globalizacja
Polityka społeczna
Ustrój polityczny
Europa
Polityka, politologia, administracja publiczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 126: Europa w epoce globalnej / Anthony Giddens ; przełożyli Magdalena Klimowicz, Miłosz Habura ; redakcja naukowa polskiego wydania Tomasz Żyro. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna gmin i powiatów : kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach / pod red. nauk. Barbary Rysz-Kowalczyk ; [aut. Renata Gierszewska et al. ; IPS UW]
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa : Instytut Polityki Społecznej WDiNP UW
Rok wydania:
2011
Temat:
Polityka społeczna
Samorząd terytorialny
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 127: Polityka społeczna gmin i powiatów : kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach / pod red. nauk. Barbary Rysz-Kowalczyk ; [aut. Renata Gierszewska et al. ; IPS UW]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys i co dalej? / redakcja naukowa Irena Lichniak
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2012
Temat:
Inwestycje
Kryzys gospodarczy
Partnerstwo publiczno-prywatne
Polityka społeczna
Prognozy
Starzenie się społeczeństwa
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 128: Kryzys i co dalej? / redakcja naukowa Irena Lichniak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reintegracja : aktywna polityka społeczna w praktyce / Arkadiusz Karwacki, Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Rok wydania:
2014
Seria:
Ekonomia Społeczna
Temat:
Polityka społeczna
Wykluczenie społeczne
Zwalczanie
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
E-booki
Dokumenty elektroniczne
Pozycja nr 129: Reintegracja : aktywna polityka społeczna w praktyce / Arkadiusz Karwacki, Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa / Marek Leszczyński
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo społeczne
Kapitał ludzki
Płaca minimalna
Polityka społeczna
Kraje Unii Europejskiej
Bezpieczeństwo i wojskowość
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 130: Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa / Marek Leszczyński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Decentralizacja funkcji społecznych państwa : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisję Rodziny i Polityki Społecznej oraz Instytut Spraw Publicznych pod patronatem Marszałek Senatu prof. dr hab. Alicji Grześkowiak, 4 kwietnia 2001 r. / [opracowanie Sławomir Legat et al.]
Wydawca:
Warszawa : Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu
Rok wydania:
2001
Temat:
Decentralizacja (administracja)
Polityka społeczna
Samorząd terytorialny
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 131: Decentralizacja funkcji społecznych państwa : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisję Rodziny i Polityki Społecznej oraz Instytut Spraw Publicznych pod patronatem Marszałek Senatu prof. dr hab. Alicji Grześkowiak, 4 kwietnia 2001 r. / [opracowanie Sławomir Legat et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielodzietność we współczesnych rodzinach polskich / Elwira Anna Bonisławska
Wydawca:
Poznań ; Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium
Rok wydania:
2010
Temat:
Jakość życia
Polityka prorodzinna
Polityka społeczna
Rodzina wielodzietna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 132: Wielodzietność we współczesnych rodzinach polskich / Elwira Anna Bonisławska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / pod red. Katarzyny Głąbickiej i Marii Pierzchalskiej ; Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego
Wydawca:
Pionki ; Radom : Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji
Rok wydania:
2003
Temat:
Unia Europejska (UE)
Polityka społeczna
System zabezpieczenia społecznego
Kraje Unii Europejskiej
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 133: System zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / pod red. Katarzyny Głąbickiej i Marii Pierzchalskiej ; Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży / pod redakcją Ewy Giermanowskiej i Marioli Racław-Markowskiej ; Instytut Spraw Publicznych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Spraw Publicznych
Rok wydania:
2003
Temat:
Unia Europejska (UE)
Bezrobocie
Młodzież
Polityka społeczna
Społeczności lokalne
Zapobieganie
Kraje OECD
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 135: Społeczności lokalne wobec problemu bezrobocia młodzieży / pod redakcją Ewy Giermanowskiej i Marioli Racław-Markowskiej ; Instytut Spraw Publicznych. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samobójstwo - rola polityki społecznej w zapobieganiu i terapii / Mirosława Skawińska
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, 1234-7604 ; nr 67
Temat:
Polityka społeczna
Samobójstwo
Polska
Psychologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 136: Samobójstwo - rola polityki społecznej w zapobieganiu i terapii / Mirosława Skawińska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nordycki model "welfare state" w realiach XXI wieku : dylematy wyboru i ewolucja systemu w społeczeństwach dobrobytu - wnioski praktyczne / Wojciech Nowiak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2011
Temat:
Państwo dobrobytu
Polityka gospodarcza
Polityka społeczna
Skandynawia
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 137: Nordycki model "welfare state" w realiach XXI wieku : dylematy wyboru i ewolucja systemu w społeczeństwach dobrobytu - wnioski praktyczne / Wojciech Nowiak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty readaptacji społecznej skazanych / Anna Fidelus
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Adaptacja społeczna
Pedagogika resocjalizacyjna
Polityka społeczna
Więźniowie
Polska
Województwo łódzkie (1999- )
Województwo mazowieckie (1999- )
Edukacja i pedagogika
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 138: Determinanty readaptacji społecznej skazanych / Anna Fidelus. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawiedliwość społeczna : Polska lat dziewięćdziesiątych / Bogdan Cichomski [et al.]. ; Instytut Studiów Społecznych. Uniwersytet Warszawski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Rok wydania:
2001
Temat:
Polityka społeczna
Sprawiedliwość społeczna
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Filozofia i etyka
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 139: Sprawiedliwość społeczna : Polska lat dziewięćdziesiątych / Bogdan Cichomski [et al.]. ; Instytut Studiów Społecznych. Uniwersytet Warszawski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka