Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Analiza strategiczna" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł :
Analiza strategiczna bezpieczeństwa : proces, metody, decyzje / Piotr Daniluk ; Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.
Autorzy :
Daniluk, Piotr. Autor
Pokaż więcej
Współwytwórcy :
Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Wydawca pbl
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (Wrocław). Wydawca pbl
Źródło :
Bibliografia na stronach 169-171.
Temat :
Analiza strategiczna
Podejmowanie decyzji
Dostęp URL :
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4546327&theme=nukat
Książka
Tytuł :
Analiza strategiczna i kształtowanie strategii przedsiębiorstwa jednoproduktowego na przykładzie Warszawskich Zakładów Mechanicznych 'PZL-WZM' w Warszawie SA / A Strategical Analysis and Formation of the Strategy of One-Product Enterprise on the Example of Warszawskie Zakłady Mechaniczne 'PZL-WZM' w Warszawie SA
Autorzy :
Chwałek, Jacek
Pokaż więcej
Źródło :
Handel Wewnętrzny, 2015, nr 5, s. 102-121, rys., bibliogr. 19 poz.
Temat :
Strategia przedsiębiorstwa / Corporation strategies
Planowanie strategiczne / Strategic planning
Analiza strategiczna / Strategic analysis
Studium przypadku / Case study
Hasło osobowe :
PZL-WZM w Warszawie SA
Dostęp URL :
http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_5-2015.pdf
Tytuł :
Analiza strategiczna przedsiębiorstw spółdzielczych / Strategic Analysis of Cooperative Enterprises on Milk Market
Autorzy :
Mierzwa, Danuta
Pokaż więcej
Źródło :
Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Entrepreneurship and Management, 2014, t. 15, z. 11, cz. 2, s. 309-321, bibliogr. 7 poz.
Temat :
Przedsiębiorstwo spółdzielcze / Cooperative company
Spółdzielnie / Cooperatives
Analiza strategiczna / Strategic analysis
Macierze / Matrix
Produkcja mleka / Milk production
Spółdzielczość mleczarska / Cooperative creameries
Dostęp URL :
http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-11-2.pdf
Tytuł :
Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie : zagadnienia teoretyczne i studia przypadków / Ewa Multan, Edyta Bombiak, Monika Chyłek ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ; [recenzenci: Jarosław S. Kardas, Józef Stępak].
Autorzy :
Multan, Ewa.
Pokaż więcej
Współwytwórcy :
Bombiak, Edyta.
Chyłek, Monika.
Kardas, Jarosław Stanisław.
Stępak, Józef (1945- ).
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce). Wydawnictwo. pbl
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce).
Źródło :
Bibliogr. s. 191-195. Indeks.
Temat :
Analiza strategiczna -- podręczniki akademickie
Analiza strategiczna -- studium przypadku
Dostęp URL :
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:3534922&theme=nukat
Książka
Tytuł :
Strategiczna analiza zakładów mięsnych na przykładzie ZM Morliny S.A / Strategic Analysis of Meat Processing Plants on the Example of ZM Morliny S.A
Autorzy :
Zielińska-Chmielewska, Anna
Pokaż więcej
Źródło :
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2012, nr 4, s. 131-137, tab., bibliogr. 24 poz.
Temat :
Mięso / Meat
Przetwory mięsne / Meat products
Analiza strategiczna / Strategic analysis
Analiza portfelowa / Portfolio analysis
Hasło osobowe :
Zakłady Mięsne MORLINY SA
Tytuł :
Analiza strategiczna samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla potrzeb jego restrukturyzacji - studium przypadku / Strategic Analysis of Independent Public Healthcare Centre Preceding the Restructuring Process - a Case Study
Autorzy :
Wielicka, Karolina
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2012, z. 60, s. 377- 396, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Temat :
Analiza strategiczna / Strategic analysis
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ) / Independent public health care facilities
Restrukturyzacja / Restructuring
Studium przypadku / Case study
Dostęp URL :
http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z60/26%20Wielicka.pdf
Tytuł :
Analiza strategiczna grupy Sokołów SA. na krajowym rynku mięsa z wykorzystaniem macierzy Mc Kinsey'a / Mc Kinsey Strategic Analysis of Grupa Sokołów SA (Inc.) Performance on the Domestic Meat Market
Autorzy :
Zielińska-Chmielewska, Anna
Pokaż więcej
Źródło :
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 1, s. 586-589, tab., bibliogr. 10 poz.
Temat :
Konkurencyjność przedsiębiorstwa / Enterprise competitiveness
Pozycja przedsiębiorstwa na rynku / Business strength
Analiza strategiczna / Strategic analysis
Macierz atrakcyjności produktu / General electric GE McKinsey matrix
Hasło osobowe :
Sokołów SA
Dostęp URL :
http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/14-1/14-1-Zielinska.pdf
Tytuł :
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa / Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska.
Autorzy :
Gierszewska, Grażyna.
Pokaż więcej
Współwytwórcy :
Romanowska, Maria (1947- ).
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. pbl
Źródło :
Bibliogr. s. 241-243 i w przypisach.
Temat :
Analiza strategiczna
Planowanie strategiczne
Techniki planowania
Przedsiębiorczość
Ekonomika
Marketing
Polityka zarządzania
Organizacja i zarządzanie
Dostęp URL :
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:2947184&theme=nukat
Książka
Tytuł :
Analiza strategiczna PKM Duda SA. na krajowym rynku mięsa z wykorzystaniem macierzy BCG / Strategic Analysis of PKM Duda SA. on Polish Meat Market with the Application of BCG Growth-Share Matrix
Autorzy :
Zielińska-Chmielewska, Anna
Pokaż więcej
Źródło :
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2012, z. 1 (23), s. 155-162, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Temat :
Analiza strategiczna / Strategic analysis
Zarządzanie strategiczne / Strategic management
Macierz BCG (Boston Consulting Group) / Growth-Share Matrix
Przemysł mięsny / Meat industry
Rynek mięsny / Meat market
Hasło osobowe :
Polski Koncern Mięsny DUDA SA / PKM DUDA SA
Dostęp URL :
http://www.jard.edu.pl/tom23/zeszyt1/art_13_pl.pdf
Tytuł :
Analiza strategiczna spółki akcyjnej Indykpol SA przy wykorzystaniu metody SPACE / Strategic Analysis of the Joint-Stock Company Indykpol with the Use of the SPACE Method
Autorzy :
Zielińska-Chmielewska, Anna
Pokaż więcej
Źródło :
Handel Wewnętrzny, 2012, nr 6, s. 42-48, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Temat :
Analiza strategiczna / Strategic analysis
Metoda SPACE / Strategic Position and Action Evaluation (SPACE)
Przewaga konkurencyjna / Competitive advantage
Strategia przedsiębiorstwa / Corporation strategies
Hasło osobowe :
Indykpol S.A.
Dostęp URL :
http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_6-2012.pdf
Tytuł :
Gospodarka produktami leczniczymi - analiza strategiczna z wykorzystaniem modelu DrugMan / Management of medical products - strategic analysis with using the model DrugMan
Autorzy :
Mińko, Magdalena
Religioni, Urszula
Walewska-Zielecka, Bożena
Pokaż więcej
Źródło :
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2015, nr 4, s. 83-88, rys., bibliogr. 11 poz.
Temat :
Rynek usług medycznych / Medical services market
Ochrona zdrowia / Health care protection
Zarządzanie placówkami służby zdrowia / Medical facilities management
Inwestycje / Investment
Marketing / Marketing
Modele biznesowe / Business models
Tytuł :
Analiza strategiczna zakładu opieki zdrowotnej na potrzeby stworzenia jego modelu biznesowego - studium przypadku / Strategic Analysis of Public Healthcare Centre to Create its Business Model - Case Study
Autorzy :
Jaworzyńska, Magdalena
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, nr 399, s. 196-207, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Temat :
Planowanie strategiczne / Strategic planning
Modele biznesowe / Business models
Szpitalnictwo / Hospital service
Dostęp URL :
http://www.dbc.wroc.pl/publication/33343
Tytuł :
Analiza strategiczna zasobów kadrowych uniwersytetów ekonomicznych w Polsce : studium porównawcze / Strategic Analysis of Human Resources in Polish Universities of Economics : Comparative Study
Autorzy :
Kalinowski, Sławomir
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 215, s. 111-131, tab., bibliogr. 16 poz.
Temat :
Analiza strategiczna / Strategic analysis
Szkolnictwo wyższe / Higher education
Zasoby ludzkie / Human resources
Kadry / Department of human resources
Wyższe szkoły ekonomiczne / Higher economic schools
Analiza porównawcza / Comparative analysis
Tytuł :
ANALIZA STRATEGICZNA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY STWORZENIA JEGO MODELU BIZNESOWEGO - STUDIUM PRZYPADKU.
Alternatywny tytuł :
STRATEGIC ANALYSIS OF PUBLIC HEALTHCARE CENTRE TO CREATE ITS BUSINESS MODEL - CASE STUDY.
Autorzy :
Jaworzyńska, Magdalena
Pokaż więcej
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2015, Issue 399, p196-207. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Analiza strategiczna zasobów kadrowych wyższej uczelni publicznej / Strategic Analysis of the Human Resources in State Higher Education Institutions
Autorzy :
Kalinowski, Sławomir
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 167, s. 79-97, tab., bibliogr. 14 poz.
Temat :
Analiza strategiczna / Strategic analysis
Szkolnictwo wyższe / Higher education
Kadry / Department of human resources
Zasoby ludzkie / Human resources
Wyższe szkoły ekonomiczne / Higher economic schools

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies