Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Instytucje europejskie"" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-48 z 48
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoretyczno-metodologiczny wymiar badań nad instytucjami Unii Europejskiej / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk ; Instytut Europeistyki. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR
Rok wydania:
2013
Temat:
Instytucje europejskie
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 1: Teoretyczno-metodologiczny wymiar badań nad instytucjami Unii Europejskiej / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk ; Instytut Europeistyki. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dynamika rozwoju Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej : studium prawno-ustrojowe / Katarzyna Maria Witkowska-Chrzczonowicz
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2014
Temat:
Rada Europejska
Instytucje europejskie
Polityka, politologia, administracja publiczna
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 2: Dynamika rozwoju Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej : studium prawno-ustrojowe / Katarzyna Maria Witkowska-Chrzczonowicz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucje Unii Europejskiej / Kamila Cholawo-Sosnowska, Karina Karbowska, Anna Wnukowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2005
Seria:
Unia Europejska
Temat:
Instytucje europejskie
Prawo Unii Europejskiej
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 3: Instytucje Unii Europejskiej / Kamila Cholawo-Sosnowska, Karina Karbowska, Anna Wnukowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości : współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych / Władysław Czapliński ; [Fundacja Promocji Prawa Europejskiego]
Wydawca:
Warszawa : Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Rok wydania:
2005
Temat:
Instytucje europejskie
Prawo krajowe a prawo Unii Europejskiej
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 4: Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości : współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych / Władysław Czapliński ; [Fundacja Promocji Prawa Europejskiego]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo Unii Europejskiej. [3], Materiały do nauki prawa Unii Europejskiej : prawo stanowione w Unii Europejskiej oraz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności / wstęp, wybór i opracowanie Jan Barcz i Ireneusz Gęsior
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza
Rok wydania:
2005
Temat:
Europejska Konwencja Praw Człowieka
Instytucje europejskie
Prawo Unii Europejskiej
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Pozycja nr 5: Prawo Unii Europejskiej. [3], Materiały do nauki prawa Unii Europejskiej : prawo stanowione w Unii Europejskiej oraz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności / wstęp, wybór i opracowanie Jan Barcz i Ireneusz Gęsior. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tło prawne dyskusji nad reformą ustrojową Unii Europejskiej / Jerzy Kranz
Wydawca:
Kraków ; Warszawa : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana"
Rok wydania:
copyright 2007
Temat:
Unia Europejska (UE)
Federalizm
Instytucje europejskie
Ustrój polityczny
Europa
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 6: Tło prawne dyskusji nad reformą ustrojową Unii Europejskiej / Jerzy Kranz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy prawa Unii Europejskiej : zarys wykładu / Jan Galster (red.) [et al.]
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2006
Temat:
Instytucje europejskie
Prawo Unii Europejskiej
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 7: Podstawy prawa Unii Europejskiej : zarys wykładu / Jan Galster (red.) [et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej / Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2010
Temat:
Instytucje europejskie
Prawo Unii Europejskiej
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 8: System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej / Justyna Maliszewska-Nienartowicz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska - mechanizmy integracji gospodarczej / Tadeusz Grabowski
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
copyright 2008
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Integracja gospodarcza
Wspólna Polityka Handlowa UE
Wspólna Polityka Rolna UE
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 9: Unia Europejska - mechanizmy integracji gospodarczej / Tadeusz Grabowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej / red. Artur Kuś ; Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Prawa Unii Europejskiej
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2009
Temat:
Instytucje europejskie
Prawo Unii Europejskiej
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 10: Zarys prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej / red. Artur Kuś ; Paweł Gilowski, Edyta Krzysztofik, Artur Kuś, Tomasz Sieniow, Anna Szachoń, Paweł Wojtasik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Prawa Unii Europejskiej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej / Rafał Trzaskowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza : Centrum Europejskie Natolin
Rok wydania:
2005
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Neoinstytucjonalizm
Prawodawstwo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 11: Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej / Rafał Trzaskowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej / Katarzyna Głąbicka, Mirosław Grewiński
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2005
Temat:
Instytucje europejskie
Polityka regionalna UE
Polityka spójności UE
Rozwój regionalny
Kraje Unii Europejskiej
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 12: Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej / Katarzyna Głąbicka, Mirosław Grewiński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska : prawo instytucjonalne i gospodarcze / [autorzy Agnieszaka Grzelak et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Rok wydania:
copyright 2008
Seria:
Meritum
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Prawo gospodarcze
Prawo Unii Europejskiej
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Pozycja nr 13: Unia Europejska : prawo instytucjonalne i gospodarcze / [autorzy Agnieszaka Grzelak et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja europejska : mechanizmy i wyzwania / Ewa Latoszek
Wydawca:
Warszawa : Książka i Wiedza
Rok wydania:
copyright 2007
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Integracja europejska
Polityka strukturalna UE
Unia Gospodarcza i Walutowa (1991)
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 14: Integracja europejska : mechanizmy i wyzwania / Ewa Latoszek. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej / Janusz Ruszkowski
Wydawca:
Gorzów Wielkopolski : Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp
Rok wydania:
copyright 2001
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Integracja europejska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 15: Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej / Janusz Ruszkowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczno-gospodarcza i jej determinanty w procesach integracyjnych / Waldemar Grzywacz [et al.]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (792) 718
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Integracja europejska
Polityka gospodarcza
Polityka społeczna
Gospodarka, ekonomia, finanse
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 16: Polityka społeczno-gospodarcza i jej determinanty w procesach integracyjnych / Waldemar Grzywacz [et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
4. wydanie, stan prawny na 1 sierpnia 2015 r
Rok wydania:
2015
Temat:
Instytucje europejskie
Prawo Unii Europejskiej
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje naukowe
Podręcznik
Pozycja nr 17: Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System instytucjonalny Unii Europejskiej / redakcja naukowa Konstanty A. Wojtaszczyk ; Instytut Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr
Rok wydania:
2005
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Prawo Unii Europejskiej
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 18: System instytucjonalny Unii Europejskiej / redakcja naukowa Konstanty A. Wojtaszczyk ; Instytut Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska : władza i polityka / Neil Nugent ; przekład Anna Gąsior-Niemiec, Joanna Gilewicz, Wojciech Nowicki
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
copyright 2012
Seria:
Politika
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Polityka
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 19: Unia Europejska : władza i polityka / Neil Nugent ; przekład Anna Gąsior-Niemiec, Joanna Gilewicz, Wojciech Nowicki. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja europejska w perspektywie XXI : wyzwania dla Polski / redakcja naukowa Ewa Latoszek ; [autorzy Tomasz Dołęgowski et al.]
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2003
Temat:
Unia Europejska (UE)
Integracja europejska
Instytucje europejskie
Gospodarka
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 20: Integracja europejska w perspektywie XXI : wyzwania dla Polski / redakcja naukowa Ewa Latoszek ; [autorzy Tomasz Dołęgowski et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich / redakcja Paweł Sarnecki ; poszczególne rozdziały napisali Sławomir Dudzik [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
Stan prawny na 31 sierpnia 2007 r
Rok wydania:
copyright 2007
Seria:
Seria Akademicka
Temat:
Instytucje europejskie
Ustrój polityczny
Kraje Unii Europejskiej
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 21: Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich / redakcja Paweł Sarnecki ; poszczególne rozdziały napisali Sławomir Dudzik [et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo europejskie : instytucje i istota regionalnego prawa w procesie integracji w Europie. Cz. 1, Międzynarodowe publiczne prawo Europy / Maciej Lis
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1998
Seria:
Podręczniki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
Temat:
Instytucje europejskie
Prawo Unii Europejskiej
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 22: Prawo europejskie : instytucje i istota regionalnego prawa w procesie integracji w Europie. Cz. 1, Międzynarodowe publiczne prawo Europy / Maciej Lis. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
English in the European Union : materiał uzupełniający do podręcznika / [teksty opracowane w wersji audio czyta James Richards]
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza
Rok wydania:
2004
Temat:
Unia Europejska (UE)
Język angielski
Instytucje europejskie
Integracja europejska
Terminologia
Językoznawstwo
Gatunek / Forma:
Rejestracje audio i wideo
Dokumenty dźwiękowe
Pozycja nr 23: English in the European Union : materiał uzupełniający do podręcznika / [teksty opracowane w wersji audio czyta James Richards]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Dokumenty Dźwiękowe
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja europejska / Jan Borowiec, Kazimiera Wilk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2005
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Integracja europejska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 24: Integracja europejska / Jan Borowiec, Kazimiera Wilk. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska : instytucje, polityki, prawo / Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak ; Uczelnia Łazarskiego
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Unia Europejska (UE)
Integracja europejska
Instytucje europejskie
Unia Gospodarcza i Walutowa (1991)
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 25: Unia Europejska : instytucje, polityki, prawo / Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak ; Uczelnia Łazarskiego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System instytucji Unii Europejskiej z uwzględnieniem postanowień Traktatu Lizbońskiego : pytania, testy, kazusy, tablice / Ewelina Cała-Wacinkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2009
Seria:
Repetytoria C. H. Beck
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Prawo Unii Europejskiej
Traktat lizboński (2007)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 26: System instytucji Unii Europejskiej z uwzględnieniem postanowień Traktatu Lizbońskiego : pytania, testy, kazusy, tablice / Ewelina Cała-Wacinkiewicz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System instytucjonalny Unii Europejskiej / Jan Barcz, Maciej Górka
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo
Rok wydania:
copyright 2009
Seria:
System Prawa Unii Europejskiej : podręcznik ; t. 3
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Prawo Unii Europejskiej
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 27: System instytucjonalny Unii Europejskiej / Jan Barcz, Maciej Górka. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo wspólnotowe i integracja europejska / Ziemowit Jacek Pietraś ; [redakcja Halina Kosienkowska]
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2006
Temat:
Instytucje europejskie
Integracja europejska
Prawo pierwotne Unii Europejskiej
Prawo Unii Europejskiej
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 28: Prawo wspólnotowe i integracja europejska / Ziemowit Jacek Pietraś ; [redakcja Halina Kosienkowska]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Parlament Europejski oraz polskie i unijne instytucje w opinii Polaków / Krzysztof Pankowski
Wydawca:
Warszawa : Fundacja ISP
Rok wydania:
2003
Seria:
Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych
Temat:
Instytucje europejskie
Opinia publiczna
Postawy
Władza państwowa
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 29: Parlament Europejski oraz polskie i unijne instytucje w opinii Polaków / Krzysztof Pankowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europeistyka w zarysie / redakcja naukowa Alojzy Z. Nowak, Dariusz Milczarek ; autorzy rozdziałów Artur Adamczyk [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2006
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Integracja europejska
Unia walutowa
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 30: Europeistyka w zarysie / redakcja naukowa Alojzy Z. Nowak, Dariusz Milczarek ; autorzy rozdziałów Artur Adamczyk [et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony : aspekty polityczne i prawne / Marek Rewizorski, Beata Przybylska-Maszner
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2012
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Prawo Unii Europejskiej
Traktat lizboński (2007)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 31: System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony : aspekty polityczne i prawne / Marek Rewizorski, Beata Przybylska-Maszner. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja europejska : wstęp / redakcja naukowa Konstanty A. Wojtaszczyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
copyright 2006
Seria:
Studia Europejskie : podręcznik akademicki
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Integracja europejska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 32: Integracja europejska : wstęp / redakcja naukowa Konstanty A. Wojtaszczyk. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej / Krystyna Michałowska-Gorywoda
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
copyright 2002
Temat:
Unia Europejska (UE)
Decyzja administracyjna
Instytucje europejskie
Prawodawstwo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 33: Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej / Krystyna Michałowska-Gorywoda. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Parlament Europejski w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej : integracja europejska / Tomasz Hoffmann
Wydawca:
Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf
Rok wydania:
copyright 2009
Temat:
Parlament Europejski
Instytucje europejskie
Integracja europejska
Historia
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 34: Parlament Europejski w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej : integracja europejska / Tomasz Hoffmann. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jaka Unia?, jaka przyszłość?, jaka Europa? = What kind of Union?, what kind of future?, what kind of Europe? : międzynarodowa konferencja organizowana przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, 11-14.09.2006 : materiały pokonferencyjne
Wydawca:
Kraków : Ośrodek Informacji i Promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
2006
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Społeczeństwo obywatelskie
Gospodarka, ekonomia, finanse
Polityka, politologia, administracja publiczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
Pozycja nr 35: Jaka Unia?, jaka przyszłość?, jaka Europa? = What kind of Union?, what kind of future?, what kind of Europe? : międzynarodowa konferencja organizowana przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, 11-14.09.2006 : materiały pokonferencyjne. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System zarządzania w Unii Europejskiej : przewodnik / Sandro Gozi ; [przekład Elżbieta Rogowiec]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo M
Rok wydania:
2004
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Polityka wewnętrzna
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje informacyjne
Informator
Pozycja nr 36: System zarządzania w Unii Europejskiej : przewodnik / Sandro Gozi ; [przekład Elżbieta Rogowiec]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości / Jolanta Szymańska ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Instytut Nauk Politycznych
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR
Rok wydania:
2013
Temat:
Instytucje europejskie
Polityka Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE
Polityka, politologia, administracja publiczna
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 37: Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości / Jolanta Szymańska ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Instytut Nauk Politycznych. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
English in the European Union : EU principles, institutions and decisionmaking mechanisms : a language - learning handbook / academic ed. and auth. substantive texts Jan Barcz ; auth. of the English-language handbook Alicja Bartosiewicz, Joanna Bereś, James Richards
Wydawca:
Warszawa : "Prawo i Praktyka Gospodarcza"
Rok wydania:
2004
Seria:
Podręcznik do Nauki Języka
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Język angielski
Prawo Unii Europejskiej
Terminologia
Edukacja i pedagogika
Językoznawstwo
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 38: English in the European Union : EU principles, institutions and decisionmaking mechanisms : a language - learning handbook / academic ed. and auth. substantive texts Jan Barcz ; auth. of the English-language handbook Alicja Bartosiewicz, Joanna Bereś, James Richards. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wspólnoty europejskie : instytucje, źródła prawa, proces integracji / Leszek Leszczyński
Wydawca:
Zamość : Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA
Rok wydania:
2001
Seria:
Podręczniki i Skrypty Uczelniane / [Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji] ; nr 8
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Prawo Unii Europejskiej
Polityka, politologia, administracja publiczna
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 39: Wspólnoty europejskie : instytucje, źródła prawa, proces integracji / Leszek Leszczyński. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska : organizacja i funkcjonowanie / redakcja naukowa Michelle Cini ; tłumaczenie Grzegorz Dąbkowski
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2007
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 40: Unia Europejska : organizacja i funkcjonowanie / redakcja naukowa Michelle Cini ; tłumaczenie Grzegorz Dąbkowski. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska w dobie przemian ustrojowych : zagadnienia systemowe i instytucjonalne / pod redakcją Jana Galstera ; [autorzy Jan Galster et al.]
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania:
druk 2013
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Karta Praw Podstawowych UE
Prawo Unii Europejskiej
Polityka, politologia, administracja publiczna
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 41: Unia Europejska w dobie przemian ustrojowych : zagadnienia systemowe i instytucjonalne / pod redakcją Jana Galstera ; [autorzy Jan Galster et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System instytucjonalny Unii Europejskiej / Anna Wierzchowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Rok wydania:
copyright 2008
Seria:
Studia Europejskie : podręcznik akademicki
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Prawo Unii Europejskiej
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 42: System instytucjonalny Unii Europejskiej / Anna Wierzchowska. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komitologia : szczególny rodzaj decydowania politycznego w Unii Europejskiej / Piotr Tosiek
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2007
Temat:
Unia Europejska (UE)
Decyzje
Instytucje europejskie
Komitologia
Prawo Unii Europejskiej
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 43: Komitologia : szczególny rodzaj decydowania politycznego w Unii Europejskiej / Piotr Tosiek. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska : organizacja, funkcjonowanie, korzyści : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Małgorzaty Duczkowskiej-Piaseckiej
Wydawca:
Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Rok wydania:
2009
Temat:
Unia Europejska (UE)
Instytucje europejskie
Prawo Unii Europejskiej
Polityka, politologia, administracja publiczna
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Praca zbiorowa
Pozycja nr 44: Unia Europejska : organizacja, funkcjonowanie, korzyści : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Małgorzaty Duczkowskiej-Piaseckiej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo europejskie dla politologów : zagadnienia systemowe / pod redakcją Tadeusza Ślęzaka i Andrzeja J. Madery ; [autorzy Katarzyna Kaczmarczyk et al.]
Wydawca:
Kraków : Instytut Politologii Akademii Pedagogicznej im. KEN
Rok wydania:
2005
Temat:
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Instytucje europejskie
Prawo pierwotne Unii Europejskiej
Prawo Unii Europejskiej
Unia Gospodarcza i Walutowa (1991)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Podręcznik
Pozycja nr 45: Prawo europejskie dla politologów : zagadnienia systemowe / pod redakcją Tadeusza Ślęzaka i Andrzeja J. Madery ; [autorzy Katarzyna Kaczmarczyk et al.]. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej : główne kierunki reformy ustrojowej procesu integracji europejskiej / Jan Barcz
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 30 kwietnia 2020 r
Rok wydania:
2020
Temat:
Unia Europejska (UE)
Brexit
Fundusz odbudowy UE
Instytucje europejskie
Integracja europejska
Jednolity rynek Unii Europejskiej
Prawo krajowe a prawo Unii Europejskiej
Prawo Unii Europejskiej
Reforma
Traktat lizboński (2007)
Kraje Unii Europejskiej
Polityka, politologia, administracja publiczna
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Materiały pomocnicze
Monografia
Pozycja nr 46: Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej : główne kierunki reformy ustrojowej procesu integracji europejskiej / Jan Barcz. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska w systemie instytucjonalnym UE - zagadnienia legitymizacyjne / redakcja naukowa Konstanty Adam Wojtaszczyk ; [aut. Konstanty Adam Wojtaszczyk et al.] ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR
Rok wydania:
2007
Seria:
Wizje Europy ; 4
Temat:
Parlament Europejski
Unia Europejska (UE)
Grupy nacisku
Harmonizacja prawa
Instytucje europejskie
Polityka regionalna UE
Posłowie do Parlamentu Europejskiego
Prawo Unii Europejskiej
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Pozycja nr 47: Polska w systemie instytucjonalnym UE - zagadnienia legitymizacyjne / redakcja naukowa Konstanty Adam Wojtaszczyk ; [aut. Konstanty Adam Wojtaszczyk et al.] ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Deterring fraud by informing the public : Round Table on Anti-Fraud Communication / European Anti-Fraud Office (OLAF) ; in cooperation with the OAFCN (OLAF Anti-Fraud Communicators' Network)
Wydawca:
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities
Wydanie:
Third edition
Rok wydania:
2009
Temat:
Unia Europejska (UE)
Finanse publiczne
Instytucje europejskie
Komunikacja społeczna
Kontrola finansowa
Korupcja
Oszustwo
Prawo Unii Europejskiej
Przestępczość gospodarcza
Zapobieganie
Kraje Unii Europejskiej
Gospodarka, ekonomia, finanse
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Pozycja nr 48: Deterring fraud by informing the public : Round Table on Anti-Fraud Communication / European Anti-Fraud Office (OLAF) ; in cooperation with the OAFCN (OLAF Anti-Fraud Communicators' Network). Przejdź do szczegółów egzemplarza
Książka
    Wyświetlanie 1-48 z 48

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies