Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST
Change library
Title of the item:

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej - perspektywa wybranych państw UE [Dokument elektroniczny] : wnioski dla Polski

LDR   03703cmm#a2200661#i#4500
001   0422500255704
003   RZESZ 010
005   20190314210342.7
008   100426s2006####PL#||||g||||#|||||||pol#d
020   %a 8389972840
040   %a RZESZ 010 %c RZESZ 010 %e PNN %d RZESZ 010 %d RZESZ 010 %d RZESZ 010 %d RZESZ 010 %d RZESZ 010
080   %a 339.727(4-67)
080   %a 339.727(460)
080   %a (083.41)
080   %a 913(4-67)
080 #  %a 338.45
080 #  %a 338.46
080 #  %a "1989/..."
080 #  %a (0.034)
091   %b Książka
245 0 0 %a Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej - perspektywa wybranych państw UE %h [Dokument elektroniczny] : %b wnioski dla Polski / %c Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych.
256   %a Dane tekstowe.
260   %a Warszawa : %b Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii : %b współpr. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, %c 2006.
388 #  %a 2001-
490 1  %a Biblioteka Europejska ; %v 39
610 2 9 %a Unia Europejska (UE)
648 # 9 %a 1901-2000
648 # 9 %a 1989-2000
648 # 9 %a 2001-
650  4 %a Delokalizacja (ekonomia)
650  9 %a Inwestycje zagraniczne
650  9 %a Przemysł %x geografia
650  9 %a Usługi
651  9 %a Hiszpania
651  9 %a Kraje Unii Europejskiej
655  9 %a Dokumenty elektroniczne
655  9 %a Dane statystyczne
700 1 # %a Rokicki, Bartłomiej. %t Problem delokalizacji w Hiszpanii w okresie przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej %l (pol.) %e Autor
700 1 # %a Hildebrandt, Anna %c (ekonomia). %e Autor
710 2 # %a Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
710 2 # %a Wydział Nauk Ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski)
740 0 2 %a Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej - perspektywa wybranych państw członkowskich UE.
830  0 %a Biblioteka Europejska %v 39
856 4 0 %u https://biblioteka.wsiz.rzeszow.pl/integro/site/recorddetail/0422500255704 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC
856 4 # %u https://www.europedirect-katowice.pl/ed_stara_strona/dokumenty/1/delokalizacja-w-ue.pdf %y Dokument online
856 4 # %u https://bb.wsiz.rzeszow.pl/bbcswebdav/courses/WSIIZ_ebook_share/UKIE/delokalizacja-w-ue.pdf %y Pełny tekst na platformie Blackboard
920   %a ISBN 83-89972-84-0
980   %a 339.727(4-67) %y Obrót kapitałowy w Unii Europejskiej. Międzynarodowy rynek kapitałowy. Import i eksport kapitału. Inwestycje zagraniczne. Inwestycje za granicą
980   %a 339.727(460) %y Obrót kapitałowy w Hiszpanii. Import i eksport kapitału w Hiszpanii. Inwestycje zagraniczne w Hiszpanii. Inwestycje za granicą w Hiszpanii
980   %a (083.41) %y Tablice statystyczne. Dane statystyczne
980   %a 913(4-67) %y Geografia krajów Unii Europejskiej
980   %a 338.45 %y Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika produkcji. Polityka przemysłowa
980   %a 338.46 %y Usługi. Polityka gospodarcza w zakresie usług. Ekonomika usług
980   %a "1989/..." %y od 1989 r
980   %a (0.034) %y Dokumenty na nośnikach maszynowych (taśmy magnetyczne, dyskietki komputerowe i in.)
981 1  %a 339.727(4-67):339.727(460)](083.41):913(4-67):338.45:338.46]"1989/..."(0.034)
990   %a # Unia Europejska. Integracja europejska. 

Shelving location:

Location:

Lending department:


We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process