Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Kontrola" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł :
RODO : kontrola przestrzegania przepisów / Dominika Dörre-Kolasa, Paweł Sych, Adrian Szutkiewicz, Agnieszka Nicińska ; redaktor merytoryczny: Artur Borkowski.
Autorzy :
Dörre-Kolasa, Dominika. Autor
Pokaż więcej
Współwytwórcy :
Sych, Paweł (prawo).
Szutkiewicz, Adrian.
Nicińska, Agnieszka.
Borkowski, Artur (1979- ).
INFOR Biznes. Wydawca pbl
Temat :
Ochrona danych (informatyka) -- prawo -- Polska -- poradniki
Kontrola -- prawo -- Polska -- poradniki
Ochrona danych (informatyka) -- prawo -- Polska -- legislacja
Dostęp URL :
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4513944&theme=nukat
Książka
Tytuł :
Kontrola publiczna : ciągłość i zmiana / Zbysław Dobrowolski, Jacek Kościelniak.
Autorzy :
Dobrowolski, Zbysław. Autor
Pokaż więcej
Współwytwórcy :
Kościelniak, Jacek (1963- ).
CeDeWu. Wydawca pbl
Źródło :
Bibliografia na stronach 193-203.
Temat :
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
Polska. Najwyższa Izba Kontroli
Kontrola państwowa
Administracja publiczna -- kontrola państwa -- Polska
Finanse publiczne -- kontrola państwa -- Polska
Hasło geograficzne :
Polska
Dostęp URL :
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4498743&theme=nukat
Książka
Tytuł :
Kontrola podatkowa : komentarz praktyczny / Dariusz Zalewski.
Autorzy :
Zalewski, Dariusz (prawo). Autor
Pokaż więcej
Współwytwórcy :
Wydawnictwo C.H. Beck. Wydawca pbl
Źródło :
Bibliografia na stronach XI-XIII. Indeks.
Temat :
Kontrola podatkowa -- Polska -- 1990-
Kontrola podatkowa -- interpretacja -- Polska
Kontrola skarbowa i podatkowa
Prawo podatkowe
Hasło geograficzne :
Polska
Dostęp URL :
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4488550&theme=nukat
Książka
Tytuł :
Wyniki kontroli koordynowanej 'Kontrola zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego', przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w 2017 r. - część 2 / Results of the Coordinated Audit Named 'Audit of the Indebtedness of Independent Public Healthcare Centres, for which the Founding Entities are Local Authority Units', Conducted by the Regional Chambers of Audit in 2017 - Part 2
Autorzy :
Melerowicz, Dariusz
Batkiewicz, Magdalena
Pokaż więcej
Źródło :
Finanse Komunalne, 2018, nr 9, s. 60-75, tab.
Temat :
Regionalne izby obrachunkowe / Regional chambers of accounts
Kontrola / Control
Audyt / Audit
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ) / Independent public health care facilities
Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ) / Health care institution
Dług / Debt
Zadłużenie / Indebtedness
Tytuł :
Wyniki kontroli koordynowanej 'Kontrola zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego', przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe - część 1 / Results of the Coordinated Audit Named 'Audit of the Indebtedness of Independent Public Healthcare Centres, for which the Founding Entities Aae Local Authority Units', Conducted by the Regional Chambers of Audit
Autorzy :
Melerowicz, Dariusz
Batkiewicz, Magdalena
Pokaż więcej
Źródło :
Finanse Komunalne, 2018, nr 7-8, s. 89-111, rys., tab.
Temat :
Regionalne izby obrachunkowe / Regional chambers of accounts
Kontrola / Control
Audyt / Audit
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ) / Independent public health care facilities
Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ) / Health care institution
Dług / Debt
Zadłużenie / Indebtedness
Tytuł :
Zakładowa Kontrola Produkcji w sektorze MŚP - propozycja metody zarządzania dokumentacją systemu / Factory Production Control in SME Sector - the Proposal of the Method of the System Documentation Management
Autorzy :
Grudowski, Piotr
Kałużna, Magdalena
Pokaż więcej
Źródło :
Problemy Jakości / Problems of Quality, 2018, nr 9, s. 156-161, rys., bibliogr. 23 poz.
Temat :
Kontrola produkcji / Production control
Dokumentacja / Documentation
Dokumentacja systemu zarządzania jakością / Documentation of Quality Management System
Zarządzanie dokumentami / Document management
Małe i średnie przedsiębiorstwa / Small business
Tytuł :
Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym w Polsce i w Austrii = Aufsicht und Kontrolle über die territoriale Selbstverwaltung in Polen und in Österreich / Anna Wierzbica (red./Hrsg.) ; tłumaczenie: Arnika Hejnowicz, Weronika Szafrańska.
Aufsicht und Kontrolle über die territoriale Selbstverwaltung in Polen und in Österreich
Współwytwórcy :
Wierzbica, Anna.
Szafrańska, Weronika.
Hejnowicz, Arnika.
Wydawnictwo C.H. Beck. Wydawca pbl
Temat :
Samorząd lokalny -- Austria
Samorząd lokalny -- Polska
Dostęp URL :
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4486843&theme=nukat
Książka
Tytuł :
Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa w praktyce / Beata Hudziak.
Autorzy :
Hudziak, Beata. Autor
Pokaż więcej
Współwytwórcy :
ODDK (Gdańsk). Wydawca pbl
Temat :
Kontrola podatkowa -- Polska -- legislacja
Kontrola podatkowa -- interpretacja -- Polska
Cła -- prawo -- interpretacja -- Polska -- 1990-
Cła -- prawo -- Polska -- 1990- -- legislacja
Dostęp URL :
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4237723&theme=nukat
Książka
Tytuł :
Management Control for Start-Up Companies - Fragmented Efforts or a Unified Framework? / Kontrola zarządcza w przedsiębiorstwach typu start-up - oderwane działania czy jednolity system?
Autorzy :
Dyczkowski, Tomasz
Dyczkowska, Joanna
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, nr 515, s. 76-92, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Temat :
Controlling / Controlling
Przedsiębiorstwo typu start-up / Startup
Dostęp URL :
http://www.dbc.wroc.pl/publication/76658
Tytuł :
Charakter prawny odmowy wydania zaświadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jej sądowa kontrola / The Legal Nature of the Refusal to Issue a Certificate by the Social Insurance Institution and its Judicial Review
Autorzy :
Gajewski, Sebastian
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Prawa Publicznego, 2018, nr 9, s. 58-69, bibliogr. 25 poz.
Temat :
Zarządzanie procesowe / Processing management
Prawo / Law
Prawo administracyjne / Administrative law
Kodeks postępowania administracyjnego / Code of Administrative Procedure (CAP)
Postępowanie sądowe / Legal proceedings
Hasło osobowe :
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) / Social Insurance Institution
Tytuł :
Kontrola kontraktu doradczego w małej firmie rodzinnej / Control of Small Family Business Advisory Contracts
Autorzy :
Łobacz, Katarzyna
Pokaż więcej
Źródło :
Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Entrepreneurship and Management, 2018, t. 19, z. 7, cz. 3, s. 499-510, rys.,tab., bibliogr. 27 poz.
Temat :
Małe i średnie przedsiębiorstwa / Small business
Przedsiębiorstwo rodzinne / Family-owned business
Doradztwo w biznesie / Business consulting
Kompetencje / Competences
Dostęp URL :
http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-7-3.pdf
Tytuł :
Budgetary Control on The Example of The Residential Community / Kontrola budżetowa na przykładzie wspólnoty mieszkaniowej
Autorzy :
Juras, Bartłomiej
Czerny, Małgorzata
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, nr 503, s. 179-194, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Temat :
Budżetowanie / Budgeting
Zarządzanie finansami / Financial management
Wspólnoty mieszkaniowe / Housing cooperative
Dostęp URL :
http://www.dbc.wroc.pl/publication/48309
Tytuł :
Kontrola projektów współfinansowanych z funduszy unijnych / Control of the Projects with UE Financing Support
Autorzy :
Żbik, Aneta
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Nauk Ekonomicznych / Economic Sciences Review, 2017, nr 25, s. 269-282, tab., bibliogr. 19 poz.
Temat :
Kontrola realizacji projektu / Project realization control
Fundusze unijne / EU funds
Kontrola / Control
Programy operacyjne / Operational programmes
Dostęp URL :
http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/PNE25.pdf
Tytuł :
Statistical Process Control in the Maintenance / Statystyczna kontrola procesu utrzymania ruchu
Autorzy :
Zasadzień, Michał
Pokaż więcej
Źródło :
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2017, 6(4), s. 159-165, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Temat :
Globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu (TPM) / Total Productive Maintenance (TPM)
Przedsiębiorstwo produkcyjne / Production enterprise
Kontrola strategiczna / Strategic control
Dostęp URL :
http://wydawnictwo.panova.pl/attachments/article/598/R22.pdf
Tytuł :
Kontrola i odpowiedzialność jako problemy charakteryzujące regulowaną działalność gospodarczą (analiza z uwzględnieniem działalności telekomunikacyjnej) / Control and Liability as Problems Characterizing The Regulated Economic Activity (Analysis with Reference to The Regulated Telecommunication Activity)
Autorzy :
Etel, Maciej
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, nr 495, s. 18-32, bibliogr. 52 poz.
Temat :
Działalność gospodarcza / Business activity
Przedsiębiorca / Entrepreneur
Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne / Telecommunications company
Kontrola / Control
Rejestr przedsiębiorców / Register of companies
Dostęp URL :
http://www.dbc.wroc.pl/publication/44771
Tytuł :
Audyt a kontrola - porównanie / Audit and Control - Comparative Study
Autorzy :
Piaszczyk, Artur
Pokaż więcej
Źródło :
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 333, s. 150-161, tab., bibliogr. 21 poz.
Temat :
Sektor finansów publicznych / Public finance sector
Finanse publiczne / Public finance
Audyt wewnętrzny / Internal audit
Kontrola wewnętrzna / Internal control
Rewizja finansowa / Auditing
Dostęp URL :
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/318823/edition/301293/content?ref=desc
Tytuł :
Kontrola zarządcza w zarządzaniu biznesem / Managerial Control in Business Management
Autorzy :
Dorozik, Leon
Dziedziczak, Ignacy
Pokaż więcej
Źródło :
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 4 tom 2, s. 108-117, tab., bibliogr. 9 poz.
Temat :
Kontrola zarządcza / Management control
Zarządzanie ryzykiem / Risk management
Zarządzanie biznesem / Business management
Standardy / Standards
Dostęp URL :
http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2017-t-2.pdf

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies