Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Organizacja"" wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem : (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym) : monografia / redakcja: Leszek M. Pacholski, Stefan Trzcieliński
Wydawca:
Poznań : Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska
Rok wydania:
2003
Temat:
Otoczenie firmy
Organizacja ucząca się
Organizacje wirtualne
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Monografia
Pozycja nr 1: Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem : (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym) : monografia / redakcja: Leszek M. Pacholski, Stefan Trzcieliński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu : praca zbiorowa / pod redakcją Rafała Krupskiego
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2005
Temat:
Elastyczność (zarządzanie)
Organizacja ucząca się
Organizacje wirtualne
Otoczenie firmy
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Praca zbiorowa
Pozycja nr 3: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu : praca zbiorowa / pod redakcją Rafała Krupskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja wirtualna : koncepcja i jej wpływ na innowacyjność / Anna Sankowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Rok wydania:
copyright 2009
Temat:
Organizacje wirtualne
Przedsiębiorstwo wirtualne
Rzeczywistość wirtualna
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 4: Organizacja wirtualna : koncepcja i jej wpływ na innowacyjność / Anna Sankowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie organizacją wirtualną / Malcolm Warner, Morgen Witzel ; przełożył Jacek Kardaszewski
Wydawca:
Kraków : Oficyna Ekonomiczna
Rok wydania:
2005
Temat:
Gospodarka elektroniczna
Organizacja
Organizacje wirtualne
Przedsiębiorstwo
Zarządzanie
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 5: Zarządzanie organizacją wirtualną / Malcolm Warner, Morgen Witzel ; przełożył Jacek Kardaszewski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / pod redakcją Zenona Wiśniewskiego i Aleksego Pocztowskiego
Wydawca:
Kraków : Oficyna Ekonomiczna
Rok wydania:
2004
Seria:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)
Temat:
Organizacja ucząca się
Organizacje wirtualne
Rynek pracy
Telepraca
Zarządzanie
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 6: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / pod redakcją Zenona Wiśniewskiego i Aleksego Pocztowskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja wirtualna / Maciej Brzozowski
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2010
Temat:
Organizacje wirtualne
Przedsiębiorstwo wirtualne
Rzeczywistość wirtualna
Telepraca
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 7: Organizacja wirtualna / Maciej Brzozowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kompetencje menedżerów w organizacji wirtualnej / Czesław Zając (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania), Katarzyna Prokopowicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Szkoła Doktorska)
Rok wydania:
2022
Temat:
Menedżerowie
Organizacje wirtualne
Organizacja pracy
Zarządzanie
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Pozycja nr 8: Kompetencje menedżerów w organizacji wirtualnej / Czesław Zając (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania), Katarzyna Prokopowicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Szkoła Doktorska). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo przyszłości : praca zbiorowa / pod redakacją Wiesława M. Grudzewskiego i Ireny K. Hejduk
Wydawca:
Warszawa : "Difin"
Rok wydania:
2000
Temat:
Organizacja
Organizacja ucząca się
Przedsiębiorstwo
Prognozy
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Praca zbiorowa
Pozycja nr 9: Przedsiębiorstwo przyszłości : praca zbiorowa / pod redakacją Wiesława M. Grudzewskiego i Ireny K. Hejduk. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody zarządzania przedsiębiorstwem / Kazimierz Perechuda
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Wydanie:
Wydanie 2 zmienione i rozszerzone
Rok wydania:
1999
Temat:
Organizacje wirtualne
Przedsiębiorstwo
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 10: Metody zarządzania przedsiębiorstwem / Kazimierz Perechuda. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska w organizacjach międzynarodowych / pod redakcją Stanisława Parzymiesa i Ireny Popiuk-Rysińskiej ; Fundacja Studiów Międzynarodowych
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar"
Rok wydania:
1998
Temat:
Organizacje międzynarodowe
Polityka zagraniczna
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 11: Polska w organizacjach międzynarodowych / pod redakcją Stanisława Parzymiesa i Ireny Popiuk-Rysińskiej ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucje i organizacje : pochodzenie, powstawanie, funkcje, przekształcenia / Włodzimierz Pańków
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Poltext
Rok wydania:
copyright 2014
Temat:
Organizacje
Socjologia i społeczeństwo
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 12: Instytucje i organizacje : pochodzenie, powstawanie, funkcje, przekształcenia / Włodzimierz Pańków. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Eseje z dziedziny kierowania organizacjami / pod redakcją Lesława Martana
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
2005
Temat:
Kultura organizacyjna
Organizacja
Struktura organizacyjna
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 13: Eseje z dziedziny kierowania organizacjami / pod redakcją Lesława Martana. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wirtualne organizacje w wieoosobowych grach sieciowych / Bartosz Mazurkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Rok wydania:
2020
Temat:
Gry online
Organizacje wirtualne
Informatyka i technologie informacyjne
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Pozycja nr 14: Wirtualne organizacje w wieoosobowych grach sieciowych / Bartosz Mazurkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji : model tercji organizacji - ujęcie fraktalne / Agnieszka A. Szpitter
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Organizacja
Organizacja ucząca się
Przedsiębiorstwo
Zarządzanie projektami
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 15: Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji : model tercji organizacji - ujęcie fraktalne / Agnieszka A. Szpitter. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Handbook of organization studies / edited by Steward R. Clegg, Cynthia Hardy, Walter R. Nord
Wydawca:
London : SAGE Publications
Rok wydania:
1997
Temat:
Organizacja
Zarządzanie
Management
Organization
Organizational sociology
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 16: Handbook of organization studies / edited by Steward R. Clegg, Cynthia Hardy, Walter R. Nord. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
10 lat Światowej Organizacji Handlu / redakcja: Jerzy Rymarczyk, Marek Wróblewski
Wydawca:
Wrocław : Arboretum
Rok wydania:
2005
Seria:
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze : aktualne problemy
Temat:
Światowa Organizacja Handlu (WTO)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 17: 10 lat Światowej Organizacji Handlu / redakcja: Jerzy Rymarczyk, Marek Wróblewski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Patologie organizacyjne - diagnoza i interwencja / Ryszard Stocki
Wydawca:
Kraków : Oficyna Ekonomiczna
Rok wydania:
2005
Temat:
Organizacje
Zachowanie organizacyjne
Psychologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Case study (studium przypadku)
Pozycja nr 18: Patologie organizacyjne - diagnoza i interwencja / Ryszard Stocki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie różnorodnością w organizacji / Wojciech Leoński, Anna Pluta, Anna Wieczorek-Szymańska
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Temat:
Organizacje
Zarządzanie różnorodnością
Zarządzanie turkusowe
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 20: Zarządzanie różnorodnością w organizacji / Wojciech Leoński, Anna Pluta, Anna Wieczorek-Szymańska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie : jak zarządzać i być zarządzanym / Jerzy Kisielnicki
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2008
Temat:
Organizacje wirtualne
Planowanie strategiczne
Przywództwo
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami
Zarządzanie wiedzą
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 21: Zarządzanie : jak zarządzać i być zarządzanym / Jerzy Kisielnicki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy tworzenia organizacji wirtualnych / Albert Szałda (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego), prof. dr hab. Piotr Zaskórski (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego), Joanna Adameczek (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Rok wydania:
2023
Temat:
Czwarta rewolucja przemysłowa
Organizacje wirtualne
Wirtualizacja
Zarządzanie
Informatyka i technologie informacyjne
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Pozycja nr 22: Wybrane problemy tworzenia organizacji wirtualnych / Albert Szałda (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego), prof. dr hab. Piotr Zaskórski (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego), Joanna Adameczek (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budowa i diagnoza organizacji uczących się / Adrianna Jaskanis
Rok wydania:
2016
Temat:
Organizacja ucząca się
Gatunek / Forma:
Artykuły
Pozycja nr 23: Budowa i diagnoza organizacji uczących się / Adrianna Jaskanis. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój organizacyjny szkoły : moduł I / Zbigniew Radwan
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej ; Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonakwnia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji
Rok wydania:
[ca 1994]
Seria:
Doskonalenie Zarządzania Oświatą
Temat:
Organizacja
Szkolnictwo
Zarządzanie oświatą
Edukacja i pedagogika
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 24: Rozwój organizacyjny szkoły : moduł I / Zbigniew Radwan. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie / Aldona Glińska-Neweś
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2007
Temat:
Kultura organizacyjna
Organizacja ucząca się
Zarządzanie wiedzą
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 25: Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie / Aldona Glińska-Neweś. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Siła i solidarność : strategia NATO 1949-1989 / Robert Kupiecki ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Wydawca:
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Wydanie:
Wyd. 2. przejrz. i uzup
Rok wydania:
2012
Temat:
NATO
Bezpieczeństwo i wojskowość
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 26: Siła i solidarność : strategia NATO 1949-1989 / Robert Kupiecki ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
NATO / Julian Kaczmarek, Julian Skrzyp
Wydawca:
Wrocław : "Atla 2"
Rok wydania:
2003
Temat:
NATO
Bezpieczeństwo i wojskowość
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 27: NATO / Julian Kaczmarek, Julian Skrzyp. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
NATO : vademecum / [tłumaczenie Robert Kupiecki et al. ; autor rozdziału Polska w partnerstwie z NATO Witold Waszczykowski]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo "Bellona" ; Biuro Prasy i Informacji Ministerstwo Obrony Narodowej
Rok wydania:
1995
Temat:
NATO
Bezpieczeństwo i wojskowość
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 28: NATO : vademecum / [tłumaczenie Robert Kupiecki et al. ; autor rozdziału Polska w partnerstwie z NATO Witold Waszczykowski]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacje międzynarodowe : założenia, cele, działalność : podręcznik akademicki / Ewa Latoszek, Magdalena Proczek
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2001
Temat:
Amnesty International
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
ICAO
Mercosur
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
NAFTA (organizacja)
NATO
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Światowa Organizacja Handlu (WTO)
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
UNESCO
Organizacje międzynarodowe
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 29: Organizacje międzynarodowe : założenia, cele, działalność : podręcznik akademicki / Ewa Latoszek, Magdalena Proczek. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzyrządowe organizacje międzynarodowe : finansowanie działalności - przykład ONZ i MFW / Magdalena Proczek
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2013
Temat:
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
Finansowanie
Organizacje międzynarodowe
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 30: Międzyrządowe organizacje międzynarodowe : finansowanie działalności - przykład ONZ i MFW / Magdalena Proczek. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja działań promocyjnych w przedsiębiorstwie : formy współpracy z agencjami reklamowymi / Maria Ziačikova
Wydawca:
Warszawa : Międzynarodowa Szkoła Menedżerów
Wydanie:
Wydanie drugie
Rok wydania:
1995
Temat:
Organizacja
Promocja handlowa
Przedsiębiorstwo
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 31: Organizacja działań promocyjnych w przedsiębiorstwie : formy współpracy z agencjami reklamowymi / Maria Ziačikova. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacje międzynarodowe : wprowadzenie do systemu / Jerzy Menkes, Andrzej Wasilkowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis"
Rok wydania:
2004
Temat:
Organizacje międzynarodowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 32: Organizacje międzynarodowe : wprowadzenie do systemu / Jerzy Menkes, Andrzej Wasilkowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacje międzynarodowe : prawo instytucjonalne / Jerzy Menkes, Andrzej Wasilkowski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
2. wyd., stan prawny na 1 czerwca 2010 r
Rok wydania:
2010
Seria:
Seria Akademicka
Temat:
Organizacje międzynarodowe
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 33: Organizacje międzynarodowe : prawo instytucjonalne / Jerzy Menkes, Andrzej Wasilkowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie człowieka w organizacji / Stanisław Korczyński
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, 1233-6408 ; nr 468
Temat:
Motywacja pracy
Organizacje
Relacje międzyludzkie
Socjologia i społeczeństwo
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 34: Funkcjonowanie człowieka w organizacji / Stanisław Korczyński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cele strategiczne zarządzania przestrzenią w świetle koncepcji zarządzania turkusowego / dr inż. Jerzy Ładysz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu )
Rok wydania:
2023
Temat:
Planowanie przestrzenne
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie turkusowe
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Pozycja nr 35: Cele strategiczne zarządzania przestrzenią w świetle koncepcji zarządzania turkusowego / dr inż. Jerzy Ładysz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo przyszłości : nowe paradygmaty zarządzania europejskiego : książka poświęcona 50-leciu pracy naukowej prof. dr inż. Wiesława M. Grudzewskiego wydana z okazji 50-lecia Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" / [redaktor naukowy Irena K. Hejduk]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz"
Rok wydania:
copyright 2003
Temat:
Grudzewski, Wiesław Maria (1933-2018).
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz".
Organizacja
Przedsiębiorstwo
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Księga pamiątkowa
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 36: Przedsiębiorstwo przyszłości : nowe paradygmaty zarządzania europejskiego : książka poświęcona 50-leciu pracy naukowej prof. dr inż. Wiesława M. Grudzewskiego wydana z okazji 50-lecia Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" / [redaktor naukowy Irena K. Hejduk]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój przedsiębiorstw : modele, czynniki, strategie : praca zbiorowa / pod red. Marii Białasiewicz ; [autorzy Maria Białasiewicz et al.]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2002
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. 414
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
Kultura organizacyjna
Organizacja
Przedsiębiorstwo
Zarządzanie strategiczne
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Praca zbiorowa
Pozycja nr 37: Rozwój przedsiębiorstw : modele, czynniki, strategie : praca zbiorowa / pod red. Marii Białasiewicz ; [autorzy Maria Białasiewicz et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota, mechanizmy działania, zasięg / pod redakcją Teresy Łoś-Nowak
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydanie:
Wydanie IV poszerzone i uaktualnione
Rok wydania:
2004
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2681
Temat:
Organizacje międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe
Polityka, politologia, administracja publiczna
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 38: Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota, mechanizmy działania, zasięg / pod redakcją Teresy Łoś-Nowak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pozarządowe instytucje społeczne : między państwem a społeczeństwem / Stanisława Golinowska i Dorota Głogosz (red.)
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1999
Seria:
Opracowania PBZ, 1507-9163 ; nr 14
Temat:
Instytucje nonprofit
Organizacje pozarządowe (NGO)
Europa Środkowo-Wschodnia
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 39: Pozarządowe instytucje społeczne : między państwem a społeczeństwem / Stanisława Golinowska i Dorota Głogosz (red.). Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzający Transportem : prawa i obowiązki, odpowiedzialność, kary ITD / [red. nacz. Aldona Kapica]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Rok wydania:
2012-
Temat:
Organizacja
Transport
Zarządzanie
Transport i logistyka
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Czasopismo fachowe
Czasopismo polskie
Pozycja nr 40: Zarządzający Transportem : prawa i obowiązki, odpowiedzialność, kary ITD / [red. nacz. Aldona Kapica]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo uczące się / Mike Pedler, Kath Aspinwall ; [tłumaczenie Grażyna Waluga]
Wydawca:
Warszawa : "Petit"
Wydanie:
Pierwsze wydanie polskie
Rok wydania:
1999
Seria:
Przedsiębiorstwa i Ludzie
Temat:
Organizacja ucząca się
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 41: Przedsiębiorstwo uczące się / Mike Pedler, Kath Aspinwall ; [tłumaczenie Grażyna Waluga]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu organizacji i zarządzania / [redaktor naukowy zeszytu Adam Stabryła]
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1994
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 417
Temat:
Organizacja
Prywatyzacja
Przedsiębiorstwo
Strategia organizacyjna
Zarządzanie
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 42: Prace z zakresu organizacji i zarządzania / [redaktor naukowy zeszytu Adam Stabryła]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Encyklopedia organizacji międzynarodowych / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo '69 : Dom Wydawiczy Totus : Fundacja Kresowa "Dialog i Tolerancja"
Rok wydania:
copyright 1997
Temat:
Organizacje międzynarodowe
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje informacyjne
Encyklopedia
Pozycja nr 43: Encyklopedia organizacji międzynarodowych / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategia organizacji : w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej / Krzysztof Obłój
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie II zmienione
Rok wydania:
2007
Temat:
Konkurencja
Organizacja
Przedsiębiorstwo
Strategia organizacyjna
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 44: Strategia organizacji : w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej / Krzysztof Obłój. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania / [redaktor naukowy zeszytu Adam Stabryła]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2003
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 616
Temat:
Kultura organizacyjna
Organizacja
Przedsiębiorstwo
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 45: Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania / [redaktor naukowy zeszytu Adam Stabryła]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rational choice theory and organizational theory : a critique / Mary Zey
Wydawca:
Thousand Oaks : SAGE Publications
Rok wydania:
1998
Temat:
Organizacja
Teoria racjonalnego wyboru
Economic man
Organizational sociology
Rational choice theory
Socjologia i społeczeństwo
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 46: Rational choice theory and organizational theory : a critique / Mary Zey. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cykl życia organizacji / Janusz W. Gościński
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1989
Temat:
Cykl życia organizacji
Organizacje gospodarcze
Organizacja
Prakseologia
Zarządzanie
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 47: Cykl życia organizacji / Janusz W. Gościński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Trzeci sektor : fasady i realia / pod red. Pawła Poławskiego ; [aut. Paweł Poławski et al.]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
2012
Seria:
Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Temat:
Instytucje nonprofit
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 48: Trzeci sektor : fasady i realia / pod red. Pawła Poławskiego ; [aut. Paweł Poławski et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Diagnoza organizacji od A do Z : praktyczny podręcznik diagnozy dla konsultantów, trenerów i menedżerów / Ryszard Stocki
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
Wydanie II
Rok wydania:
2013
Temat:
Organizacje
Psychologia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 49: Diagnoza organizacji od A do Z : praktyczny podręcznik diagnozy dla konsultantów, trenerów i menedżerów / Ryszard Stocki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The Fifth discipline fieldbook / Peter M. Senge [et al.]
Wydawca:
New York : Currency/Doubleday
Rok wydania:
copyright 1994
Temat:
Organizacja ucząca się
Praca zespołowa
Organizational effectiveness
Teams in the workplace
Work groups
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 50: The Fifth discipline fieldbook / Peter M. Senge [et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania kultury organizacyjnej : wybrane determinanty informatyczne / Kazimierz Krupa
Rok wydania:
1999
Temat:
Kultura organizacyjna
Organizacja
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Artykuły
Artykuł z czasopisma naukowego
Pozycja nr 51: Uwarunkowania kultury organizacyjnej : wybrane determinanty informatyczne / Kazimierz Krupa. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wstęp do socjologii organizacji / Maria Hirszowicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1967
Temat:
Socjologia organizacji
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 52: Wstęp do socjologii organizacji / Maria Hirszowicz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit ; [autorzy Rafał Bielawski et al.]
Wydawca:
Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego
Rok wydania:
2005
Temat:
Finanse przedsiębiorstwa
Organizacje wirtualne
Strategia
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 53: Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit ; [autorzy Rafał Bielawski et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ Zrzeszenia Konfederacji Przemysłowców i Pracodawców Europy (UNICE) na proces decyzyjny w Unii Europejskiej / Mirosław Matyja ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2000
Temat:
Zrzeszenie Konfederacji Przemysłowców i Pracodawców Europy
Unia Europejska (UE)
Decyzje - gospodarka
Grupy nacisku
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
Pracodawcy - organizacje
Przemysł
Europa
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 54: Wpływ Zrzeszenia Konfederacji Przemysłowców i Pracodawców Europy (UNICE) na proces decyzyjny w Unii Europejskiej / Mirosław Matyja ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia światowego systemu handlu : WTO - zasady i mechanizmy negocjacji / Bernard Hoekman, Michał Maciej Kostecki ; z języka angielskiego przełożył Wiktor Kisiel
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2002
Temat:
Światowa Organizacja Handlu (WTO)
Handel międzynarodowy
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu (GATT)
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Pozycja nr 55: Ekonomia światowego systemu handlu : WTO - zasady i mechanizmy negocjacji / Bernard Hoekman, Michał Maciej Kostecki ; z języka angielskiego przełożył Wiktor Kisiel. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania ludzi w organizacji / Czesław Sikorski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie pierwsze, dodruk 2
Rok wydania:
2002
Temat:
Kultura organizacyjna
Organizacje
Zachowanie
Socjologia i społeczeństwo
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 56: Zachowania ludzi w organizacji / Czesław Sikorski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategia organizacji : w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej / Krzysztof Obłój
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1998
Temat:
Analiza SWOT
Konkurencja
Organizacja
Przedsiębiorstwo
Strategia organizacyjna
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 57: Strategia organizacji : w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej / Krzysztof Obłój. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska - Ukraina : współpraca organizacji pozarządowych / [autorzy tekstów Grażyna Czubek et al.] ; Fundacja im. Stefana Batorego, [Fundacja Edukacja dla Demokracji]
Wydawca:
Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego ; Fundacja Edukacja dla Demokracji ; Grupa "Zagranica"
Rok wydania:
2003
Temat:
Instytucje nonprofit
Współdziałanie
Polska
Ukraina
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 58: Polska - Ukraina : współpraca organizacji pozarządowych / [autorzy tekstów Grażyna Czubek et al.] ; Fundacja im. Stefana Batorego, [Fundacja Edukacja dla Demokracji]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie organizacje we Francji na podstawie dokumentacji Klubu Polskiego w Rosières (dep. Cher) w latach 1923-1939 / Maciej Matraś
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2002
Temat:
Organizacje polonijne
Polacy za granicą
Francja
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 59: Polskie organizacje we Francji na podstawie dokumentacji Klubu Polskiego w Rosières (dep. Cher) w latach 1923-1939 / Maciej Matraś. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Związek Eleusis i jego czasopismo / Marta Polańska
Rok wydania:
2000
Temat:
Eleusis (organizacja)
Czasopismo polskie
Organizacje katolickie
Mesjanizm
Polska
Historia
Media i komunikacja społeczna
Gatunek / Forma:
Artykuły
Artykuł z czasopisma naukowego
Artykuł z czasopisma prasoznawczego
Pozycja nr 60: Związek Eleusis i jego czasopismo / Marta Polańska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania / Zofia Mikołajczyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie trzecie
Rok wydania:
1999
Temat:
Organizacja
Organizacja pracy
Zarządzanie
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 61: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania / Zofia Mikołajczyk. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja ucząca się / Jerzy Rokita
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Organizacja ucząca się
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 62: Organizacja ucząca się / Jerzy Rokita. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Anna Zarębska
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
copyright 2009
Temat:
Kultura organizacyjna
Organizacja
Przedsiębiorstwo
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 63: Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Anna Zarębska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie organizacją : aspekt socjologiczny / Lidia Zbiegień-Maciąg, Wojciech Pawnik
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwa AGH
Wydanie:
Wydanie drugie
Rok wydania:
1998
Seria:
Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 0239-6114 ; nr 1547
Temat:
Kultura organizacyjna
Organizacje
Zarządzanie
Socjologia i społeczeństwo
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 64: Zarządzanie organizacją : aspekt socjologiczny / Lidia Zbiegień-Maciąg, Wojciech Pawnik. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie II zmienione
Rok wydania:
2007
Temat:
Kultura organizacyjna
Organizacje
Przywództwo
Relacje międzyludzkie
Zachowanie organizacyjne
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Psychologia
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 65: Zachowania człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kultura organizacyjna jako element wspierający człowieka w organizacji / Paulina Gajewska
Rok wydania:
2021
Temat:
Kultura organizacyjna
Organizacja
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Pozycja nr 66: Kultura organizacyjna jako element wspierający człowieka w organizacji / Paulina Gajewska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak naprawdę działają organizacje : siedem kluczy do zrozumienia ich funkcjonowania, struktury i roli w naszej codzienności / Henry Mintzberg ; przekład Magda Witkowska
Wydawca:
Warszawa : MT Biznes
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2024
Temat:
Organizacje
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 67: Jak naprawdę działają organizacje : siedem kluczy do zrozumienia ich funkcjonowania, struktury i roli w naszej codzienności / Henry Mintzberg ; przekład Magda Witkowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kierowanie zmianą : moduł III : suplement / Dorota Ekiert-Grabowska
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej ; Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji
Rok wydania:
copyright 1997
Temat:
Innowacje pedagogiczne
Metody nauczania
Metody wychowawcze
Organizacja
Szkolnictwo
Edukacja i pedagogika
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Poradniki i przewodniki
Poradnik
Pozycja nr 68: Kierowanie zmianą : moduł III : suplement / Dorota Ekiert-Grabowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koncepcja struktury organizacji procesowej / Piotr Grajewski
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2003
Temat:
Organizacja ucząca się
Przedsiębiorstwo
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 69: Koncepcja struktury organizacji procesowej / Piotr Grajewski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Piąta dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / Peter M. Senge ; przełożyła Helena Korolewska-Mróz
Wydawca:
Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych
Wydanie:
Wydanie III
Rok wydania:
2002
Seria:
Publikacje Biznesowe
Temat:
Organizacja ucząca się
Praca umysłowa
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 70: Piąta dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / Peter M. Senge ; przełożyła Helena Korolewska-Mróz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele / Alina Petrowa-Wasilewicz
Wydawca:
Warszawa : Katolicka Agencja Informacyjna
Rok wydania:
2000
Temat:
Laikat
Organizacje katolickie
Polska
Religia i duchowość
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje informacyjne
Encyklopedia
Pozycja nr 71: Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele / Alina Petrowa-Wasilewicz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rodzaje uczestnictwa : instytucje społeczne Kościoła i jednostki parafialne w świetle badań statystyczno-socjologicznych = The Forms of participation : social institutions of the catolic church and the parish level civic units in light of a socjological statistical study / Włodzimierz Okrasa, Jan Herbst
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Katolicyzm
Organizacje charytatywne
Parafie
Polska
Religia i duchowość
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Dane statystyczne
Pozycja nr 72: Rodzaje uczestnictwa : instytucje społeczne Kościoła i jednostki parafialne w świetle badań statystyczno-socjologicznych = The Forms of participation : social institutions of the catolic church and the parish level civic units in light of a socjological statistical study / Włodzimierz Okrasa, Jan Herbst. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształtowanie przedsiębiorstw / Edward Zbigniew Mróz ; przedmowa Norman Davies
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Baran i Suszczyński
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1998
Temat:
Organizacja
Przedsiębiorstwo
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 73: Kształtowanie przedsiębiorstw / Edward Zbigniew Mróz ; przedmowa Norman Davies. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej / pod redakcją naukową Ewy Kantowicz
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Wydanie:
Wydanie 2. poszerzone
Rok wydania:
copyright 2011
Temat:
Instytucje nonprofit
Opieka społeczna
Organizacja
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 74: Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej / pod redakcją naukową Ewy Kantowicz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim / Ewa Leś ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR
Rok wydania:
2013
Temat:
Instytucje nonprofit
Polityka społeczna
Kraje Unii Europejskiej
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 75: Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim / Ewa Leś ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie organizacją w sytuacjach kryzysowych / redakcja naukowa Monika Murawska
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2023
Temat:
COVID-19
Kryzys
Organizacje
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie turkusowe
Gospodarka, ekonomia, finanse
Informatyka i technologie informacyjne
Transport i logistyka
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Monografia
Praca zbiorowa
Pozycja nr 76: Zarządzanie organizacją w sytuacjach kryzysowych / redakcja naukowa Monika Murawska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO : (analiza porównawcza) / Natasza Lubik-Reczek
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2011
Temat:
NATO
Unia Europejska (UE)
Polityka wewnętrzna
Kraje dawnej Jugosławii
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 77: Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO : (analiza porównawcza) / Natasza Lubik-Reczek. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska - NATO : traktaty, gwarancje, zobowiązania / [oprac. Maria Wągrowska et al.]
Wydawca:
Warszawa : Bellona : przy współpr. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON [Ministerstwa Obrony Narodowej] Biura Prasy i Informacji MON
Rok wydania:
1999
Temat:
NATO
Źródła historyczne
Polska
Gatunek / Forma:
Książki
Umowa międzynarodowa
Pozycja nr 78: Polska - NATO : traktaty, gwarancje, zobowiązania / [oprac. Maria Wągrowska et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak organizować czas : nowe wydanie / Lothar J. Seiwert ; przekład z języka niemieckiego Elżbieta Kaźmierczak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
1998
Temat:
Czas pracy
Organizacja
Zarządzanie czasem
Zarządzanie czasem pracy
Praca, kariera, pieniądze
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Poradniki i przewodniki
Poradnik
Pozycja nr 79: Jak organizować czas : nowe wydanie / Lothar J. Seiwert ; przekład z języka niemieckiego Elżbieta Kaźmierczak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej / pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke
Wydawca:
Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos"
Rok wydania:
2013
Temat:
Mniejszości narodowe
Organizacje
Polska
Historia
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 80: Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej / pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing usług organizacji niekomercyjnych / Magdalena Krzyżanowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
Rok wydania:
2000
Temat:
Instytucje nonprofit
Marketing
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 81: Marketing usług organizacji niekomercyjnych / Magdalena Krzyżanowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych / redakcja naukowa: A. Chodyński, M. Huczek, I. Socha ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Instytut Zarządzania Organizacjami
Wydawca:
Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu
Rok wydania:
2002
Temat:
Bibliotekarstwo
Instytucje nonprofit
Marketing
Wizerunek biblioteki
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 82: Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych / redakcja naukowa: A. Chodyński, M. Huczek, I. Socha ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Instytut Zarządzania Organizacjami. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Firma we współczesnej myśli ekonomicznej : studium teoretyczno-metodologiczne / Jerzy Boehlke
Wydawca:
Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2010
Seria:
Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Temat:
Organizacja
Przedsiębiorstwo
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 83: Firma we współczesnej myśli ekonomicznej : studium teoretyczno-metodologiczne / Jerzy Boehlke. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Województwo Podlaskie, Podregiony, Powiaty, Gminy / Urząd Statystyczny w Białymstoku = Podlaskie Voivodship, Subregions, Powiats, Gminas / Statistical Office in Białystok ; [zespół red. przewodn. Halina Łupińska]
Wydawca:
Białystok : US
Rok wydania:
2004-
Temat:
Statystyka
Pozycja nr 84: Województwo Podlaskie, Podregiony, Powiaty, Gminy / Urząd Statystyczny w Białymstoku = Podlaskie Voivodship, Subregions, Powiats, Gminas / Statistical Office in Białystok ; [zespół red. przewodn. Halina Łupińska]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tilt! : irreverent lessons for leading innovation in the new economy / Louis Patler
Wydawca:
Oxford : Capstone
Rok wydania:
copyright 1999
Temat:
Innowacje
Organizacja
Przywództwo
Executives - attitudes
Leadership
Organizational change
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 85: Tilt! : irreverent lessons for leading innovation in the new economy / Louis Patler. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tożsamość korporacyjna i organizacyjna : dwie strony tego samego medalu / Grahame R. Dowling, Tayo Otubanjo ; oprac. z ang. Jarosław Sawicki
Rok wydania:
2012
Temat:
Kultura organizacyjna
Organizacje
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Artykuły
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
Artykuł z czasopisma naukowego
Pozycja nr 87: Tożsamość korporacyjna i organizacyjna : dwie strony tego samego medalu / Grahame R. Dowling, Tayo Otubanjo ; oprac. z ang. Jarosław Sawicki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa / red. nauk. Robert Nowacki
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2010
Temat:
Innowacje
Zarządzanie
Przedsiębiorstwo
Organizacja
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 88: Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa / red. nauk. Robert Nowacki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin ; przekł. [z ang.] Michał Rusiński
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Rok wydania:
1996
Temat:
Organizacja
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 89: Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin ; przekł. [z ang.] Michał Rusiński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu organizacji i zarządzania / [redaktor naukowy zeszytu Adam Stabryła]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2005
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 673
Temat:
Konkurencja
Kultura organizacyjna
Organizacja
Strategia
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 90: Prace z zakresu organizacji i zarządzania / [redaktor naukowy zeszytu Adam Stabryła]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategie zatrudnienia organizacji międzynarodowych UE, MOP, OECD / Irena Boruta
Wydawca:
Warszawa : Instytut Spraw Publicznych
Rok wydania:
2002
Seria:
Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych
Temat:
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Unia Europejska (UE)
Organizacje międzynarodowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Zatrudnienie
Kraje rozwinięte
Kraje Unii Europejskiej
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 91: Strategie zatrudnienia organizacji międzynarodowych UE, MOP, OECD / Irena Boruta. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Enabling knowledge creation : how to unlock thy mystery of tacit knowledge and release the power of innovation / Georg von Krogh, Kazuo Ichijo, Ikujiro Nonaka
Wydawca:
Oxford : Oxford University Press
Rok wydania:
2000
Temat:
Komunikacja wewnętrzna
Organizacja ucząca się
Zarządzanie wiedzą
Communication in management
Creative ability in business
Organizational learning
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 92: Enabling knowledge creation : how to unlock thy mystery of tacit knowledge and release the power of innovation / Georg von Krogh, Kazuo Ichijo, Ikujiro Nonaka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Understanding and managing organizational behavior / Jennifer M. George, Gareth R. Jones
Wydawca:
Reading : Addison Wesley Publishing
Rok wydania:
1996
Temat:
Kultura organizacyjna
Motywacja pracy
Organizacja ucząca się
Praca zespołowa
Zarządzanie
Zachowanie organizacyjne
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Organizational behavior
Organizational effectiveness
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 93: Understanding and managing organizational behavior / Jennifer M. George, Gareth R. Jones. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : formy, metody, koncepcje, trendy / redakcja naukowa Tadeusz Falencikowski, Janusz Dworak
Wydawca:
Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 1899-9867 ; t. 8
Temat:
Organizacja
Przedsiębiorstwo społeczne
Przedsiębiorstwo wirtualne
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
Zarządzanie
Zarządzanie projektami
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 94: Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : formy, metody, koncepcje, trendy / redakcja naukowa Tadeusz Falencikowski, Janusz Dworak. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wymiary użyteczności społecznej : biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie / pod redakcją Grzegorza Makowskiego, Małgorzaty Koziarek
Wydawca:
Warszawa : Instytut Spraw Publicznych
Rok wydania:
2009
Temat:
Instytucje nonprofit
Partnerstwo publiczno-prywatne
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 95: Wymiary użyteczności społecznej : biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie / pod redakcją Grzegorza Makowskiego, Małgorzaty Koziarek. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych / Janusz Rydzkowski
Wydawca:
Warszawa : "Wiedza Powszechna"
Wydanie:
Wyd. 2 uaktual
Rok wydania:
2003
Temat:
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje informacyjne
Encyklopedia
Pozycja nr 96: Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych / Janusz Rydzkowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / redakcja naukowa Adam Stabryła ; autorzy: Beata Barczak [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2009
Seria:
Zarządzanie
Temat:
Gospodarka oparta na wiedzy
Organizacja ucząca się
Przedsiębiorstwo
Struktura organizacyjna
Zarządzanie wiedzą
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 97: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / redakcja naukowa Adam Stabryła ; autorzy: Beata Barczak [et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Projektowanie organizacji / Beata Glinka, Przemysław Hensel
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2006
Temat:
Organizacja
Przedsiębiorstwo
Struktura organizacyjna
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 98: Projektowanie organizacji / Beata Glinka, Przemysław Hensel. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : II Konferencja naukowa, Zielona Góra 1997
Wydawca:
Zielona Góra : Instytut Organizacji i Zarządzania. Politechnika Zielonogórska
Rok wydania:
1997
Temat:
Kultura organizacyjna
Organizacja
Przedsiębiorstwo
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 99: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : II Konferencja naukowa, Zielona Góra 1997. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dynamiczna firma usługowa : wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania / Zbigniew Antczak, Stanisław Gałwa
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2000
Seria:
Academia Oeconomica
Temat:
Organizacja
Przedsiębiorstwo usługowe
Struktura organizacyjna
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 100: Dynamiczna firma usługowa : wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania / Zbigniew Antczak, Stanisław Gałwa. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne koncepcje zarządzania / Monika Kostera
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Kultura organizacyjna
Strategia organizacyjna
Struktura organizacyjna
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 101: Współczesne koncepcje zarządzania / Monika Kostera. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doradztwo naukowe (Action Research) jako metoda sprzyjająca uczeniu się organizacji i tworzeniu wiedzy / Aleksander Chrostowski
Rok wydania:
2016
Temat:
Action Research
Organizacja ucząca się
Zarządzanie wiedzą
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Artykuły
Artykuł z pracy zbiorowej
Pozycja nr 104: Doradztwo naukowe (Action Research) jako metoda sprzyjająca uczeniu się organizacji i tworzeniu wiedzy / Aleksander Chrostowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski ruch wolnościowy "Niepodległość i Demokracja" i jego organ prasowy - "Trybuna" : dzieje ruchu, periodyku i innych czasopism wydawanych przez PRW "NiD" / Artur Trudzik
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Neriton
Rok wydania:
2009
Temat:
Niepodległość i Demokracja (organizacja).
Polski Ruch Wolnościowy "Niepodległość i Demokracja"
Trybuna (czasopismo ; 1945-1956)
Czasopismo polonijne
Organizacje polonijne
Polacy
Czasopismo polityczne
Wielka Brytania
Historia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 106: Polski ruch wolnościowy "Niepodległość i Demokracja" i jego organ prasowy - "Trybuna" : dzieje ruchu, periodyku i innych czasopism wydawanych przez PRW "NiD" / Artur Trudzik. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska - NATO : wprowadzenie i wybór dokumentów 1990-1997 / pod redakcją Janusza Stefanowicza ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1997
Temat:
NATO
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 107: Polska - NATO : wprowadzenie i wybór dokumentów 1990-1997 / pod redakcją Janusza Stefanowicza ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska w NATO : wymiar ekonomiczno-finansowy / Paweł Wieczorek
Wydawca:
Warszawa : BPiI MON : "Leprint"
Rok wydania:
1998
Seria:
Studia i Materiały / Biuro Prasy i Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej ; nr 49
Temat:
NATO
Finanse
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 108: Polska w NATO : wymiar ekonomiczno-finansowy / Paweł Wieczorek. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria organizacji / James G. March i Herbert A. Simon ; [współudział Harold Guetzkow ; tłumaczenie Stanisław Łypacewicz ; słowo wstępne Edward Lipiński]
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1964
Temat:
Organizacja
Teoria organizacji
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 110: Teoria organizacji / James G. March i Herbert A. Simon ; [współudział Harold Guetzkow ; tłumaczenie Stanisław Łypacewicz ; słowo wstępne Edward Lipiński]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky Griffin ; przekład Michał Rusiński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie pierwsze, dodruk 6
Rok wydania:
2001
Temat:
Organizacje
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Pozycja nr 111: Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky Griffin ; przekład Michał Rusiński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin ; przekł. Michał Rusiński ; red. nauk. przekł. Zofia Mikołajczyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wyd. 2 zm., (3 dodr.)
Rok wydania:
2007
Temat:
Organizacje
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Pozycja nr 112: Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin ; przekł. Michał Rusiński ; red. nauk. przekł. Zofia Mikołajczyk. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky Griffin ; tł. z ang. Michał Rusiński
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 7
Rok wydania:
2002
Temat:
Organizacje
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Pozycja nr 113: Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky Griffin ; tł. z ang. Michał Rusiński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego : zarządzanie, finanse, efektywność, rozwój / Beata Filipiak (redakcja) ; [autorzy]. Małgorzata Brojak-Trzaskowska [et al.]
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2009
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa
Organizacja
Przedsiębiorstwo handlowe
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 114: Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego : zarządzanie, finanse, efektywność, rozwój / Beata Filipiak (redakcja) ; [autorzy]. Małgorzata Brojak-Trzaskowska [et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Antropologia organizacji : jak prowadzić badania terenowe? / Monika Kostera, Paweł Krzyworzeka, Marta Połeć
Wydawca:
Warszawa : PWN
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2023
Seria:
Nowoczesne Zarządzanie
Temat:
Antropologia organizacji
Badania etnologiczne
Badania naukowe
Badania terenowe
Etnografia
Kultura organizacyjna
Metodologia
Organizacja
Etnologia i antropologia kulturowa
Socjologia i społeczeństwo
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Podręcznik
Pozycja nr 115: Antropologia organizacji : jak prowadzić badania terenowe? / Monika Kostera, Paweł Krzyworzeka, Marta Połeć. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dobra organizacja : praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu / Janet Brigham [!] Bernstel, Stephen Windhaus ; [tłumaczenie Magdalena Jońska]
Wydawca:
Warszawa : K.E. Liber
Rok wydania:
2001
Seria:
W 10 Minut
Zarządzanie
Temat:
Czas
Organizacja
Prakseologia
Zarządzanie czasem
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Poradniki i przewodniki
Poradnik
Pozycja nr 116: Dobra organizacja : praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu / Janet Brigham [!] Bernstel, Stephen Windhaus ; [tłumaczenie Magdalena Jońska]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Anatomia zarządzania organizacją : umiejętności menedżera, budowa struktur organizacyjnych, kształcenie strategii firmy, skuteczne motywowanie pracowników, przywództwo w organizacjach gospodarczych, komunikowanie się w grupie, zarządzanie zasobami ludzkimi / Jerzy Szczupaczyński
Wydawca:
Warszawa : Międzynarodowa Szkoła Menedżerów
Rok wydania:
copyright 1998
Seria:
Biblioteka Menedżera / Międzynarodowa Szkoła Menedżerów
Temat:
Kultura organizacyjna
Motywacja pracy
Ocena pracowników
Organizacje
Rekrutacja pracowników
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 117: Anatomia zarządzania organizacją : umiejętności menedżera, budowa struktur organizacyjnych, kształcenie strategii firmy, skuteczne motywowanie pracowników, przywództwo w organizacjach gospodarczych, komunikowanie się w grupie, zarządzanie zasobami ludzkimi / Jerzy Szczupaczyński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie : teoria i praktyka / Anna Zarębska
Wydawca:
Warszawa : "Difin"
Rok wydania:
2002
Temat:
Kultura organizacyjna
Organizacja
Przedsiębiorstwo
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 118: Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie : teoria i praktyka / Anna Zarębska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odporność organizacyjna jako podstawa ciągłości działania = Organizational resilience as the basis of business continuity / dr hab. Sławomir Zapłata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Zarządzania), Piotr Kwiatek (Akademia Leona Koźmińskiego. Katedra Marketingu)
Rok wydania:
2022
Temat:
Cykl życia organizacji
Odporność (ekonomia)
Organizacja
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Publikacje fachowe
Artykuł przeglądowy
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
Artykuł z czasopisma naukowego
Pozycja nr 119: Odporność organizacyjna jako podstawa ciągłości działania = Organizational resilience as the basis of business continuity / dr hab. Sławomir Zapłata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Zarządzania), Piotr Kwiatek (Akademia Leona Koźmińskiego. Katedra Marketingu). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie czasem / John Adair ; [przekład Dariusz Bakalarz]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka
Rok wydania:
copyright 2000
Seria:
Anatomia biznesu / John Adair
Temat:
Czas pracy
Organizacja
Zarządzanie czasem
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Poradniki i przewodniki
Poradnik
Pozycja nr 120: Zarządzanie czasem / John Adair ; [przekład Dariusz Bakalarz]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania ludzi w organizacji / Czesław Sikorski
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie 1, dodruk 1
Rok wydania:
2001
Temat:
Organizacje
Zachowanie
Socjologia i społeczeństwo
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 121: Zachowania ludzi w organizacji / Czesław Sikorski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomizacja organizacji pozarządowych : możliwość czy konieczność? / Jan Jakub Wygnański
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Klon/Jawor
Rok wydania:
2008
Temat:
Ekonomika
Instytucje nonprofit
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 122: Ekonomizacja organizacji pozarządowych : możliwość czy konieczność? / Jan Jakub Wygnański. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność innowacyjna w przedsiębiorstwie / Franciszek Budziński ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie. Wydział Ekonomiczny
Wydawca:
Rzeszów : UMCS. Filia
Rok wydania:
1997
Seria:
Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Filia w Rzeszowie, 1230-512X ; nr 11
Temat:
Innowacje
Organizacja
Przedsiębiorstwo
Przemysł
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 123: Działalność innowacyjna w przedsiębiorstwie / Franciszek Budziński ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie. Wydział Ekonomiczny. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O nauce organizacji : wybór pism / Karol Adamiecki ; wyboru dokonał oraz wstepem i komentarzem opatrzył Zbigniew Heidrich
Wydawca:
Warszawa : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie drugie
Rok wydania:
1985
Temat:
Adamiecki, Karol (1866-1933)
Organizacja
Organizacja pracy
Prakseologia
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 124: O nauce organizacji : wybór pism / Karol Adamiecki ; wyboru dokonał oraz wstepem i komentarzem opatrzył Zbigniew Heidrich. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie organizacji dynamicznej / Marek Brzeziński
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2021
Temat:
Organizacja
Struktura organizacyjna
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 126: Modelowanie organizacji dynamicznej / Marek Brzeziński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość w teorii i praktyce gospodarczej. Cz. 2 / pod red. Wacława Grzybowskiego
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1996
Seria:
Studia i Materiały / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Ekonomii ; t. 10
Temat:
Przedsiębiorstwo
Rynek (ekonomia)
Zarządzanie
Organizacja
Zarządzanie i marketing
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 127: Przedsiębiorczość w teorii i praktyce gospodarczej. Cz. 2 / pod red. Wacława Grzybowskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym w dobie turbulencji rynkowych : zagadnienia wybrane / praca pod red. Nemezjusza M. Pazio i Krzysztofa Santarka
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Rok wydania:
2014
Temat:
Organizacja
Przedsiębiorstwo
Zarządzanie
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 132: Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym w dobie turbulencji rynkowych : zagadnienia wybrane / praca pod red. Nemezjusza M. Pazio i Krzysztofa Santarka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Entrepreneurship : successfully launching new ventures / Bruce R. Barringer, R. Duane Ireland
Wydawca:
Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall
Wydanie:
Second edition
Rok wydania:
copyright 2008
Seria:
Prentice Hall Entrepreneurship Series
Temat:
Organizacja
Przedsiębiorczość (postawa)
Przedsiębiorstwo
Entrepreneurship
New business enterprises
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 133: Entrepreneurship : successfully launching new ventures / Bruce R. Barringer, R. Duane Ireland. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organize ourselves! : inspirations and ideas for self-organization and self-management / Monika Kostera
Wydawca:
[London] : Mayfly Books
Rok wydania:
2019
Temat:
Organizacja
Zarządzanie czasem
Rozwój osobowości
Zarządzanie
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
E-booki
Publikacje naukowe
Monografia
Pozycja nr 134: Organize ourselves! : inspirations and ideas for self-organization and self-management / Monika Kostera. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategie innowacyjne przedsiębiorstw / Władysław Janasz [et al.]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2001
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; nr 371
Temat:
Innowacje
Organizacja
Przedsiębiorstwo
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 135: Strategie innowacyjne przedsiębiorstw / Władysław Janasz [et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2002
Temat:
Kultura organizacyjna
Organizacje
Przywództwo
Relacje międzyludzkie
Zachowanie
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Psychologia
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 136: Zachowania człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych / redakcja Krzysztof Ciejpa-Znamirowski, Marek Pawlak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2004
Seria:
Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 5
Temat:
Finanse przedsiębiorstwa
Innowacje
Kultura organizacyjna
Organizacja
Przedsiębiorstwo
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Pozycja nr 137: Współczesne przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych / redakcja Krzysztof Ciejpa-Znamirowski, Marek Pawlak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka