Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Patologia społeczna"" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-40 z 40
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie : elementy patologii społecznej i kryminologii / Anna Nowak, Ewa Wysocka
Wydawca:
Katowice : "Śląsk"
Rok wydania:
2001
Temat:
Kryminologia
Patologia społeczna
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 1: Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie : elementy patologii społecznej i kryminologii / Anna Nowak, Ewa Wysocka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zjawiska patologii społecznej : przyczyny - przebieg - skutki / Stanisław Piotr Zakrzewski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2012
Temat:
Patologia społeczna
Profilaktyka społeczna
Zwalczanie
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 3: Zjawiska patologii społecznej : przyczyny - przebieg - skutki / Stanisław Piotr Zakrzewski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiktymologia / Brunon Hołyst
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Wydanie:
Wyd. 4. zm. i rozsz
Rok wydania:
2011
Temat:
Choroby cywilizacyjne
Ofiary przestępstw
Patologia społeczna
Przemoc
Przemoc w rodzinie
Przestępcy
Stalking
Wiktymologia
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 4: Wiktymologia / Brunon Hołyst. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca socjalna i pomoc społeczna : aspekty teoretyczne - kształcenie - aplikacja : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Socjologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, w dniach 21-22 listopada 1998 roku / pod red. Mariana Malikowskiego
Wydawca:
Rzeszów : "Sulima-Mana"
Rok wydania:
1999
Temat:
Pracownicy socjalni
Opieka społeczna
Patologia społeczna
Praca socjalna
Szkolenie zawodowe
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 5: Praca socjalna i pomoc społeczna : aspekty teoretyczne - kształcenie - aplikacja : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Socjologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, w dniach 21-22 listopada 1998 roku / pod red. Mariana Malikowskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
cop. 2005
Temat:
Agresywność
Grupy rówieśnicze
Młodzież
Patologia społeczna
Przestępczość nieletnich i młodocianych
Relacje międzyludzkie
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 6: Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego
Rok wydania:
2003
Temat:
Młodzież
Patologia społeczna
Profilaktyka społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 8: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Patologia życia gospodarczego : aspekty socjologiczne / Ryszard Dyoniziak, Andrzej Słaboń ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : AE. Wydaw. Uczelniane
Rok wydania:
1997
Temat:
Patologia społeczna
Przestępczość gospodarcza
Socjologia gospodarki
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 9: Patologia życia gospodarczego : aspekty socjologiczne / Ryszard Dyoniziak, Andrzej Słaboń ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach : problem anomii pracowniczej - diagnoza, kontrola i przeciwdziałanie / Dariusz Ambroziak, Mieszko Maj
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Rok wydania:
2013
Temat:
Anomia
Organizacje
Patologia społeczna
Praca
Psychologia pracy
Psychologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 10: Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach : problem anomii pracowniczej - diagnoza, kontrola i przeciwdziałanie / Dariusz Ambroziak, Mieszko Maj. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia : materiały z sympozjum zorganizowanego przez Instytut Socjologii UKSW w dniach 17-18 listopada 2001 roku / redakcja Władysław Majkowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2003
Temat:
Polacy
Patologia społeczna
Rodzina
Ubóstwo
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 11: Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia : materiały z sympozjum zorganizowanego przez Instytut Socjologii UKSW w dniach 17-18 listopada 2001 roku / redakcja Władysław Majkowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Machina wstydu : kto zarabia na twoim poniżeniu? / Cathy O'Neil ; przełożył Jerzy Babarowski
Wydawca:
Warszawa : PWN
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2023
Temat:
Dobro wspólne
Patologia społeczna
Poczucie upokorzenia
Poczucie winy
Przemoc symboliczna
Społeczeństwo informacyjne
Wstyd
Stany Zjednoczone (USA)
Psychologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje popularnonaukowe
Opracowanie
Pozycja nr 12: Machina wstydu : kto zarabia na twoim poniżeniu? / Cathy O'Neil ; przełożył Jerzy Babarowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socjologia problemów społecznych / Krzysztof Frysztacki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Rok wydania:
copyright 2009
Seria:
Wykłady z Socjologii ; t. 7
Temat:
Patologia społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 14: Socjologia problemów społecznych / Krzysztof Frysztacki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży / pod red. Janusza Ł. Grzelaka, Marcina J. Sochockiego
Wydawca:
Warszawa : "Sumus" : na zlec. Pracowni Profilaktyki Problemowej
Rok wydania:
2001
Seria:
Zeszyt Pracowni Profilaktyki Problemowej ; 1(3)
Temat:
Dzieci
Młodzież
Patologia społeczna
Profilaktyka społeczna
Zapobieganie
Zwalczanie
Psychologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 15: Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży / pod red. Janusza Ł. Grzelaka, Marcina J. Sochockiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko
Wydawca:
Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna
Rok wydania:
2006
Seria:
Człowiek i Zagrożenia
Temat:
Konflikt społeczny
Narkomania
Patologia społeczna
Sekty i nowe ruchy religijne
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 16: Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej / red. nauk. Mateusz Rodak
Wydawca:
Warszawa : Instytut Historii PAN
Rok wydania:
2013
Seria:
Metamorfozy Społeczne ; 6
Temat:
Marginalizacja społeczna
Patologia społeczna
Polska
Historia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 17: Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej / red. nauk. Mateusz Rodak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany cywilizacji współczesnej / Joanna Leska-Ślęzak, Urszula Świętochowska
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Wydanie:
Wydanie II
Rok wydania:
copyright 1999
Temat:
Integracja europejska
Patologia społeczna
Prawa człowieka
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
Europa Środkowo-Wschodnia
Gospodarka, ekonomia, finanse
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 20: Przemiany cywilizacji współczesnej / Joanna Leska-Ślęzak, Urszula Świętochowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / pod redakcją Małgorzaty Prokosz
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
copyright 2005
Temat:
Patologia społeczna
Polska
Psychologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 21: Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / pod redakcją Małgorzaty Prokosz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Patologie w organizacji : mechanizmy powstawania, zwalczanie, zapobieganie / Mirosław Laszczak
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
copyright 1999
Seria:
Biblioteka Menedżera
Temat:
Patologia społeczna
Profilaktyka społeczna
Przedsiębiorstwo
Psychologia zarządzania
Zapobieganie
Zarządzanie
Socjologia i społeczeństwo
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Poradniki i przewodniki
Poradnik
Pozycja nr 22: Patologie w organizacji : mechanizmy powstawania, zwalczanie, zapobieganie / Mirosław Laszczak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Patologia społeczna wśród młodzieży : stan, metody analizy i sposoby przeciwdziałania / pod red. Adama Minkiewicza ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Instytut Gospodarstwa Społecznego
Wydawca:
Warszawa : SGH. IGS
Rok wydania:
2003
Temat:
Młodzież
Patologia społeczna
Polska
Psychologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 23: Patologia społeczna wśród młodzieży : stan, metody analizy i sposoby przeciwdziałania / pod red. Adama Minkiewicza ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Instytut Gospodarstwa Społecznego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - w i pomimo czasów ponowoczesnych / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki
Wydawca:
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM
Rok wydania:
2012
Temat:
Dzieci
Grupy rówieśnicze
Młodzież
Patologia społeczna
Środki masowego przekazu
Wychowanie
Media i komunikacja społeczna
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 24: Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - w i pomimo czasów ponowoczesnych / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego
Wydawca:
Warszawa : "Żak"
Rok wydania:
2004
Temat:
Patologia społeczna
Środki masowego przekazu
Psychologia
Media i komunikacja społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 25: Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2003
Temat:
Patologia społeczna
Uczniowie
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 26: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ofiary sukcesu : zjawiska marginalizacji społecznej w Polsce / pod redakcją naukową Kazimierza W. Frieske
Wydawca:
Warszawa : Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
1997
Temat:
Marginalizacja społeczna
Patologia społeczna
Polityka gospodarcza
Transformacja systemu społecznego
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 27: Ofiary sukcesu : zjawiska marginalizacji społecznej w Polsce / pod redakcją naukową Kazimierza W. Frieske. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemoc w rodzinie : teoria i rzeczywistość / Jadwiga Mazur
Wydawca:
Warszawa : "Żak"
Rok wydania:
2002
Temat:
Patologia społeczna
Przemoc w rodzinie
Jastrzębie-Zdrój (woj. śląskie)
Polska
Psychologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 28: Przemoc w rodzinie : teoria i rzeczywistość / Jadwiga Mazur. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zdrada : kryzys w Kościele katolickim / Matt Carroll, Thomas Farragher, Michael Paulson, Michael Rezendes, Kevin Cullen, Stephen Kurkjian, Sacha Pfeiffer, Walter V. Robinson ; tł. Magdalena Shaw, Agata Zano
Wydawca:
Warszawa : HarperCollins Polska
Rok wydania:
cop. 2016
Temat:
Kościół katolicki
Duchowieństwo katolickie
Patologia społeczna
Pedofilia
Seksualność
Boston (Stany Zjednoczone, stan Massachusetts)
Stany Zjednoczone (USA)
Religia i duchowość
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 29: Zdrada : kryzys w Kościele katolickim / Matt Carroll, Thomas Farragher, Michael Paulson, Michael Rezendes, Kevin Cullen, Stephen Kurkjian, Sacha Pfeiffer, Walter V. Robinson ; tł. Magdalena Shaw, Agata Zano. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie : o marginesie społecznym XVI-XVIII w. / Jan Kracik, Michał Rożek
Wydawca:
Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie
Rok wydania:
1986
Temat:
Patologia społeczna
Prawo karne
Kraków (woj. małopolskie)
Polska
Historia
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje popularnonaukowe
Pozycja nr 30: Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie : o marginesie społecznym XVI-XVIII w. / Jan Kracik, Michał Rożek. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Półwysep, czyli Wyspa : Krym w trzecim roku po aneksji / Wojciech Górecki
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Rok wydania:
2016
Seria:
Punkt Widzenia = Point of View ; nr 61
Temat:
Aneksja Krymu (2014)
Jakość życia
Patologia społeczna
Krym (Ukraina ; republika autonomiczna)
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
E-booki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Dokumenty elektroniczne
Pozycja nr 31: Półwysep, czyli Wyspa : Krym w trzecim roku po aneksji / Wojciech Górecki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod redakcją Bronisława Urbana
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
copyright 2001
Temat:
Agresywność
Patologia społeczna
Pedagogika resocjalizacyjna
Rozwój psychofizyczny młodzieży
Uczniowie
Polska
Edukacja i pedagogika
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 32: Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod redakcją Bronisława Urbana. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży / Krzysztof Zajączkowski
Wydawca:
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek
Rok wydania:
cop. 2001
Temat:
Dzieci
Uczniowie
Patologia społeczna
Zapobieganie
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 33: Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży / Krzysztof Zajączkowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych / Krzysztof Czekaj, Krzysztof Gorlach, Małgorzata Leśniak
Wydawca:
Katowice : Śląsk
Rok wydania:
1998
Seria:
Biblioteka Pracownika Socjalnego
Temat:
Opieka społeczna
Patologia społeczna
Pracownicy socjalni
Szkolenie zawodowe
Zmiana społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 34: Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych / Krzysztof Czekaj, Krzysztof Gorlach, Małgorzata Leśniak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2009
Seria:
Engram
Temat:
Dyskryminacja w zatrudnieniu
Mobbing
Patologia społeczna
Pracoholizm
Socjologia pracy
Zapobieganie
Zwalczanie
Wypalenie zawodowe
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 35: Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia / red. nauk. Nina Ogińska-Bulik
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
Rok wydania:
2010
Temat:
Higiena psychiczna
Jakość życia
Młodzież
Patologia społeczna
Stres
Wpływ na zdrowie ludzi
Zachowania ryzykowne
Polska
Psychologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 36: Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia / red. nauk. Nina Ogińska-Bulik. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawa człowieka w świetle zmian współczesnego świata / pod redakcją Antoniego Olaka i Huberta Sommera
Wydawca:
Rzeszów ; Boguchwała : Max-Druk Drukarnia Medyczna Aneta i Grzegorz Siewiorek, Monika Micek-Wilk
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
2007
Temat:
Alkoholizm
Karta Praw Podstawowych UE
Osoby z zaburzeniami psychicznymi
Przemoc w rodzinie
Patologia społeczna
Przestępczość
Seksualność
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Praca zbiorowa
Pozycja nr 37: Prawa człowieka w świetle zmian współczesnego świata / pod redakcją Antoniego Olaka i Huberta Sommera. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie : diagnoza i propozycje rozwiązań systemowych w środowisku lokalnym / Monika Szpringer, Edyta Laurman-Jarząbek, Andrzej Drapała ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Stachurski
Rok wydania:
2005
Temat:
Patologia społeczna
Przemoc w rodzinie
Społeczności lokalne
Uczniowie
Uzależnienie (nałóg)
Zapobieganie
Zwalczanie
Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie)
Polska
Województwo świętokrzyskie (1999- )
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 38: Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie : diagnoza i propozycje rozwiązań systemowych w środowisku lokalnym / Monika Szpringer, Edyta Laurman-Jarząbek, Andrzej Drapała ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny
Wydawca:
Warszawa : "Żak"
Rok wydania:
2003
Temat:
Patologia społeczna
Pedagogika resocjalizacyjna
Profilaktyka społeczna
Zwalczanie
Polska
Edukacja i pedagogika
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 39: Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internet jako przestrzeń relacji społecznych : szanse, ograniczenia, perspektywy / redakcja naukowa Dorota Siemieniecka, Monika Szabłowska-Zaremba ; przy współpracy Magdaleny Owczarczyk, Natalii Stek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2021
Temat:
Internet
Komunikacja elektroniczna
Komunikacja interpersonalna
Kontrola
Kultura
Patologia społeczna
Relacje międzyludzkie
Informatyka i technologie informacyjne
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
E-booki
Publikacje naukowe
Dokumenty elektroniczne
Praca zbiorowa
Pozycja nr 40: Internet jako przestrzeń relacji społecznych : szanse, ograniczenia, perspektywy / redakcja naukowa Dorota Siemieniecka, Monika Szabłowska-Zaremba ; przy współpracy Magdaleny Owczarczyk, Natalii Stek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Dokument elektroniczny
    Wyświetlanie 1-40 z 40

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies