Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Jednolity rynek Unii Europejskiej" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł :
Jednolity rynek Unii Europejskiej jako impuls dla rozwoju unijnego prawa autorskiego / The European Union Single Market as an Impetus for the Development of European Copyright Law
Autorzy :
Tereszkiewicz, Filip
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Nauk Stosowanych / Applied Sciences Review, 2017, nr 17, s. 65-82, bibliogr. 67 poz.
Temat :
Jednolity rynek wewnętrzny / European Single Market
Prawo autorskie / Copyright law
Hasło osobowe :
Unia Europejska (UE) / European Union (EU)
Dostęp URL :
http://pns.po.opole.pl/images/PNS_17/PSN17.pdf
Tytuł :
Prawa społeczne pracowników a prawa pracodawców-przedsiębiorców na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej / Joanna Ryszka.
Autorzy :
Ryszka, Joanna. Autor
Pokaż więcej
Współwytwórcy :
Wydawnictwo C.H. Beck. Wydawca pbl
Źródło :
Bibliografia na stronach XIX-XXXIV, opracowania internetowe na stronach XLIII-XLV, wykaz aktów prawnych na stronach XLVII-LIV. Indeks.
Temat :
Unia Europejska (UE)
Prawa gospodarcze i socjalne -- Kraje Unii Europejskiej
Personel -- prawa -- Kraje Unii Europejskiej
Pracodawca i pracownik (prawo) -- Kraje Unii Europejskiej
Jednolity rynek Unii Europejskiej
Kadry
Polityka społeczna
Pracodawcy
Prawa socjalne
Prawo gospodarcze
Prawo wspólnotowe europejskie
Przedsiębiorcy
Swobodny przepływ osób
Swobodny przepływ usług
Wolność ekonomiczna
Hasło geograficzne :
Kraje Unii Europejskiej -- polityka społeczna.
Kraje Unii Europejskiej
Dostęp URL :
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4296479&theme=nukat
Książka
Tytuł :
Polska w Unii Europejskiej : nowe wyzwania / pod redakcją Jana Barcza, Spasimira Domaradzkiego, Rafała Kuligowskiego, Marcina Szewczyka, Elizy Szklarczyk-Amati.
Współwytwórcy :
Barcz, Jan (1953- ).
Domaradzki, Spasimir.
Kuligowski, Rafał.
Szewczyk, Marcin K.
Szklarczyk-Amati, Eliza.
Komisja Europejska. Przedstawicielstwo w Polsce. Wydawca pbl
Unia Europejska. Urząd Publikacji. Wydawca pbl
Źródło :
Bibliografia przy rozdziałach.
Temat :
Unia Europejska -- 1990-
Unia Europejska -- i Polska
Unia Europejska (UE)
Integracja europejska
Brexit
Jednolity rynek Unii Europejskiej
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
Euro (pieniądz)
Praworządność
Finanse
Hasło geograficzne :
Polska
Dostęp URL :
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4286852&theme=nukat
Książka
Tytuł :
Cztery swobody, czyli Jak funkcjonuje Jednolity Rynek Unii Europejskiej / [tekst: Zbigniew Gajewski et al.].
Współwytwórcy :
Gajewski, Zbigniew (ekonomista).
Temat :
Dystrybucja (ekonomia) -- Kraje Unii Europejskiej
Usługi -- prawo -- Kraje Unii Europejskiej
Swobodny przepływ osób -- Kraje Unii Europejskiej
Przepływy kapitałów -- prawo -- Kraje Unii Europejskiej
Hasło geograficzne :
Europa -- integracja gospodarcza.
Dostęp URL :
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:1784704&theme=nukat
Książka
Tytuł :
Cztery swobody, czyli Jak funkcjonuje Jednolity Rynek Unii Europejskiej / [ oprac. red. Katarzyna Walczykowska et. al. ].
Współwytwórcy :
Walczykowska, Katarzyna.
Źródło :
Bibliogr.
Temat :
Unia Europejska -- i Polska -- poradniki
Dystrybucja (ekonomia) -- Kraje Unii Europejskiej -- poradniki
Przepływy kapitałów -- Kraje Unii Europejskiej -- poradniki
Usługi -- Kraje Unii Europejskiej -- poradniki
Dostęp URL :
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:1937216&theme=nukat
Książka
Tytuł :
Polskie przedsiębiorstwa a jednolity rynek Unii Europejskiej : korzyści i koszty : opracowanie źródłowe / Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych NOBE, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Europejski w Łodzi.
Współwytwórcy :
Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych NOBE.
Uniwersytet Gdański. Ośrodek Badań Integracji Europejskiej.
Instytut Europejski (Łódź).
Źródło :
Bibliogr. przy rozdz.
Temat :
Unia Europejska -- Polska
Dostęp URL :
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:298596&theme=nukat
Książka
Tytuł :
Liberalizacja rynku usług UE a innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych / redakcja naukowa Anna Dąbrowska.
Współwytwórcy :
Dąbrowska, Anna (ekonomika).
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Wydawca pbl
Źródło :
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 243-255.
Temat :
Unia Europejska (UE)
Usługi -- aspekt ekonomiczny -- Kraje Unii Europejskiej -- 1990-
Przedsiębiorstwa -- innowacje -- Polska -- 1990-
Konkurencyjność (ekonomia) -- Polska -- 1990-
Innowacje
Jednolity rynek Unii Europejskiej
Konkurencyjność
Przedsiębiorstwo usługowe
Usługi
Hasło geograficzne :
Polska
Dostęp URL :
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4362578&theme=nukat
Książka
Tytuł :
Jednolity rynek Unii Europejskiej i problemy przygotowania Polski do integracji
Autorzy :
Pietras, Jarosław
Pokaż więcej
Źródło :
Rynki Zagraniczne, 1995, nr 114, s. I, II
Temat :
Stowarzyszenie Polski z WE / Poland's Association with the EC
Integracja gospodarcza Polski z UE / Poland's economic integration with the EU
Hasło osobowe :
Unia Europejska (UE) / European Union (EU)
Wspólnoty Europejskie / European Communities
Hasło geograficzne :
Polska / Poland
Tytuł :
Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej w XXI wieku - wyzwania i kierunki zmian / Single Internal Market of the European Union in the 21ST Century - Challenges and Trends
Autorzy :
Czermińska, Małgorzata
Pokaż więcej
Źródło :
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, nr 269, s. 62-73, tab., bibliogr. 15 poz.
Temat :
Jednolity rynek wewnętrzny / European Single Market
Integracja gospodarcza / Economic integration
Integracja gospodarcza i polityczna Europy / Economic and political integration of Europe
Swoboda przepływu kapitału w UE / Free flow of capital in the EU
Swoboda przepływu osób w UE / Freedom of movement for persons in the EU
Swoboda przepływu towarów w UE / Free movement of goods within the EU
Hasło osobowe :
Unia Europejska (UE) / European Union (EU)
Dostęp URL :
http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=245488&from=publication
Tytuł :
Tworzenie jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej / Creating a single digital market for telecommunications services as a challenge for the European Union
Autorzy :
Czaplewski, Maciej
Pokaż więcej
Źródło :
Gospodarka Narodowa / The National Economy, 2018, nr 1, s. 159-181, rys., tab., wykr., bibliogr. 59 poz.
Temat :
Usługi telekomunikacyjne / Telecommunications services
Jednolity rynek wewnętrzny / European Single Market
Gospodarka cyfrowa / Digital economy
Hasło osobowe :
Unia Europejska (UE) / European Union (EU)
Dostęp URL :
http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2018_01_07.pdf
Tytuł :
Barriers for Service Providers in the EU Internal Market / Bariery dla funkcjonowania usługodawców na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Autorzy :
Stefaniak, Joanna
Pokaż więcej
Źródło :
Współczesna Gospodarka / Contemporary Economy Electronic Scientific Journal, 2018, vol. 9, nr 1, s. 1-10, bibliogr. 30 poz.
Temat :
Usługi / Services
Jednolity rynek wewnętrzny / European Single Market
Bariery instytucjonalne / Institutional barriers
Hasło osobowe :
Unia Europejska (UE) / European Union (EU)
Dostęp URL :
http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2018/03/1-J-Stefaniak-WG-1-2018-GG.pdf
Tytuł :
Ewolucja regulacji prawnych i zmiany wielkości rynku funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej / Regulatory Framework and Size of Investment Fund Sector in the European Union
Autorzy :
Perez, Katarzyna
Borowski, Grzegorz
Pokaż więcej
Źródło :
Studia BAS, 2018, nr 1 (53), s. 77-99, bibliogr. 37 poz.
Temat :
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
Jednolity rynek finansowy / Single financial market
Rynki finansowe / Financial markets
Dostęp URL :
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/publikacjaBAS.xsp?documentId=9883C62DE8D5CBECC125823B003AF444
Tytuł :
Rynek usług bez barier w Unii Europejskiej - działania na rzecz jego realizacji / Services Market without Barriers in the European Union - Actions for Its Implementation
Autorzy :
Czermińska, Małgorzata
Pokaż więcej
Źródło :
Unia Europejska.pl, 2015, nr 4 (233), s. 21-29, tab.
Temat :
Rynek usług / Services market
Jednolity rynek wewnętrzny / European Single Market
Swoboda przepływu usług w UE / Free movement of services in the EU
Regulacje prawne / Legal regulations
Tytuł :
Znaczenie kompetencji językowych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej / The Significance of Language Competence in the European Union's Internal Market
Autorzy :
Skorupa-Wulczyńska, Aneta
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Europejski, 2017, nr 2, s. 128-148, wykr., bibliogr. 27 poz.
Temat :
Wielojęzyczność / Multilingualism
Kompetencje / Competences
Jednolity rynek wewnętrzny / European Single Market
Gospodarka / Economy
Państwa członkowskie / Member states
Dostęp URL :
http://przegladeuropejski.wnpism.uw.edu.pl/zasoby/pliki/44/7-Skorupa.pdf
Tytuł :
Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej / Eugeniusz Maciej Pluciński ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych.
Autorzy :
Pluciński, Eugeniusz Maciej (1950- ).
Pokaż więcej
Współwytwórcy :
Wydawnictwo Naukowe Scholar. pbl
Źródło :
Bibliogr. s. 107-118.
Temat :
Unia Europejska -- członkostwo -- aspekt ekonomiczny -- Polska
Unia Europejska -- a Polska -- handel
Konkurencyjność (ekonomia) -- Polska -- 1990-
Handel zagraniczny -- Polska -- od 1989 r
Jednolity rynek Unii Europejskiej
Hasło geograficzne :
Kraje Unii Europejskiej -- handel zagraniczny -- Polska -- 1990-.
Polska -- handel zagraniczny -- Kraje Unii Europejskiej -- 1990-.
Polska -- a Unia Europejska -- handel
Polska -- gospodarka -- konkurencyjność -- od 1989 r.
Dostęp URL :
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:444876&theme=nukat
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies