Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Torój, Andrzej" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł :
Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka : VII Krajowa Konferencja / redaktorzy naukowi Michał Bernardelli, Andrzej Torój, Bartosz Witkowski.
Współwytwórcy :
Bernardelli, Michał.
Torój, Andrzej.
Witkowski, Bartosz.
Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza. Wydawca pbl
Źródło :
Bibliografia przy pracach.
Temat :
Szkoły sportowe
Lekkoatletyka
Samorząd terytorialny
Budżety terenowe
Case study (studium przypadku)
Innowacje
Polityka gospodarcza
Ubezpieczenia majątkowe
Modele matematyczne
Ekonometria
Nowy produkt
Produkcja
Udziały
Banki
Kredyt
Kryzys finansowy
Przemysł
Prawo do prywatności
Internet
Płeć
Strony WWW
Zatrudnienie
Hasło geograficzne :
Polska
Kraje Unii Europejskiej
Europa Środkowo-Wschodnia
Dostęp URL :
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4499633&theme=nukat
Książka
Tytuł :
Statystyka w zarządzaniu / Amir D. Aczel, Jayavel Sounderpandian ; redakcja naukowa przekładu Bartosz Witkowski ; przekład: Katarzyna Bech, Michał Bernardelli, Anna Decewicz, Łukasz Goczek, Mariusz Próchniak, Emilia Tomczyk, Andrzej Torój, Zuzanna Wośko, Bartosz Witkowski.
Autorzy :
Aczel, Amir D. (1950-2015). Autor
Pokaż więcej
Współwytwórcy :
Sounderpandian, Jayavel.
Witkowski, Bartosz.
Bech, Katarzyna.
Bernardelli, Michał.
Decewicz, Anna (ekonomia).
Goczek, Łukasz.
Próchniak, Mariusz (1979- ).
Tomczyk, Emilia.
Torój, Andrzej.
Wośko, Zuzanna.
Wydawnictwo Naukowe PWN. Wydawca pbl
Źródło :
Bibliografia na stronach 1129-1132.
Temat :
Statystyka -- podręczniki akademickie
Statystyka handlu -- podręczniki akademickie
Other Title :
Complete business statistics
Dostęp URL :
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4321260&theme=nukat
Książka
Tytuł :
Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka : VI Krajowa Konferencja / redaktorzy naukowi Andrzej Torój, Michał Bernardelli, Bartosz Witkowski.
Współwytwórcy :
Torój, Andrzej.
Bernardelli, Michał.
Witkowski, Bartosz.
Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza. Wydawca pbl
Źródło :
Bibliografia przy pracach.
Temat :
Ekonometria
Wzrost gospodarczy
Hasło geograficzne :
Polska
Dostęp URL :
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4243914&theme=nukat
Książka
Tytuł :
In search for appropriate lower bound : zero lower bound vs. positive lower bound under discretion and commitment / Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Torój.
Autorzy :
Ciżkowicz, Piotr.
Pokaż więcej
Współwytwórcy :
Rzońca, Andrzej (1977- ).
Torój, Andrzej.
Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny. pbl
Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw. pbl
Źródło :
Bibliogr. s. 38-45.
Temat :
Stopa procentowa
Dostęp URL :
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:3549438&theme=nukat
Książka
Tytuł :
Competitiveness channel in Poland and Slovakia: a pre-EMU DSGE analysis / Andrzej Torój.
Autorzy :
Torój, Andrzej.
Pokaż więcej
Źródło :
Bibliogr. s. 48-52.
Temat :
Konkurencyjność (ekonomia) -- Polska
Konkurencyjność (ekonomia) -- Słowacja
Hasło geograficzne :
Polska -- sytuacja gospodarcza -- 1989- -- modele ekonometryczne.
Słowacja -- sytuacja gospodarcza -- 1993- -- modele ekonometryczne.
Dostęp URL :
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:2187239&theme=nukat
Książka
Tytuł :
Generation of regional input-output tables: a spatial econometric approach with illustrative simulations for France, Germany and Poland
Autorzy :
Torój, Andrzej
Pokaż więcej
Źródło :
Collegium of Economic Analysis SGH - Working Papers, 2018, nr 37, 36 s., rys., tab., wykr. bibliogr. 72 poz.
Temat :
Badanie input-output (IO) / Input-Output study
Analiza regionalna / Regional analysis
Rozkład przestrzenny / Spatial distribution
Dostęp URL :
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/Documents/WorkingPapersKAE/WPKAE_2018_037.pdf
Tytuł :
Strategiczne interakcje przestrzenne między decyzjami wydatkowymi gmin w Polsce w latach 2008-2014 / Strategic spatial interactions between expenditure levels of Polish municipalities between 2008 and 2014
Autorzy :
Karska, Magdalena
Torój, Andrzej
Pokaż więcej
Źródło :
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 53, s. 29-46, tab., bibliogr. 18 poz.
Temat :
Gmina / District
Wydatki publiczne / Public expenditures
Modele panelowe / Panel model
Inwestycje / Investment
Finanse samorządu terytorialnego / Local government finance
Dostęp URL :
http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z53_02.pdf
Tytuł :
Currency Demand and MIMIC Models: Towards a Structured Hybrid Model-Based Estimation of the Shadow Economy Size
Autorzy :
Dybka, Piotr
Kowalczuk, Michał
Olesiński, Bartosz
Rozkrut, Marek
Torój, Andrzej
Pokaż więcej
Źródło :
Collegium of Economic Analysis SGH - Working Papers, 2017, nr 30, 48 s., rys., tab., wykr., bibliogr. 51 poz.
Temat :
Gospodarka drugiego obiegu / Underground economy
Metoda największej wiarygodności / Maximum likelihood estimation
Popyt na waluty / Currency demand
Dostęp URL :
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/Documents/WorkingPapersKAE/WPKAE_2017_030.pdf
Tytuł :
Wpływ czynników cenowych i niecenowych na konsumpcję tytoniu - analiza danych panelowych / Influence of price and nonprice factors on tobacco consumption - panel data analysis
Autorzy :
Pękała, Piotr
Torój, Andrzej
Pokaż więcej
Źródło :
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 47, s. 157-175, tab., wykr., bibliorg. 11 poz.
Temat :
Rynek papierosów / Cigarettes market
Używki / Substances
Konsumpcja używek / Consumption of stimulants
Dane panelowe / Panel data
Hasło geograficzne :
Kraje OECD / OECD countries
Dostęp URL :
http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z47_10.pdf
Tytuł :
Regional economic impact assessment with missing input-output data: a spatial econometrics approach for Poland
Autorzy :
Torój, Andrzej
Pokaż więcej
Źródło :
Collegium of Economic Analysis SGH - Working Papers, 2016, nr 4, 30 s., wykr., tab., bibliogr. 43 poz.
Temat :
Analiza przepływów międzygałęziowych / Input-output analysis
Przestrzenna analiza statystyczna / Spatial statistical analysis
Regionalna współpraca gospodarcza / Regional economic cooperation
Dostęp URL :
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/Documents/WorkingPapersKAE/WPKAE_2016_004.pdf
Tytuł :
Measuring the consequences of short-termism in business - the econometric evidence for a sample of European companies / Pomiar skutków short-termismu dla biznesu - wyniki badania ekonometrycznego na próbie europejskich przedsiębiorstw
Autorzy :
Olesiński, Bartosz
Rozkrut, Marek
Torój, Andrzej
Pokaż więcej
Źródło :
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 41, s. 64-78, tab., bibliogr. 16 poz.
Temat :
Przedsiębiorstwo / Enterprises
Kadra kierownicza / Managerial staff
Zarządzanie / Management
Badania ekonometryczne / Econometric research
Presja na wyniki krótkoterminowe / Short-termism
Dostęp URL :
http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z41_04.pdf
Tytuł :
Does it pay to pay for health? How health expenditure translates into GDP growth in OECD countries / O wpływie wydatków zdrowotnych na PKB w państwach OECD
Autorzy :
Kowalczuk, Michał
Torój, Andrzej
Pokaż więcej
Źródło :
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 39, s. 103-117, tab., bibliogr. 20 poz.
Temat :
Produkt krajowy brutto (PKB) / Gross domestic product (GDP)
Wydatki na ochronę zdrowia / Expenditures on health care
Gospodarka / Economy
Hasło geograficzne :
Kraje OECD / OECD countries
Tytuł :
Currency demand and MIMIC models: towards a structured hybrid method of measuring the shadow economy.
Autorzy :
Dybka, Piotr
Kowalczuk, Michał
Olesiński, Bartosz
Torój, Andrzej
Rozkrut, Marek
Pokaż więcej
Źródło :
International Tax & Public Finance; Feb2019, Vol. 26 Issue 1, p4-40, 37p, 1 Diagram, 11 Charts, 1 Graph
Temat :
INFORMAL sector
ECONOMIC sectors
DEMAND for money
ECONOMETRIC models
LATENT variables
MAXIMUM likelihood statistics
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Take (health) care of yourself: what international experience predicts about drivers and structure of Polish health expenditure
Autorzy :
Sławińska, Kamila
Torój, Andrzej
Pokaż więcej
Źródło :
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 30, s. 291-303, tab., bibliorg. 19 poz.
Temat :
Ochrona zdrowia / Health care protection
Opieka zdrowotna / Health care
Źródła finansowania / Source of financing
Hasło geograficzne :
Polska / Poland

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies