Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Promieniowanie podczerwone"" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-38 z 38
Tytuł:
Ocena narażania na promieniowanie optyczne pochodzące od oświetlenia słonecznego na stanowiskach pracy biurowej
Estimation of exposure on optic radiation doming from sunlight on office work places
Autorzy:
Pawlak, A.
Tematy:
promieniowanie nadfioletowe
promieniowanie podczerwone
natężenie promieniowania
Pokaż więcej
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 1: Ocena narażania na promieniowanie optyczne pochodzące od oświetlenia słonecznego na stanowiskach pracy biurowej. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Badanie metodą termowizyjną zmian temperatury skóry eksponowanej na promieniowanie podczerwone
Investigation by thermovision method of skin temperatures changes during exposure on infrared radiation
Autorzy:
Marzec, S.
Wittchen, W.
Tematy:
promieniowanie podczerwone
promieniowanie nielaserowe
IRA
termowizja
skóra
zagrożenie promieniowaniem
Pokaż więcej
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 3: Badanie metodą termowizyjną zmian temperatury skóry eksponowanej na promieniowanie podczerwone. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Interferencyjne filtry zabezpieczające przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym na gorących stanowiskach pracy
Interference film against harmful infrared radiation in hot workplaces
Autorzy:
Gralewicz, G.
Owczarek, G.
Kubrak, J.
Tematy:
promieniowanie podczerwone
środki ochrony indywidualnej
infrared radiation
personal protective equipment
Pokaż więcej
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 4: Interferencyjne filtry zabezpieczające przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym na gorących stanowiskach pracy. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Wpływ obróbki cieplnej promieniami podczerwonymi na proces przemiału ziarna pszenicy odmiany korynta
Influence of infrared radiation heat treatment on the process of milling of wheat variety korynta
Autorzy:
Andrejko, D.
Kania, M.
Latka, A.
Rydzak, L.
Tematy:
obrobka termiczna
odmiany roslin
promieniowanie podczerwone
przemial zboz
pszenica Korynta
ziarno
Pokaż więcej
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 6: Wpływ obróbki cieplnej promieniami podczerwonymi na proces przemiału ziarna pszenicy odmiany korynta. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
A numerical simulation for prediction of infrared radiation emitted from plain surfaces with different geometries
Autorzy:
Vakilabadi, K. A.
Moayeri, H.
Ghassemi, H.
Tematy:
numerical simulation
infrared radiation
plain surfaces
symulacja numeryczna
promieniowanie podczerwone
gładkie powierzchnie
Pokaż więcej
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 7: A numerical simulation for prediction of infrared radiation emitted from plain surfaces with different geometries. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Measurement system for IR absorption
Układ pomiaru tłumienia promieniowania podczerwonego
Autorzy:
Neska, M.
Tematy:
infrared radiation
infrared detector
measurement uncertainty
promieniowanie podczerwone
detektor podczerwieni
niepewność pomiaru
Pokaż więcej
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 8: Measurement system for IR absorption. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Analysis of the processes of heat exchange on infrared heater surface
Autorzy:
Zhelykh, V.
Ulewicz, M.
Spodyniuk, N.
Shapoval, S.
Shepitchak, V.
Tematy:
infrared heating
boundary conditions
surface temperature
promieniowanie podczerwone
warunki brzegowe
temperatura powierzchni
Pokaż więcej
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej PAN
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 9: Analysis of the processes of heat exchange on infrared heater surface. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Estimation of the uncertainty of measurement in a two-channel system for tests on the intensity of infrared radiation
Szacowanie niepewności pomiarowej dwukanałowego układu do badania natężenia promieniowania podczerwonego
Autorzy:
Neska, M.
Majcher, A.
Tematy:
uncertainty of measurement
infrared radiation
infrared detector
niepewność pomiaru
promieniowanie podczerwone
detektor podczerwieni
Pokaż więcej
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 10: Estimation of the uncertainty of measurement in a two-channel system for tests on the intensity of infrared radiation. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Film badawczy i warunki jego rozwoju w Czechosłowacji
Issledovatel'skijj fil'm i uslovija ego razvitija v Chekhoslovakii
Research film and its development conditions in Czechoslovakia
Autorzy:
Kalina, J.
Tematy:
film badawczy
film dydaktyczny
zdjecia filmowe
warunki rozwoju
Czechoslowacja
promieniowanie podczerwone
optyka
mikroskopia
Pokaż więcej
Data publikacji:
1989
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 11: Film badawczy i warunki jego rozwoju w Czechosłowacji. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Using of activ thermography and Lock-in method with ultrasound exication for detection of material defects
Zastosowanie termografii aktywnej oraz metody Lock-in ze wzbudzaniem ultradźwiękowym w celu wykrywania wad materiału
Autorzy:
Sapieta, M.
Dekys, V.
Pastorek, P.
Tematy:
infrared radiation
non-destructive testing
lock-in
ultrasound
promieniowanie podczerwone
badania nieniszczące
ultradźwięk
Pokaż więcej
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 12: Using of activ thermography and Lock-in method with ultrasound exication for detection of material defects. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Importance of radiative heat transfer for infrared thermography measurements
Znaczenie radiacyjnej wymiany ciepła w pomiarach termowizyjnych
Autorzy:
De Mey, G.
Więcek, B.
Kałuża, M.
Olbrycht, R.
Strąkowski, R.
Strąkowska, M.
Tematy:
radiacyjna wymiana ciepła
termografia
promieniowanie podczerwone
heat transfer by radiation
thermography
infrared radiation
Pokaż więcej
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 13: Importance of radiative heat transfer for infrared thermography measurements. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Metody termograwimetryczne w badaniach zawartości wody produktów spożywczych®
Thermogravimetric methods for testing the water content of food products®
Autorzy:
Janas, Sławomir
Kowalska, Małgorzata
Tematy:
zawartość wody
mikrofale
promieniowanie podczerwone
wagosuszarka
water content
microwaves
infrared radiation
moisture analyzer
Pokaż więcej
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 14: Metody termograwimetryczne w badaniach zawartości wody produktów spożywczych®. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Metoda oceny emisji nielaserowego promieniowania optycznego emitowanego przez maszyny
Assessment method of emission of non laser optical radiation emited by machinery
Autorzy:
Pawlak, A.
Tematy:
promieniowanie nielaserowe
promieniowanie optyczne
promieniowanie nadfioletowe
promieniowanie widzialne
promieniowanie podczerwone
maszyna
kategoria emisji promieniowania
Pokaż więcej
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 15: Metoda oceny emisji nielaserowego promieniowania optycznego emitowanego przez maszyny. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Komunikacja skryta w termowizji - analiza możliwości i przykłady
Covert Communication in Termography - Analysis of Possibilities and Examples
Autorzy:
Sawicki, Krzysztof
Bieszczad, Grzegorz
Sosnowski, Tomasz
Mścichowski, Mariusz
Tematy:
termowizja
steganografia
kanały skryte
promieniowanie podczerwone
mikrobolometry
thermography
steganography
covert channels
infrared radiation
microbolometers
Pokaż więcej
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 16: Komunikacja skryta w termowizji - analiza możliwości i przykłady. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Wpływ grubości plastrów jabłek przed suszeniem promiennikowym na ich rehydrację
The influence of apple slices’ thickness before beeing dried with infrared radiation on their rehydration
Autorzy:
Wesołowski, A.
Szparaga, A.
Dymkowska-Malesa, M.
Tematy:
suszenie
promieniowanie podczerwone
rehydracja
grubość
jabłka
owoce
dehydration
infrared radiation
rehydration
thickness
apples
fruits
Pokaż więcej
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 17: Wpływ grubości plastrów jabłek przed suszeniem promiennikowym na ich rehydrację. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Automatyczne rozróżnianie obiektów latających w obrazie termowizyjnym
Automatic recognition of flying objects in thermovision picture
Autorzy:
Dąbrowski, M.
Sosnowski, T.
Krupiński, M.
Tematy:
promieniowanie podczerwone
obraz termowizyjny
cyfrowa analiza obrazu
thermovision radiation
thermal image
numerical analysis of image
Pokaż więcej
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 18: Automatyczne rozróżnianie obiektów latających w obrazie termowizyjnym. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Impact of pretreatment of wheat grain using infrared radiation on flour falling number
Wpływ obróbki wstępnej ziarna pszenicy promieniami podczerwonymi na liczbę opadania mąki
Autorzy:
Kania, M.
Sagan, A.
Blicharz-Kania, A.
Starek, A.
Ślaska-Grzywna, B.
Bochniak, A.
Kubik-Komar, A.
Krajewska, M.
Zdybel, B.
Tematy:
grain
infrared radiation
flour falling number
wheat flour
ziarno
promieniowanie podczerwone
liczba opadania
mąka pszenna
Pokaż więcej
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 19: Impact of pretreatment of wheat grain using infrared radiation on flour falling number. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Use of thermal imaging in construction
Zastosowanie termowizji w budownictwie
Autorzy:
Proszak-Miąsik, Danuta
Tematy:
thermal imaging
infrared radiation
heat loss
thermal imaging camera
termowizja
promieniowanie podczerwone
strata ciepła
kamera termowizyjna
Pokaż więcej
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 20: Use of thermal imaging in construction. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Próba zastosowania termowizji do badań konserwatorskich zabytkowych obiektów architektonicznych
AN ATTEMPT TO APPLY THERMOVISION IN INVESTIGATION OF ANCIENT ARCHITECTURAL OBJECTS
Autorzy:
Gala, Jan
Tematy:
konserwacja obiektów architektonicznych
promieniowanie podczerwone
obraz termiczny powierzchni elewacji
obserwacja obrazu termicznego
termograf „AGA Thermovision 680”
Pokaż więcej
Data publikacji:
1975
Wydawca:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 21: Próba zastosowania termowizji do badań konserwatorskich zabytkowych obiektów architektonicznych. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Age-Related Thermal Strain in Men While Wearing Radiation Protective Clothing During Short-Term Exercise in the Heat
Autorzy:
Marszałek, A.
Smolander, J.
Sołtyński, K.
Tematy:
age
heat
protective clothing
środowisko cieplne
ochrona przed ciepłem
promieniowanie podczerwone
zagrożenia zawodowe
różnice związane z wiekiem
Pokaż więcej
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 22: Age-Related Thermal Strain in Men While Wearing Radiation Protective Clothing During Short-Term Exercise in the Heat. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Zmiany aktywności przeciwrodnikowej i zawartości polifenoli w suszu jabłkowym uzyskanym przy wykorzystaniu promieniowania podczerwonego
Changes in radical scavenging activity and in content of polyphenols in dried apples produced using infrared radiation
Autorzy:
Rzaca, M.
Witrowa-Rajchert, D.
Tematy:
susze owocowe
jablka
owoce suszone
polifenole
zawartosc polifenoli
aktywnosc przeciwrodnikowa
suszenie konwekcyjne
promieniowanie podczerwone
zmiany aktywnosci
zmiany zawartosci
Pokaż więcej
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 23: Zmiany aktywności przeciwrodnikowej i zawartości polifenoli w suszu jabłkowym uzyskanym przy wykorzystaniu promieniowania podczerwonego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Zastosowanie termografii do oceny izolacyjności cieplnej budynku
Thermography application for assessment of building thermal insulation
Autorzy:
Jura, J.
Adamus, J.
Tematy:
termografia
kamera termowizyjna
promieniowanie podczerwone
ocena izolacyjności cieplnej
thermography
thermal imaging camera
infrared radiation
evaluation of thermal insulation
Pokaż więcej
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 24: Zastosowanie termografii do oceny izolacyjności cieplnej budynku. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
The impact of the thermal treatment of grass pea on the content of the selected chemical components
Wpływ przetwarzania cieplnego nasion lędźwianu siewnego na zawartość wybranych składników chemicznych
Autorzy:
Sagan, A.
Andrejko, D.
Jaśkiewicz, T.
Ślaska-Grzywna, B.
Bochniak, A.
Bronowicka-Mielniczuk, U.
Tematy:
infrared radiation
grass pea
protein solubility
fibre fractions
carotenoids
promieniowanie podczerwone
lędźwian siewny
rozpuszczalność białka
frakcje włókna
karotenoidy
Pokaż więcej
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 25: The impact of the thermal treatment of grass pea on the content of the selected chemical components. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Zmiany barwy suszu jabłkowego uzyskanego przy wykorzystaniu promieniowania podczerwonego
Colour changes of infrared dried apples slices
Autorzy:
Rząca, M.
Witrowa-Rajchert, D.
Tematy:
suszenie
promieniowanie podczerwone
suszenie konwercyjne
barwa
potencjał brązowienia
jabłka
infrared-convective drying
convective drying
colour
brownings potential
apples
Pokaż więcej
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 26: Zmiany barwy suszu jabłkowego uzyskanego przy wykorzystaniu promieniowania podczerwonego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Zasady wykonywania pomiarów promieniowania optycznego na stanowiskach pracy
Principles of measurement of optical radiation at work places
Autorzy:
Pawlak, A.
Tematy:
promieniowanie optyczne
promieniowanie nadfioletowe
promieniowanie widzialne
promieniowanie podczerwone
natężenie promieniowania
luminancja energetyczna
ultraviolet
visible and infrared radiation
irradiance
radiance
Pokaż więcej
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 27: Zasady wykonywania pomiarów promieniowania optycznego na stanowiskach pracy. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Uncertainty of Thermographic Temperature Measurement of Electric Units Contained in Switchgear
Niepewność termowizyjnego pomiaru temperatury urządzeń elektrycznych umieszczonych w rozdzielnicy
Autorzy:
Dziarski, Krzysztof
Hulewicz, Arkadiusz
Tematy:
uncertainty budget
thermographic
electric devices
switchgear
Infrared Window
Infrared Radiation
budżet niepewności
termografia
urządzenia elektryczne
okno inspekcyjne
promieniowanie podczerwone
Pokaż więcej
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 28: Uncertainty of Thermographic Temperature Measurement of Electric Units Contained in Switchgear. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Kinetyka sorpcji pary wodnej przez susze z buraka cwiklowego jako narzedzie oceny ich jakosci
Kinetics of water sorption by dried red beet as a method of quality estimation
Autorzy:
Nowak, D
Syta, M
Tematy:
buraki cwiklowe
zawartosc wody
warzywa
suszenie konwekcyjne
kinetyka sorpcji
para wodna
ocena jakosci
susze warzywne
promieniowanie podczerwone
obrobka termiczna
Pokaż więcej
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 29: Kinetyka sorpcji pary wodnej przez susze z buraka cwiklowego jako narzedzie oceny ich jakosci. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Interferencyjne filtry blokujące promieniowanie podczerwone
Interference film of blocking the infrared radiation
Autorzy:
Gralewicz, G.
Owczarek, G.
Kubrak, J.
Tematy:
optyka cienkowarstwowa
filtr interferencyjny
promieniowanie podczerwone
interference film
infrared radiation
thin film optics methods
infrared protection
eye and face protection
Pokaż więcej
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 30: Interferencyjne filtry blokujące promieniowanie podczerwone. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Metody indukowania zmian przepuszczania promieniowania widzialnego dla optycznych filtrów ochronnych blokujących szkodliwe promieniowanie podczerwone
Methods of induction of visible radiation leak changes for optical protective filters against harmful infrared radiation
Autorzy:
Owczarek, G.
Gralewicz, G.
Tematy:
filtr ochronny
promieniowanie podczerwone
efekt fotochromowy
polaryzacja światła
filtr ciekłokrystaliczny
infrared protective filters
photochromic effect
light polarization
liquid crystal filters
Pokaż więcej
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 31: Metody indukowania zmian przepuszczania promieniowania widzialnego dla optycznych filtrów ochronnych blokujących szkodliwe promieniowanie podczerwone. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Metody badania nielaserowego promieniowania optycznego
Methods of measurement of coherent radiation
Autorzy:
Pawlak, A.
Tematy:
promieniowanie optyczne
promieniowanie nadfioletowe
promieniowanie widzialne
promieniowanie podczerwone
natężenie napromienienia
luminancja energetyczna
ultraviolet radiation
visible radiation
infrared radiation
irradiance
radiance
Pokaż więcej
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 32: Metody badania nielaserowego promieniowania optycznego. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Wpływ wstępnej obróbki promieniowaniem podczerwonym na wilgotność ziarna żyta w trakcie nawilżania
The influence of preheating by infrared radiation on the moisture content of rye grains during the moistening process
Autorzy:
Andrejko, D.
Rydzak, L.
Tematy:
ziarno
zyto
obrobka wstepna
promieniowanie podczerwone
wilgotnosc ziarna
model Pelega
modele matematyczne
grain
rye
pretreatment
infrared radiation
grain moisture
Peleg's model
mathematical model
Pokaż więcej
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 33: Wpływ wstępnej obróbki promieniowaniem podczerwonym na wilgotność ziarna żyta w trakcie nawilżania. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
KONSERWACJA DREWNA ZABYTKOWEGO W POLSCE HISTORIA I STAN BADAŃ
CONSERVATION OF WOOD ARTIFACTS IN POLAND – HISTORY AND STATE OF THE RESEARCH
Autorzy:
Ważny, Jerzy
Kurpik, Wojchiech
Tematy:
Badania naukowe konserwacji drewna
Historia badań drewna
Czynniki degradacji drewna
Diagnostyka degradacji
Chemiczne metody konserwacji drewna
Wzmacnianie struktury drewna
metody termiczne
promieniowanie podczerwone
promieniowanie roentgenowskie
Pokaż więcej
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 34: KONSERWACJA DREWNA ZABYTKOWEGO W POLSCE HISTORIA I STAN BADAŃ. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Wpływ wybranych parametrów suszenia jabłek promieniami podczerwonymi na ich zdolność do pochłaniania wody
The influence of some chosen parameters of infrared radiation dehydration of apples on their ability of absorbing water
Autorzy:
Wesołowski, A.
Tematy:
owoce
jablka
suszenie
promieniowanie podczerwone
parametry suszenia
susze owocowe
susz z jablek
rehydracja
fruit
apple
fruit drying
infrared radiation
drying parameter
dried fruit
dried apple
rehydration
Pokaż więcej
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 35: Wpływ wybranych parametrów suszenia jabłek promieniami podczerwonymi na ich zdolność do pochłaniania wody. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
Tytuł:
Badanie nagrzewania się filtrów chroniących przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym
Examination of heating process of filters protecting against hazardous infrared radiation
Autorzy:
Gralewicz, G.
Owczarek, G.
Kubrak, J.
Tematy:
optyka cienkowarstwowa
filtr interferencyjny
promieniowanie podczerwone
pomiary temperatury
ochrona przed promieniowaniem podczerwonym
środki ochrony oczu i twarzy
interference film
infrared radiation
thin film optics methods
infrared protection
eye and face protection
temperature measurement
Pokaż więcej
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Lubelska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Pozycja nr 36: Badanie nagrzewania się filtrów chroniących przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym. Przejdź do szczegółów egzemplarza
Artykuł
    Wyświetlanie 1-38 z 38

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies