Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Integracja społeczna"" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-27 z 27
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Źródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa / [Czesław Sikorski]
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
copyright 2013
Temat:
Integracja społeczna
Komunikacja interpersonalna
Kultura organizacyjna
Przywództwo
Zarządzanie
Psychologia
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 1: Źródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa / [Czesław Sikorski]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Imigranci w Polsce : uwarunkowania procesów integracji / Justyna Godlewska-Szyrkowa
Rok wydania:
2014
Temat:
Imigranci
Integracja społeczna
Polska
Media i komunikacja społeczna
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Pozycja nr 2: Imigranci w Polsce : uwarunkowania procesów integracji / Justyna Godlewska-Szyrkowa. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania = Disability : issues, problems, solutions / [Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ; red. nacz. Aleksandra Perchla-Włosik]
Wydawca:
Warszawa : PFRON
Rok wydania:
2011/2012-
Temat:
Integracja społeczna
Osoby z niepełnosprawnością
Rehabilitacja medyczna
Polska
Medycyna i zdrowie
Gatunek / Forma:
Czasopismo polskie
Pozycja nr 3: Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania = Disability : issues, problems, solutions / [Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ; red. nacz. Aleksandra Perchla-Włosik]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
02. Wydawnictwo ciągłe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne europejskie migracje międzynarodowe a dynamika procesów intergracyjnych / Marek Okólski
Rok wydania:
2003
Temat:
Integracja społeczna
Imigracja
Europa
Historia
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Pozycja nr 4: Współczesne europejskie migracje międzynarodowe a dynamika procesów intergracyjnych / Marek Okólski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praktyczne wykorzystanie zasobów kapitału kulturowego w procesie integracji członków społeczności lokalnej = Practical use of cultural capital resources in the process of local integration / Alina Gut (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie)
Rok wydania:
2022
Temat:
Integracja społeczna
Kapitał kulturowy
Samorząd terytorialny
Społeczności lokalne
Zaufanie
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Pozycja nr 5: Praktyczne wykorzystanie zasobów kapitału kulturowego w procesie integracji członków społeczności lokalnej = Practical use of cultural capital resources in the process of local integration / Alina Gut (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Drogi integracji społeczeństwa w Polsce XIX-XX w. / pod redakcją Henryka Zielińskiego
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1976
Seria:
Prace XI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich / Polskie Towarzystwo Historyczne
Temat:
Integracja społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 6: Drogi integracji społeczeństwa w Polsce XIX-XX w. / pod redakcją Henryka Zielińskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gry i zabawy integracyjne / Henryk Nawara i Urszula Nawara ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AWF
Wydanie:
Wydanie 3 uzupełnione
Rok wydania:
2003
Temat:
Gry i zabawy
Integracja społeczna
Kultura fizyczna i sport
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 7: Gry i zabawy integracyjne / Henryk Nawara i Urszula Nawara ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stereotypy niepełnosprawności : między wykluczeniem a integracją / Maria Chodkowska [et al.]
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2010
Temat:
Integracja społeczna
Osoby z niepełnosprawnością
Stereotyp
Uprzedzenia
Wykluczenie społeczne
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 8: Stereotypy niepełnosprawności : między wykluczeniem a integracją / Maria Chodkowska [et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na obszarze poradzieckim / Maria Domańska
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR
Rok wydania:
2013
Temat:
Integracja społeczna
Świadomość społeczna
Polityka wewnętrzna
Kraje byłego ZSRR
Gospodarka, ekonomia, finanse
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 9: Uwarunkowania procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na obszarze poradzieckim / Maria Domańska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tychy : integracja, społeczność lokalna, rodzina miejska / praca pod redakcją Marka S. Szczepańskiego
Wydawca:
Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe : "Jotan"
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe i Konferencyjne / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Temat:
Integracja społeczna
Rodzina
Tychy (woj. śląskie)
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 10: Tychy : integracja, społeczność lokalna, rodzina miejska / praca pod redakcją Marka S. Szczepańskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska wobec kryzysu uchodźczego / Justyna Godlewska-Szyrkowa
Rok wydania:
2016
Temat:
Unia Europejska (UE)
Azyl
Imigranci
Integracja społeczna
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
Polityka azylowa
Polityka migracyjna
Uchodźcy
Kraje Unii Europejskiej
Polityka, politologia, administracja publiczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Pozycja nr 11: Unia Europejska wobec kryzysu uchodźczego / Justyna Godlewska-Szyrkowa. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska i Romowie : system wobec kultury etnicznej / Marcin Szewczyk
Wydawca:
Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Wydanie:
Wyd. I
Rok wydania:
2013
Temat:
Unia Europejska (UE)
Cyganie
Dyskryminacja etniczna
Integracja społeczna
Polityka narodowościowa
Polityka społeczna
Wykluczenie społeczne
Kraje Unii Europejskiej
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Pozycja nr 13: Unia Europejska i Romowie : system wobec kultury etnicznej / Marcin Szewczyk. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / Urszula Bartnikowska, Agnieszka Żyta
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit"
Rok wydania:
2007
Temat:
Integracja społeczna
Kształcenie integracyjne
Nauczanie
Osoby z niepełnosprawnością
Edukacja i pedagogika
Psychologia
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 14: Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / Urszula Bartnikowska, Agnieszka Żyta. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja społeczna przez pracę : aspekty makroekonomiczne i regionalne / pod redakcją naukową Ryszarda Cz. Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB
Wydawca:
Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna ; Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
2011
Temat:
Integracja społeczna
Flexicurity
Rynek pracy
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 15: Integracja społeczna przez pracę : aspekty makroekonomiczne i regionalne / pod redakcją naukową Ryszarda Cz. Horodeńskiego, Cecylii Sadowskiej-Snarskiej ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych / red. Józef Bergier, Zofia Kubińska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Wydawca:
Biała Podlaska : Wydawnictwo PWSZ
Rok wydania:
2006
Temat:
Integracja społeczna
Kultura fizyczna
Osoby z niepełnosprawnością
Socjologia kultury
Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)
Polska
Kultura fizyczna i sport
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 16: Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych / red. Józef Bergier, Zofia Kubińska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyrównywanie szans i wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych : rekomendacje dla Polski : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisję Zdrowia pod patronatem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, 1 grudnia 2006 r. / oprac. Małgorzata Lipińska, Sławomir Legat ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawca:
Warszawa : Kancelaria Senatu
Rok wydania:
2007
Temat:
Integracja społeczna
Osoby z niepełnosprawnością
Polityka społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
E-booki
Dokumenty elektroniczne
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 17: Wyrównywanie szans i wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych : rekomendacje dla Polski : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisję Zdrowia pod patronatem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, 1 grudnia 2006 r. / oprac. Małgorzata Lipińska, Sławomir Legat ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O komunikacyjnych i integracyjnych funkcjach serwisów społecznościowych / Łucja Karpalska (Katedra Socjologii i Psychologii Zarządzania i Komunikowania. Wydział Humanistyczny. Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków)
Rok wydania:
2010
Temat:
Integracja społeczna
Komunikacja elektroniczna
Media społecznościowe
Portal społecznościowy
Społeczności internetowe
Informatyka i technologie informacyjne
Media i komunikacja społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Pozycja nr 18: O komunikacyjnych i integracyjnych funkcjach serwisów społecznościowych / Łucja Karpalska (Katedra Socjologii i Psychologii Zarządzania i Komunikowania. Wydział Humanistyczny. Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków). Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wymiar społeczno-kulturowy uchodźstwa / Elżbieta Czapka
Rok wydania:
2017
Temat:
Unia Europejska (UE)
Adaptacja społeczna
Integracja społeczna
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
Kultura uczestnictwa
Odmienność kulturowa
Polityka migracyjna
Uchodźcy
Kraje Unii Europejskiej
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Artykuły
Publikacje naukowe
Artykuł problemowy
Artykuł z pracy zbiorowej
Pozycja nr 19: Wymiar społeczno-kulturowy uchodźstwa / Elżbieta Czapka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
13. Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transformacja nieoczywista : Polska jako kraj imigracji / red. nauk. Agata Górny [et al.] ; Ośrodek Badań nad Migracjami
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Studia Migracyjne = Migration Studies
Temat:
Cudzoziemcy
Integracja społeczna
Polityka migracyjna
Rynek pracy
Zatrudnienie cudzoziemców
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 20: Transformacja nieoczywista : Polska jako kraj imigracji / red. nauk. Agata Górny [et al.] ; Ośrodek Badań nad Migracjami. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych / pod redakcją Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
copyright 2005
Seria:
Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 4
Temat:
Integracja społeczna
Kształcenie integracyjne
Osoby z niepełnosprawnością
Pedagogika specjalna
Rehabilitacja medyczna
Edukacja i pedagogika
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 21: Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych / pod redakcją Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sąsiedzi czy intruzi? : o dyskryminacji cudzoziemców w Polsce / pod redakcją Witolda Klausa
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2010
Temat:
Cudzoziemcy
Dyskryminacja etniczna
Integracja społeczna
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
E-booki
Dokumenty elektroniczne
Pozycja nr 22: Sąsiedzi czy intruzi? : o dyskryminacji cudzoziemców w Polsce / pod redakcją Witolda Klausa. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Potrzeba bycia rozumianym : komunikacja społeczna i funkcjonowanie w grupie osób z ograniczeniami sprawności / Jakub Iwański, Dominik Owczarek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2010
Seria:
Aktywność Zawodowa Osób z Ograniczeniami Sprawności ; 9
Temat:
Integracja społeczna
Komunikacja społeczna
Osoby z niepełnosprawnością
Polska
Media i komunikacja społeczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
E-booki
Dokumenty elektroniczne
Pozycja nr 23: Potrzeba bycia rozumianym : komunikacja społeczna i funkcjonowanie w grupie osób z ograniczeniami sprawności / Jakub Iwański, Dominik Owczarek. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych : ocena działań instytucji / Stanisława Golinowska
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
2004
Seria:
Raport IPiSS, 1230-2872 ; z. 25
Temat:
Integracja społeczna
Opieka społeczna
Osoby z niepełnosprawnością
Praca
Rehabilitacja medyczna
Polska
Medycyna i zdrowie
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 24: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych : ocena działań instytucji / Stanisława Golinowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niepełnosprawność w Polsce : w wymiarze politycznym i społecznym : analiza wybranych zagadnień / Marzenna Giedrojć
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2020
Temat:
Integracja społeczna
Kampania wyborcza parlamentarna
Niepełnosprawność
Osoby z niepełnosprawnością
Polityka
Prawa osób z niepełnosprawnościami
Sport
Wykluczenie społeczne
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Raport z badań
Pozycja nr 25: Niepełnosprawność w Polsce : w wymiarze politycznym i społecznym : analiza wybranych zagadnień / Marzenna Giedrojć. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2003
Temat:
Efektywność nauczania
Integracja społeczna
Kształcenie integracyjne
Osoby z niepełnosprawnością
Postawy
Polska
Edukacja i pedagogika
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 26: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między integracją a wykluczeniem : wybrane problemy edukacji akademickiej osób niepełnosprawnych / pod redakcją Moniki Struck-Peregończyk i Andrzeja Rozmusa
Wydawca:
Rzeszów : Konsorcjum Akademickie - Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu
Rok wydania:
2011
Temat:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (Rzeszów)
Integracja społeczna
Osoby z niepełnosprawnością
Postawy
Pracownicy naukowi
Studenci z niepełnosprawnością
Polska
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 27: Między integracją a wykluczeniem : wybrane problemy edukacji akademickiej osób niepełnosprawnych / pod redakcją Moniki Struck-Peregończyk i Andrzeja Rozmusa. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
    Wyświetlanie 1-27 z 27

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies